Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Ortopedski tehnolog

Kratek opis

Storitev ortopedskega tehnologa v zdravstvenem timu je oskrba in namestitev poškodovanega dela telesa, kosti ali sklepa v normalen položaj.
Kaj delavec običajno dela

Ortopedski tehnolog najprej fizično in psihično pripravi pacienta, ki je utrpel poškodbo, okvaro ali bolezensko spremembo, na poseg. Nato izdela, izvaja in prilagaja terapevtsko imobilizacijo iz mavca ali sintetičnih materialov ob upoštevanju zdravniškega izvida in rentgenske slike. Glede na izvid namesti pacienta v ustrezen položaj in usklajuje delo v timu. Pred in po posegu higiensko oskrbi pacienta. Pouči ga o tem, kako ravnati s poškodovano okončino in kako izvajati vaje za vzdrževanje mišic in sklepov. Pojasni mu posledice in trajanje imobilizacije, možnosti za obvladovanje omejenega gibanja in mu izroči pisna navodila o pravilni rehabilitaciji.

Ortopedski tehnolog namešča in prilagaja ortopedske in tehnološke pripomočke in sodeluje v zdravstvenem timu pri repoziciji, t.j. namestitvi v normalen položaj, zlomov in izpahov. Po namestitvi imobilizacije spremlja in vodi pacienta do dokončne oskrbe. Po potrebi kontrolira, popravi, odstrani ali dopolni imobilizacije tako, da izreže ali skrajša mavčno oblogo ter popravi ali zamenja oblogo. Izvaja tudi terapevtsko imobilizacijo življenjsko ogroženega pacienta in pozna možne zaplete, ki se lahko pojavijo v času imobilizacije.
Delovna področja

Delovno področje ortopedskega tehnologa je tehnično in higiensko ustrezno opremljen prostor v okviru bolnišnice.
Delovni pripomočki

Ortopedski tehnolog pri delu uporablja mavčarsko mizo in mavčarsko žago s sesalcem, rentgenski ojačevalec in po potrebi pripomočke za reanimacijo. Zlom kosti ali poškodbo oskrbi z imobilizacijskimi povoji iz različnih materialov vseh dimenzij. Uporablja tudi ortoze, ortopedske naprave za podporo, prevencijo ali korekcijo okvare ali za izboljšanje delovanja telesa, obvezilni in sanitetni material ter druge tehnične pripomočke. Svoje delo spremlja in nadzira s pomočjo računalniške opreme.
Izdelek in storitev

Storitev ortopedskega tehnologa v zdravstvenem timu je oskrba in namestitev poškodovanega dela telesa, kosti ali sklepa v normalen položaj. Po potrebi izvaja tudi postopke za oživljanje pacienta.
Znanja in spretnosti

Delo ortopedskega tehnologa pretežno opravljajo zdravstveni tehniki, ki so pridobili dodatna znanja za delo v mavčarni. Z razvojem medicine, tehnologije, travmatologije in ortopedije se pojavljajo nove metode in načini imobilizacije (imobilizacija = spraviti v negiben položaj), kakor tudi novi materiali, ki jih uporabljajo pri svojem delu. Zaradi vedno večjih zahtev in samostojnosti pri njihovem delu so travmatologi, zdravniki za poškodbe, ugotovili, da potrebujejo ortopedski tehnologi dodatna znanja in spretnosti. In sicer znanja iz reanimacija ali oživljanja, usposobljenost za delo v mavčarni in delovne izkušnje. V pripravi je nov izobraževalni program, s katerim bodo ortopedski tehnologi v okviru poklicne dejavnosti zdravstvenih tehnikov pridobili dodatna znanja na višji stopnji zahtevnosti dela.
Psihofizične sposobnosti

Delo ortopedskega tehnologa zahteva dobro psihofizično zmogljivost in komunikacijske spretnosti v zdravstvenem timu in pri sporazumevanju s pacienti.
Interesi

Ortopedski tehnolog deluje v okviru zdravstvenega tima, kjer je pomembno jasno sporazumevanje in usklajeno delovanje, da ne prihaja do nepotrebnih zapletov pri zdravljenju. Med najpomembnejše lastnosti njegovega dela se uvršča delo z ljudmi, kjer je treba biti tudi potrpežljiv.
Razmere za delo

Delo poteka v bolnišničnem oddelku, kjer je povečana možnost okužb, zato mora tehnolog vzdrževati higiensko neoporečno delovno okolje. Zaradi pacientov, ki iščejo nujno zdravstveno pomoč zaradi zlomov, izpahov in drugih poškodb, je delo povečini zahtevno in fizično naporno.
Nevarnosti

Ortopedski tehnolog pri zdravstvenih posegih dviga težka bremena. Pacienta namesti ali premesti v udoben položaj, v katerem mu bo lahko naravnal in imobiliziral poškodovano okončino. Pogosto dela v prisilni drži, še posebej, ko mavči, pripravlja mavčne obloge in jih namešča na poškodovani del telesa. Pri delu uporablja zaščitne rokavice in drugo zaščitno opremo. Zaradi mavčenja se delovno oblačilo pogosto zamaže.
Možnosti zaposlovanja

Ortopedske tehnologe zaposlujejo bolnišnice in zdravstvene ustanove.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za delo ortopedskega tehnologa mora kandidat izpolniti naslednje pogoje: opravljen strokovni izpit za naziv strokovne izobrazbe tehnik zdravstvene nege, potrdilo mentorja o najmanj enoletnih delovnih izkušnjah na področju imobilizacije in mobilizacije ter opravljen zdravniški pregled.
Druge informacije

Univerzitetni Klinični Center- Ortopedska klinika, Zaloška cesta 9, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube