Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Veterinarski higienik

Kratek opis

Veterinarski higienik pomaga veterinarju pri ugotavljanju vzroka pogina živali in odvzete vzorce na pravilen način in pravočasno dostavi v laboratorij.
Kaj delavec običajno dela

Veterinarski higienik pomaga patologu pri obdukcijah poginulih živali in ugotavljanju vzroka pogina. Lovi pobegle in zapuščene živali in izvaja dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije. Delo opravlja po navodilih. Dobro mora poznati predpise varstva pri delu, saj pogosto prihaja v stik z nevarnimi snovmi in kužnim materialom.
Delovna področja

Veterinarski higienik sodeluje pri ugotavljanju vzroka pogina živali. Vodi evidence in skrbi za varovanje zdravja in okolja. Ker pri delu sodeluje z drugimi strokovnjaki in strankami, je pomembno, da je vešč komunikacije. Veterinarski higienik prispeva k varovanju zdravja človeka in okolja.
Delovni pripomočki

Veterinarski higienik potrebuje delovno obleko, nemalokrat pa ta ne zadošča in mora uporabiti še druga zaščitna sredstva. Pri lovljenju potepuških mačk in psov si pomaga s posebnimi zaščitnimi rokavicami, lovilnimi palicami in ustreznimi kletkami. Ker pri svojem delu pogosto uporablja avto, mora za njegovo uporabo izpolniti delovni nalog. O svojem delu vodi evidence in piše poročila o opravljenem delu.
Izdelek in storitev

Veterinarski higienik pomaga veterinarju pri ugotavljanju vzroka pogina živali in odvzete vzorce na pravilen način in pravočasno dostavi v laboratorij.
Znanja in spretnosti

Veterinarski higienik pridobi ustrezna znanja v programu veterinarski tehnik, zlasti pri modulih: oskrba živali, laboratorijsko delo v veterinarstvu, veterinarska tehnologija in higiena živil živalskega izvora. Za opravljanje poklica mora imeti vozniško dovoljenje. Poznati mora osnove anatomije in patologije kužnih bolezni in osnove zakonitosti pri zbiranju in odpošiljanju vzorcev. Vedeti mora, zakaj je ključnega pomena delovna obleka in obutev ter čemu služijo varnostna zaščitna sredstva. Vedeti mora, kako se živali obnašajo, kadar so zdrave in kaj živali s spremenjenim obnašanjem "sporočajo". Pozna načine, kako k njim pristopiti in kako jih umiriti, da se izogne težavam in poškodbam tako sebe, kot živali, s katero je v stiku. Pri izvajanju dezinsekcije, dezinfekcije in deratizacije (DDD) mora poznati aktivne učinkovine v sredstvih, ki jih uporablja, in vedeti, kako se pred njihovim škodljivim vplivom zavaruje. Poznati mora tudi osnove biologije glodavcev, insektov in mikroorganizmov. Za varstvo okolja je pomembno, da pozna vplive zaščitnih sredstev na okolje in ga zna pred njimi ustrezno varovati. Poznati mora osnove zakonskih predpisov na področju del, ki jih opravlja.
Psihofizične sposobnosti

Kdor se odloči za opravljanje poklica veterinarski higienik, mora biti zdrav, saj je njegovo delo pogosto fizično in psihično zahtevno.
Interesi

Pri delu higienika je potrebna pozornost, vestnost in natančnost.
Razmere za delo

Delo veterinarskega higienika v veliki meri poteka na terenu, v različnih vremenskih razmerah, v secirnicah in tudi v živilsko-predelovalnih obratih. Ker pri svojem delu uporablja različne, tudi nevarne kemične snovi, se natančno ravna po navodilih za njihovo uporabo, saj z nepremišljenostjo lahko ogrozi na primer pitno vodo ali pa povzroči pogin rib. Včasih prihaja v stik z nepredvidljivimi in nevarnimi živalmi. Delo higienika je naporno in zahtevno. Dela lahko tudi izven rednega delovnega časa v obliki dežurstev.
Nevarnosti

Pri delu lahko utrpi različne poškodbe s strani živali. Izpostavljen je možnosti okužbe s povzročitelji bolezni, ki se prenašajo z živali na človeka. Pri nestrokovnemu delu s kemijskimi sredstvi mu preti nevarnost zastrupitve. Za varovanje zdravja je pomembno, da pri delu uporablja predpisana zaščitna sredstva.
Možnosti zaposlovanja

Zaposli se lahko v veterinarski ustanovi, zavodu za zdravstveno varstvo, na območnih uradih Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter v živinorejski proizvodnji.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Veterinarski higienik mora pridobiti srednjo strokovno izobrazbo po programu veterinarski tehnik.
Druge informacije

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana

Biotehniška šola Maribor, Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube