Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Veterinarski pomočnik v higieni živil

Kratek opis

Veterinarski pomočnik v higieni živil dela na področju pridobivanja živil živalskega izvora. Sodeluje pri nadzoru kmetijskih gospodarstev, sprejemu in pregledu klavnih živali, pri nadzoru omamljanja in zakola živali ter pri pregledu mesa.
Kaj delavec običajno dela

Veterinarski pomočnik v higieni živil dela na področju pridobivanja živil živalskega izvora. Izvaja strokovne in tehnične naloge, ki so v njegovi pristojnosti, in tako pomaga uradnim veterinarjem pri izvajanju pregledov in nadzorov. Poznati mora osnove veterinarsko sanitarnih zahtev in predpisov s področja pridobivanja varne hrane in predpisov o varstvu pri delu. Pri svojem delu mora upoštevati pravila veterinarsko-sanitarnega reda. Spretno se zna sporazumevati s sodelavci in strankami.
Delovna področja

Veterinarski pomočnik se zaposli na področju pridobivanja živil živalskega izvora in skrbi, da uporabniki uživajo varno hrano. Pomaga pri nadzoru kmetij, ki se ukvarjajo s pridelavo mleka in mesa, pri pregledu živali, mesa in organov ob klanju živali in v procesu predelave živalskih proizvodov. S svojim delom pripomore, da ljudje ne zbolijo za tistimi boleznimi, ki so skupne živalim in ljudem ter se na ljudi prenašajo s hrano.
Delovni pripomočki

Kot pomočnik uradnemu veterinarju ob pregledovanju mesa, organov in drugih živalskih tkiv, najpogosteje uporablja ostra rezila. Ko jemlje vzorce, uporablja predpisane vrečke in posode, v katere odlaga odvzete vzorce, namenjene v laboratorij. Za označevanje vzorcev potrebuje etikete. Kadar izvaja pregled na trihinelozo, uporablja aparaturo, ki se imenuje trihinoskop. Pri delu uporablja tudi različen pisarniški material za pisanje zapisnikov ter vodenje evidenc in računalnik. Potrebuje tudi vozniški izpit.
Izdelek in storitev

Veterinarski pomočnik v higieni živil s svojim znanjem, strokovnim in natančnim delom pripomore, da potrošniki dobijo na krožnik živila živalskega izvora, ki so varna za njihovo zdravje.
Znanja in spretnosti

Veterinarski pomočnik v higieni živil pridobi potrebna znanja v izobraževalnem programu veterinarski tehnik. Zlasti pri obveznih modulih anatomija in fiziologija domačih živali, laboratorijsko delo v veterinarstvu, veterinarska tehnologija in pri izbirnem modulu higiena živil živalskega izvora. Pomembno je, da pozna zgradbo in delovanje zdravega organizma pa tudi spremembe, ki se na telesu ali organih pokažejo pri živali, ki je obolela. Poznati mora evropsko in nacionalno zakonodajo s področja živil živalskega izvora in prehranske verige. Zna uporabljati varnostno opremo. Upošteva zakonske predpise o varnosti in zdravju ljudi pri delu, varovanju okolja in varstvu pred požarom. Zna varno ravnati s kemikalijami in pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe delovnih sredstev. Med šolanjem pridobi spretnosti dobrega komuniciranja, kar potrebuje v vsakodnevnih stikih z ljudmi.
Psihofizične sposobnosti

Delo veterinarskega pomočnika v higieni živil poteka v sodelovanju z uradnim veterinarjem in drugimi sodelavci v proizvodni verigi, pretežno v težkih pogojih, zato mora biti tako fizično kot psihično zdrav.
Interesi

Biti mora natančen, skrben in odgovoren. Ker se predpisi na področju proizvodnje zdrave hrane občasno spreminjajo in prilagajajo novim odkritjem in spoznanjem, veterinarskemu pomočniku v higieni živil ne sme biti odveč vseživljenjsko učenje. Spremljati mora novosti in spremembe na njegovem delovnem področju.
Razmere za delo

Razmere, v katerih opravlja delo veterinarski pomočnik v higieni živil, so pogosto težke. V delovnem okolju se srečuje z nizkimi temperaturami, drsečim podom in ostrimi pripomočki, ki jih uporablja pri delu. Včasih dela tudi ponoči, ob nedeljah in praznikih.
Nevarnosti

Pri delu se veterinarski pomočnik v higieni živil lahko občasno znajde tudi v nevarnih situacijah. Predvsem pri delu z ostrimi predmeti mora biti previden, da ne poškoduje sebe ali svojih sodelavcev. Pri delu z živalmi, ki so lahko nepredvidljive, mora obvladati prijeme za pomiritev živali. Tudi delo v laboratoriju z različnimi kemikalijami je lahko nevarno, če ne upošteva postopkov, ki so pri delu predpisani.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Veterinarski pomočnik v higieni živil mora imeti srednjo strokovno izobrazbo, ki jo pridobi z rednim izobraževanjem po programu veterinarski tehnik ali v izobraževanju odraslih.
Druge informacije

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola, Ižanska 10, 1000 Ljubljana

Biotehniška šola Maribor, Vrbanska 30, 2000 Maribor

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube