Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Lučni mojster

Kratek opis

Lučni mojster pripravi, namesti in vzdržuje odrsko razsvetljavo in električne efekte. Osvetljavo običajno upravlja s kontrolne plošče ali pa reflektorje usmerja ročno.
Kaj delavec običajno dela

Lučni mojster pripravi, namesti in vzdržuje odrsko razsvetljavo in električne efekte. Sodeluje z oblikovalcem razsvetljave, ki odloča, kam se namestijo svetila (luči, svetilke) in njihovo namestitev začrta na načrtu osvetlitve. Tehnik načrt uporabi pri montaži osvetljave. Namesti barvne filtre ali filtre z vzorci za posebne efekte in usmeri svetila. Med vajami sodeluje z oblikovalcem pri ustvarjanju posebnih efektov. Med predstavo skrbi za pravilno delovanje osvetlitve in za njeno vzdrževanje. Pomaga pri upravljanju s svetili.
Delovna področja

Gledališča in gledališki odri, praviloma v zaprtih prostorih, so področja, kjer dela tehnik gledališke razsvetljave.
Delovni pripomočki

Pri delu uporablja električno in elektronsko opremo z raznimi svetili, reflektorji, barvnimi filtri in pripomočki za posebne učinke, ki na odru pričarajo sceno za gledališko predstavo.
Izdelek in storitev

Njegova storitev je celostna svetlobna ureditev gledališkega prizorišča, ki se med predstavo praviloma spreminja. S sodobno elektronsko opremo mora obvladati tudi nove tehnične prijeme.
Znanja in spretnosti

Lučni mojster zna dobro komunicirati z drugimi člani gledališkega ansambla. Veseli ga delo v ekipi, čeprav občasno dela samostojno in samoiniciativno. Zelo pomembno je, da pozna varnostne in zdravstvene predpise. Delo je fizično zahtevno, saj se tehnik vzpenja po lestvah, dela na višini in nosi težko opremo.
Psihofizične sposobnosti

Imeti mora dobre psihofizične zmogljivosti in je sposoben dela v zaprtih prostorih na majhni površini.
Interesi

Lučni mojster spremlja novosti na tehničnem področju, je natančen in komunikativen.
Razmere za delo

Pri delu z lučmi, reflektorji in drugo opremo pod električno napetostjo mora poskrbeti za izvajanje določil varstva pri delu. Možen je podaljšan delavnik tudi v pozne večerne ure
Nevarnosti

Pri delu z opremo pod električno napetostjo mora skrbeti za izvajanje določil varstva pri delu v gledališču.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Lučni mojster ima običajno končano srednjo poklicno šolo elektrotehnične smeri.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube