Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Medijski operater

Kratek opis

Medijski operater sodeluje pri oblikovanju osvetljave in enostavne montaže zvočno-vizualnih ali audio in video zapisov. Pri tem snema, montira in predvaja avdio-, video- in računalniške zapise ter pretvarja zapis slike in zvoka iz analogne v digitalno obliko in obratno.
Kaj delavec običajno dela

Medijski operater deluje na področju avdiovizualne (AV) tehnike in multimedijske produkcije. Uporablja sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo, računalniško opremo in programska orodja, s katerimi sooblikuje sliko in zvok. Sodeluje pri oblikovanju osvetljave in enostavne montaže AV vsebin. Snema, montira in predvaja avdio-, video- in računalniške zapise ter pretvarja zapis slike in zvoka iz analogne v digitalno obliko in obratno. Ko oblikuje sliko, zvok in osvetljavo ter montira AV vsebine, uporablja kontrolne monitorje in merilne inštrumente. Ob tem posluša zvok, gleda sliko in spremlja dogajanje na sceni, upravlja s kontrolami za nastavljanje signalov, meša zvočne in slikovne signale. Upravlja računalniško opremo, izvaja enostavne montaže AV vsebin, pomaga pri zvokovnem snemanju ter vzpostavlja svetlobna razmerja pri enostavnih AV snemanjih. Na delovnem mestu najprej redno pregleda naročila in plan dela, nato pripravi računalniško strojno in programsko opremo, ustrezno tonsko, video opremo in opremo za montažo ter osvetljavo. Nato preveri delovanje opreme, sodeluje pri vzpostavljanju svetlobnih razmerij ter pri postavitvi na vajah, snemanju in pri pospravljanju.

Ko snema, montira in predvaja avdio, video in računalniške zapise, uporablja različne formate zapisa teksta, grafike, videa in zvoka. Vsebine mora znati predvajati in arhivirati. Pri tem ve, katere so lastnosti različnih vrst formatov zapisov medijskih vsebin. Medijski operater prenese zapis slike in zvoka iz analogne v digitalno obliko in obratno. Uporablja analogne in digitalne formate zapisov teksta, grafike, videa in zvoka. Pri delu mora redno izpolnjevati delovno dokumentacijo in različne dokumente: poročila in evidence o lastnem delu in tehnično in tehnološko dokumentacijo, ki jo zna poiskati tudi na spletu oziroma pri drugih virih informacij. Spremlja in nadzira delovanje tehnične opreme, skrbi za njeno tehnično brezhibnost ter za video, zvok in osvetljavo v medijski produkciji. Nenehno spremlja delovanje tako programske kot tudi strojne opreme.
Delovna področja

Medijski operater se zaposli v produkcijskem studiu, v kongresnih in kulturnih centrih, TV in radijskih centrih, multimedijskih in oglaševalskih agencijah ter v agencijah za organiziranje dogodkov. Ker je paleta znanj široka, lahko dela kot tehnični vodja, video tehnik, mešalec slike, mojster mešalec slike, mojster za video, tonski tehnik ali tonski mojster.
Delovni pripomočki

Pri delu potrebuje avdio, video, svetlobno, računalniško in merilno opremo ter tehnično in tehnološko dokumentacijo. Poleg tega potrebuje obrazce za vodenje evidenc o delu in izvedbi delovnih nalog.
Izdelek in storitev

Izdelek medijskega operaterja so različne televizijske oddaje, filmi, zgoščenke, DVD-ji, umetniški projekti, pa tudi kongresne, razstavne in druge prireditve.
Znanja in spretnosti

Osnovno znanje je povezano z obvladovanjem računalniške programske in strojne opreme ter posebnih programov za montažo in pripravo AV vsebin. Tako pozna funkcije računalniških programov in standarde računalniške opreme za zvok in sliko. Pozna tudi lastnosti in delovanje strojne in programske opreme, zahteve in pomen sinhronizacije sistema ter zahteve svetlobnih razmerij glede na kamero, ki jo uporabi. Zna montirati AV vsebine in pozna tehnične lastnosti zvokovnih, slikovnih, avdiovizualnih zapisov in nosilcev zanje ter zna z njimi ustrezno ravnati. Pri delu mora dobro poznati tudi tehnične zakonitosti signalov za zvok in sliko. Pozna osnovne lastnosti različnih vrst formatov zapisa teksta, grafike, videa in zvoka in jih uporablja v skladu z zakonitostmi avdiovizualne govorice in likovne estetike. Pozna različne vrste in zakonitosti delovanja predvajalnikov za zvočne, slikovne, avdiovizualne in druge vsebine. Poleg tega arhivira posamezne formate ter spreminja vsebine iz analogne v digitalno oziroma obratno.
Psihofizične sposobnosti

Potrebno je dobra fizična kondicija in pripravljenost na delo pod stresom.
Interesi

Medijski operater mora biti komunikativen, saj pri delu sodeluje s številnimi ustvarjalci, kot so režiserji, kamermani, novinarji in organizatorji razstav. Zaželeni lastnosti sta fleksibilnost in prilagodljivost.
Razmere za delo

Medijski operater se mora navaditi na poseben razpored dela ob različnih urah dneva. Če dela pri televizijski hiši, se mora zavedati, da bo treba kdaj tudi čakati na proste aparature, ker je v TV hiši zaposlenih več medijskih operaterjev. Delo pogosto poteka na terenu ter pod posebnimi pogoji, občasno dela tudi na višini.
Nevarnosti

Delo je stresno in poteka ob posebnih delovnih pogojih, kot je posebna mikroklima in sevanja. Zaradi dela z računalnikom so možne okvare vida in zapestja. Ob nepravilnem in dolgoletnem sedenju so mogoče tudi okvare hrbtenice.
Možnosti zaposlovanja

Medijski operater se zaposli v produkcijskih studiih, kongresnih ali kulturnih centrih, TV in radijskih centrih, multimedijskih centrih in večnamenskih centrih, oglaševalskih agencijah ter agencijah za organiziranje dogodkov. Ker je paleta znanj široka, lahko dela kot tehnični vodja, video tehnik, mešalec slike, mojster mešalec slike, mojster za video, tonski tehnik ali tonski mojster.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Izobraževanje in usposabljanje za medijskega operaterja traja 4 leta po srednješolskem programu.
Druge informacije

Srednja medijska in grafična šola, Pokopališka ulica 33, Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube