Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Kontrolor poštnih storitev

Kratek opis

Kontrolor poštnih storitev opravlja kontrolo poštnega prometa, kontrolo dostave, denarnega prometa ali kontrolo v poštnem centru.
Kaj delavec običajno dela

Delo kontrolorja vključuje številna delovna področja. Skrbeti mora, da so storitve opravljene v skladu s tehnološkimi predpisi in da je delo dobro organizirano. Nadzira potek poštnega prometa in opravljanje poštnih storitev ter zbirnih računov. Zaračunava poštne storitve in ukrepa ob nepravilnostih. Spremlja in proučuje tehnološke predpise ter daje pojasnila in navodila delavcem za delo. Opravlja blagajniška dela v poštnem trezorju. Rešuje reklamacije in nepravilnosti. Usposablja delavce ob uvajanju novosti in uvaja nove delavce v delo.
Delovna področja

Kontrolor poštnih storitev opravlja kontrolo poštnega prometa, kontrolo dostave, denarnega prometa in kontrolo v poštnem centru. Opravlja lahko tudi delo glavnega blagajnika v trezorju.
Delovni pripomočki

Kontrolor pri delu skrbi za izvajanje sprejetih aktov (zakoni, predpisi, navodila) ter uporablja pripomočke, kot sta računalnik in telefon.
Izdelek in storitev

Njegova storitev zagotavlja nemoten potek dela v poštni enoti, kakovostno opravljene storitve, opravljene obračune, urejene delovne prostore in delovna mesta, rešene reklamacije ter zadovoljne uporabnike.
Znanja in spretnosti

Kontrolor poštnih storitev že med šolanjem pridobi znanje logistike za opravljanje storitev, znanja psihologije prodaje, dela s strankami, gospodarskega poslovanja, poslovne informatike, varstva pri delu ter tujega jezika in drugih splošno izobraževalnih predmetov. Opraviti mora strokovni poštni izpit iz poznavanja tehnoloških predpisov. Zahteva se vozniški izpit B kategorije.
Psihofizične sposobnosti

Kontrolor mora imeti smisel za delo z ljudmi, je natančen ter komunikativen. Biti mora iznajdljiv, saj se je potrebno pri delu hitro znajti v različnih novih okoliščinah. Dobro mora poznati tehnološke predpise, svoje znanje pa stalno dopolnjevati. Pripravlja sodobne rešitve delovnih postopkov in skrbi za učinkovito organizacijo dela.
Interesi

Kontrolor mora biti odločen, natančen pri delu z ljudmi, komunikativen, vztrajen in skrben. Imeti mora smisel za red in urejenost ter zna oceniti ljudi glede na njihove značilnosti. Imeti mora dobro zmožnost opazovanja in presojanja. Pomembna je pripravljenost za delo v timu.
Razmere za delo

Delo kontrolorja poteka v zaprtem prostoru, razen kontrole dostave in izmenjave sklepov, ki se opravljata na terenu. Delo poteka v izmenah. Glede na naravo dela mora vsak dan sproti zaključiti delo, kar pomeni, da je potrebno delati prek polnega delovnega časa, kadar je to potrebno.
Nevarnosti

Kontrolor poštnih storitev, ki je pogosto na terenu, mora biti previden v prometu, v prostorih pošte pa večjih nevarnosti ob predvidenih zaščitnih ukrepih ni.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Kontrolor poštnih storitev ima visoko strokovno izobrazbo. Zaželena je izobrazba diplomirani inženir prometa, diplomirani ekonomist ali druga ustrezna izobrazba.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube