Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Inženir ladijskega strojništva

Kratek opis

Inženir ladijskega strojništva zaseda vodstveno funkcijo v ladijski strojnici. Odgovoren je za zagotavljanje ladijskega pogona in pomožnih sistemov na ladji, hkrati pa skrbi za njihovo vzdrževanje.
Kaj delavec običajno dela

V razvitem pomorskem svetu pomeni naziv inženir ladijskega strojništva (marine engineer) res veliko čast. Je namreč naziv za osebo, ki praktično razume in obvladuje velike raznovrstne energetske sisteme. Zato je tovrstni profil izobrazbe tudi zelo iskan. Izobrazba omogoča iskanje zaposlitve tako na kopnem kot tudi na morju. Inženir ladijskega strojništva na ladji v prvi vrsti skrbi za ladijski pogonski motor in pomožne naprave. Naj bo njegova ladja tovorna ali potniška, je njegova glavna skrb, da plovba poteka brez napak. Če pa do napak ali okvare vseeno pride, poskrbi da je to čim manj moteče ali celo neopazno za potnike oziroma brez posledic za naloženi tovor. Inženir ladijskega strojništva v času izobraževanja natanko spozna sestavo, konstrukcijo, postavitev, delovanje in vzdrževanje glavnih električnih central kot tudi dodatnih mehanizmov in opreme za pogon ladij. Vendar pa mora pridobljeno znanje izpopolniti še v praksi. Ladja je namreč mesto v malem s celotno samostojno infrastrukturo.

Naloga inženirja ladijskega strojništva je, da posamezne dele tega sistema (ladijsko elektriko in avtomatiko, ladijsko tehnologijo, tehnično mehaniko, ladijski stroj ipd.) poveže v nemoteno delujočo infrastrukturo. Še pred izplutjem iz pristanišča je ladijski strojnik odgovoren za pregled delovanja celotnega ladijskega sistema in vzdrževanje pogonskega motorja. Le s primernim vzdrževanjem se lahko ohrani pravilno delovanje vseh sestavnih delov. V njegovi pristojnosti so: električna napeljava, hladilnica ladijskega motorja, parni kotli, elektronika, črpalke in cevi, čiščenje odpadnih, zaoljenih in fekalnih voda in drugi sistemi. V primeru, da karkoli na teh sistemih ni kot bi moralo biti, v sodelovanju z drugimi pomorščaki poskrbi za popravilo.

Poleg tehnične plati delovanja ladijskega motorja in sistema inženir ladijskega strojništva kot vodstveni kader v ladijski strojni oziroma krovni službi skrbi tudi za varnost pri delu in primerno ukrepanje v primeru delovnih nesreč (sproženje protipožarnih sistemov ipd.) kot tudi pri reševanju na morju (pošiljanje znakov za pomoč). Zavedati se namreč mora tudi nevarnosti, ki jo za morje pomeni razlitje nafte iz tankerjev ter nesreče pri prevozu kemikalij. Prav tako je zadolžen poskrbeti, da čim manj goriv, maziv in onesnaženih voda z ladij pride brez prečiščevanja v morje. Zato se mora natančno držati tehnične dokumentacije posamezne ladje in tako z uporabo sodobne tehnologije čim manj prispevati k onesnaževanju morja.

Glede na poznavanje celotnega področja delovanja sistema infrastrukture, ki ga na primer najdemo v vsakem večjem industrijskem mestu, je poklic inženirja iskan tudi na kopnem. Obvlada namreč sistem proizvajanja električne energije in zagotavlja njeno delovanje. Upravlja tudi s sistemi odpadnih, fekalnih in zaoljenih voda, razume delovanje hidravlike, termodinamike in pnevmatike. Nadzoruje sistem parnih kotlov in električnih strojev ter naprav, elektroniko, toplotne menjalnike, hladilnico, črpalke in cevi ter kompresorje. Zelo široko poznavanje področja konstruiranja, proizvodnje ter vzdrževanja ladijskih, prav tako pa tudi drugih pogonskih, pomožnih strojev, naprav, plovil in drugih vozil mu zagotavlja, da tudi na kopnem ne ostane brez delovnih zadolžitev.
Delovna področja

Glede na to, da inženir ladijskega strojništva v času formalnega izobraževanja pridobi znanja in veščine iz vodenja ter vzdrževanja velikih in manjših energetskih sistemov, lahko opravlja svoj poklic v domala vseh ustanovah s področja pomorstva.
Delovni pripomočki

Pri delu v kontrolni kabini, kjer nadzoruje delovanje pogona in sestavnih delov infrastrukturnega sistema ladje, so mu v neprecenljivo pomoč različni informacijski vmesniki, ki merijo tlak v parnem stroju ladje in moč električnega toka na električnem omrežju. V kolikor gre karkoli narobe, lahko spremembe zazna na monitorjih merilnih instrumentov. Nekatere napake lahko odpravi neposredno iz kontrolne kabine z regulacijo preko informacijskih vmesnikov (na primer uravnavanje tlaka v pogonski črpalki). Ko napake ni mogoče tako odpraviti, opravi popravilo v ladijski strojnici. Tam si pomaga s klasičnim in prirejenim ladijskim orodjem (izvijači, klešče), varilnim aparatom, različnimi kemijskimi spojinami za obdelavo materialov ter olji in drugimi mazivi. Poleg računalniškega in informacijskega sistema mu je v veliko pomoč tehnična dokumentacija, kjer so zapisane vse konstrukcijske in zmogljivostne karakteristike sistema.
Izdelek in storitev

Inženir ladijskega strojništva zaseda vodstveno funkcijo v ladijski strojnici. Praktično je prvi častnik oziroma upravitelj stroja. Tako je odgovoren za zagotavljanje ladijskega pogona in pomožnih sistemov na ladji, hkrati pa skrbi za njihovo vzdrževanje. Torej poskrbi, da plovba tehnično nemoteno poteka. Razume in obvladuje pa tudi vse velike energetske sisteme in njihovo uporabo. Zato je njegovo znanje uporabno tudi na kopnem, predvsem pri konstruiranju, vzdrževanju in proizvodnji tako celotnih infrastrukturnih sistemov kot tudi njihovih posameznih delov. Z znanjem o pomorstvu in navtiki lahko pripomore tudi k ozaveščanju o vplivu negospodarnega ravnanja z morjem in posledice, ki jih izpusti maziv, olj, odpadnih voda in nafte povzročajo živalskim vrstam v morju in njegovem zaledju.
Znanja in spretnosti

Za opravljanje delovnih nalog inženirja ladijskega strojništva se zahteva univerzitetna izobrazba strojne smeri. Ker je pri delu veliko delovnih nalog povezanih z obdelavo materialov in varjenjem, je obvezen opravljen tečaj iz teh dveh področij ter znanje, kako brati tehnično dokumentacijo, da je čim bolj uporabna. Poleg formalnih znanj mora biti inženir ladijskega strojništva sposoben delati v skupini. Da v ladijski strojnici vse poteka kot je treba, je namreč odgovorna cela skupina ljudi, ki si mora med seboj zaupati. Le tako je lahko delo najhitreje in najučinkoviteje opravljeno. Pomemben je občutek za tehniko oziroma tehnologijo in tudi želja po dopolnjevanju znanja je nujna za uspešnost v tem poklicu. Svet tehnologije je namreč eno izmed področij, ki se neprestano razvija in izpopolnjuje. Inženir ladijskega strojništva mora temu napredku slediti, da lahko nova spoznanja vpeljuje v vsakodnevno delo. Le tako lahko njegova ladja ostane konkurenčna na svetovnem pomorskem trgu.
Psihofizične sposobnosti

Podobno kot vsi pomorščaki je tudi inženir ladijskega strojništva v delovnem času neprestano fizično aktiven. Biti mora brezpogojno zdrav, saj delo obsega tudi večje fizične napore. Zato mora nenehno skrbeti za ohranjanje telesne kondicije in biti telesno aktiven tudi izven delovnega časa. Da so res brezpogojno zdravi, pomorščaki opravljajo zdravstveni pregled v ambulanti za pomorce vsaki dve leti. Pri inženirjih ladijskega strojništva je poudarek zlasti na dobrem sluhu. Ta jim namreč pomaga pri zaznavanju nepravilnosti v delovanju ladijskega motorja, ki jih lahko odpravijo še preden pride do večjih okvar. Ravno v takih primerih morajo biti inženirji sposobni preudarnega razmišljanja in hitrega ukrepanja, ki lahko prepreči večjo okvaro na ladijskem motorju, za delovanje katerega so zadolženi.
Interesi

Poleg sposobnosti preudarnega razmišljanja in hitrega ukrepanja v kritičnih trenutkih, je posebej pomembna predanost in marljivost. Predanost tako poklicu kot tudi celotni ekipi sodelavcev. Le želja po doseganju skupnih rezultatov lahko pripomore k doseganju zastavljenih ciljev. Glede na to, da so pomorščaki v delovnem času nenehno na poti, je potrebna tudi odprtost in tolerantnost do drugih kultur.
Razmere za delo

Ker je delovno mesto inženirja ladijskega strojništva predvsem v ladijski strojnici in strojni kabini, je odvisen predvsem od pogojev v njih. Tako so zaradi dela z različnimi pogonskimi motorji značilna nekoliko višja temperatura in povečan hrup. Ritem dela je odvisen od celotne posadke in je vezan na nemoteno delovanje pogonskega motorja. Na sodobnih ladjah delovni dan povprečno traja od 8.-17. ure. Pomorščakom, kamor spada tudi inženir ladijskega strojništva, pripada ura počitka ob kosilu. Vikendi niso izjema, saj naj bi plovba ladje potekala nemoteno ne glede na dan v tednu. So pa pomorščaki prosti ob drugih dneh oziroma takrat, ko je ladja v pristanišču. Inženir ladijskega strojništva je pri delu v ladijski strojnici nenehno fizično aktiven, zato je potrebna dobra fizična pripravljenost in ohranjanje telesne kondicije.
Nevarnosti

Delo s pogonskimi motorji je vedno nevarno, zato morajo biti inženirji ladijskega strojništva pri opravljanju delovnih obveznosti še posebej pazljivi. Poleg neposredne izpostavljenosti različnim oljem za vzdrževanje ladijskega pogonskega stroja, ki zahtevajo uporabo zaščitne delovne obleke, pa zmanjšana pazljivost ali trenutek nepazljivosti lahko privede do poškodb. Zlasti so v nevarnosti prsti in dlani. Zato je potrebno nositi zaščitno obleko in rokavice. Pri varjenju se lahko poškodujejo oči, zato je obvezna uporaba zaščitnih očal. V primeru obdelave materialov z različnimi kemijskimi spojinami je potrebna posebna previdnost, da se ne polijejo po telesu, kar lahko povzroči razjede. Neprestan in povečan hrup v ladijski strojnici lahko povzroči okvaro sluha, zato je med delovnim časom oziroma v času zadrževanja v ladijski strojnici potrebno uporabljati zaščitne slušalke.
Možnosti zaposlovanja

Inženir ladijskega strojništva je zaposljiv pri domačih ali tujih ladjarjih, tako na morju, na ladjah in tankerjih kot tudi na kopnem pri konstruiranju in vzdrževanju ladijskih pogonskih strojev. Prav tako lahko dobi delovno mesto v pristaniščih, kjer skrbi predvsem za popravila in vzdrževanje ladij v privezu. Poleg tega inženirje ladijskega strojništva potrebujejo v javni upravi za področje pomorstva, saj ima znanja iz pomorskega in gospodarskega prava ter pomorskih informacijskih sistemov. Nepogrešljivi so tudi v agencijah v zvezi s pomorstvom, carinjenju, izvoznih podjetjih ter pri projektantskih delih v računalniških centrih. Znanja iz pomorstva mu odpirajo zelo široko izbiro pri zaposlitvi.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje delovnih nalog inženirja ladijskega strojništva se zahteva univerzitetna izobrazba strojne smeri.
Druge informacije

Uprava RS za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper

Luka Koper, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube