Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Inženir strojništva

Kratek opis

Inženir strojništva projektira stroje, naprave in druge industrijske izdelke, vodi projektne skupine in načrtuje tehnološke postopke.
Kaj delavec običajno dela

Delovna področja, ki jih opravlja inženir strojništva, so raznovrstna in široka. Med drugim se ukvarja s konstruiranjem in projektiranjem. Tržno najbolj donosni izdelki v svetovnem merilu so praviloma povsem novi in patentno zaščiteni izdelki, saj so plod načrtnega razvojnega dela. Inženirji strojništva so ključni strokovnjaki v razvojnih skupinah in dobro poznajo metodologijo konstruiranja strojev in naprav. V vseh vejah industrije in tudi v drugih delih gospodarstva so stroji, naprave in vozila materialna osnova pridelave, predelave in izdelave različnih produktov. Vsak zastoj stroja zaradi okvare pomeni zaustavitev obratovanja in s tem ne le primerno škodo, temveč še mnogo večjo sekundarno škodo. Kjer je strojev, naprav in vozil veliko, je potreben inženir, ki vodi njihovo vzdrževanje. Dobro poznavanje sestave stroja in predvidevanje možnih okvar lahko skrajšajo zastoje ter zmanjšajo sekundarno škodo. Večja podjetja in sistemi imajo praviloma svoje službe vzdrževanja. Inženir strojništva pogosto pripravlja proizvodno - tržne parametre, skrbi za zagotavljanje varstvenih ukrepov in varstva okolja in komunicira s strankami.
Delovna področja

Inženir strojništva je zaposlen v vseh industrijskih dejavnostih, obrti, trgovini, pa tudi v negospodarskih dejavnostih. Njegova dela so izjemno raznovrstna in široka. Razvoj elektronike in zmogljivih računalniških sistemov je pripeljal do sinteze mehanskih elementov, različnih senzorjev ter strojne in programske računalniške opreme. Tako opremljene stroje je mogoče računalniško voditi ter jih dopolnjene s transportnimi enotami povezovati v fleksibilne kibernetske sisteme. Proizvodnja kibernetike danes pokriva številne aktivnosti, ki omogočajo nadzor obdelovalnih sistemov. Sem sodi računalniško podprto konstruiranje (CAD), tehnološko načrtovanje z ekspertnimi sistemi (CAPP), izdelava posameznih komponent z računalniško krmiljenimi CNC obdelovalnimi stroji (CAM), nadzor nad kakovostjo materiala in izdelkov (CAQ) ter vodenje in nadzor nad montažo (CAA). Delovno področje inženirja strojništva je tudi vodenje zaposlenih in vodenje posameznih projektov v proizvodnji, zaradi česa ima lahko bolj tehnološko - organizacijske lastnosti.
Delovni pripomočki

Pri svojem delu inženir uporablja različna orodja, stroje in naprave. V zadnjem času pa je glavni delovni pripomoček računalnik, na katerem snuje in konstruira zahtevne elemente. Osnovni materiali, ki jih uporablja inženir strojništva, so legirana in nelegirana jekla, barvaste kovine, litine, bele kovine, specialna jekla in drugo.
Izdelek in storitev

Njegovi izdelki so: konstrukcije strojev in naprav ter drugih industrijskih izdelkov, projektiranje strojev in naprav, vodenje projektne skupine, načrtovanje tehnoloških postopkov, vodenje in organizacija proizvodnje, projektiranje naprav in energetskih postrojenj in vzdrževanje letal. Lahko je strokovnjak za izvedenska mnenja in ekspertno odločanje, strokovnjak za intelektualno lastnino in podobno.
Znanja in spretnosti

Za opravljanje poklica je potrebno pridobiti znanja na ustreznih visokošolskih ustanovah. Inženir strojništva ima znanja strojniške stroke ter znanja vodenja.
Psihofizične sposobnosti

Inženir strojništva opravlja svoje delo večinoma v zaprtih in urejenih delovnih prostorih, redkeje tudi na prostem. Najpomembnejše psihofizične sposobnosti za uspešno delo v poklicu so smisel za reševanje tehničnih problemov, splošna iznajdljivost in smisel za reševanje matematičnih problemov.
Interesi

Inženir strojništva mora imeti izredno razvit čut odgovornosti za svoje delo, mora biti samoiniciativen, iznajdljiv, sposoben presoje v novo nastalih situacijah. Pri svojem delu mora biti komunikativen, zna presoditi, kaj se od njega pričakuje in svoje delo opravi kakovostno. Pripravljen je delati v skupini in ima interes za funkcionalno izobraževanje.
Razmere za delo

Inženir strojništva dela večinoma v zaprtih in urejenih delovnih prostorih, delo opravlja samostojno, četudi v navzočnosti drugih, pogosto dela v dveh ali celo v treh izmenah.
Nevarnosti

Delo inženirja strojništva običajno fizično ni zahtevno. Zaradi natančnosti pri delu potrebuje normalen vid, sluh in zdrave roke. Imeti mora tudi zdravo hrbtenico, ker je delo v precejšnji meri povezano s sedenjem ter rahlo upognjeno držo.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica je potrebna diploma visoke strokovne ali univerzitetne izobrazbe na strojni fakulteti.
Druge informacije

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Smetanova 17, 2000 Maribor

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube