Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Radiološki inženir

Kratek opis

Radiološki inženir je zdravstveni delavec, ki izvaja vse vrste radiološke nuklearno-medicinske diagnostike, terapije z zaprtimi in odprtimi viri ionizirajočega sevanja, varstvo pred sevanji ter kontrolo kakovosti.
Kaj delavec običajno dela

Radiološki inženir je zdravstveni delavec, ki pri svojem delu uporablja zaprte in odprte vire ionizirajočega sevanja, ultrazvok (UZ), magnetno resonanco (MR) in računalniško tomografijo (CT). Samostojno izvaja vse vrste rentgenskih slikanj, sodeluje v ekipah, kjer je uporaba virov ionizirajočih sevanj del diagnostičnega in terapevtskega postopka, izvaja ukrepe za zaščito pred sevanji in kontrolo kakovosti (QA/QC).
Delovna področja

Radiološki inženir izvaja vse vrste radiološke nuklearno-medicinske diagnostike, terapije z zaprtimi in odprtimi viri ionizirajočega sevanja, varstvo pred sevanji ter kontrolo kakovosti.
Delovni pripomočki

Delovni pripomočki, ki jih pri delu uporablja, so odprti in zaprti viri ionizirajočih sevanj, rentgenski aparati vseh vrst in tipov, ultrazvočni aparati, aparati za magnetno resonanco (MR), računalniško vodene aparature (CT), radioaktivni izotopi, aparati za obsevanje z ionizirajočimi sevanji ter naprave za kontrolo kakovosti in dodatna oprema. Med dokumenti uporablja bolnikovo dokumentacijo v zvezi z obsevanostjo, za izvedbo preiskav pa pomožne materiale, kot so npr. rentgenski filmi.
Izdelek in storitev

Njegov izdelek so rentgenska slikanja vseh vrst ter sodelovanje v ekipah, kjer je uporaba ionizirajočega sevanja del diagnostičnega ali terapevtskega postopka. Izvaja ukrepe zaščite pred ionizirajočimi in neionizirajočimi sevanji in kontrolo kakovosti.
Znanja in spretnosti

Za poklic je potreben uspešno opravljen študij na oddelku za radiologijo na Visoki šoli za zdravstvo in opravljen strokovni izpit.
Psihofizične sposobnosti

Delo radiološkega inženirja zahteva visoko strokovno usposobljenost, izrazit smisel za tehniko in stabilno zdravje.
Interesi

Želene lastnosti za ta poklic so: sposobnost za delo z ljudmi, humanost, natančnost pri delu, odgovornost, zmožnost samostojnega dela, sposobnost upravljanja s sodobno tehnologijo in sposobnost dela v medicinskem timu. Na določenih področjih so koristne vodstvene sposobnosti.
Razmere za delo

Delo se opravlja v posebnih delovnih pogojih, ki so zdravju škodljivi in jih ureja zdravstvena zakonodaja.
Nevarnosti

Ob nepravilni uporabi opreme lahko pride do prekomernega obsevanja, do poškodb z električnim tokom ali do okužb. Potencialni vir nevarnosti je delo s kemikalijami in delo v različno osvetljenih okoljih, v temnici in pri močnem viru svetlobe. Delo poteka v več izmenah in ponekod tudi v dežurstvih. Zaščitna sredstva, ki jih uporablja, so: svinčeni plašč, predpasnik, zaščitna očala s svinčevim steklom in svinčeve rokavice. Dodatni ukrepi za zaščito pred škodljivimi vplivi pri delu so: skrajšani delovni čas, podaljšan letni dopust in vsakoletni preventivni zdravniški pregled.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.

Diplomirani radiološki inženir, ki se želi zaposliti v drugi evropski državi, mora kot izvajalec reguliranega poklica pridobiti uradno potrdilo o svojih poklicnih kvalifikacijah. Preverite kako je vaš poklic reguliran v Evidenci reguliranih poklicev.
Izobraževanje

Za poklic je potreben uspešno opravljen študij na Oddelku za radiologijo na Visoki šoli za zdravstvo in opravljen strokovni izpit.
Druge informacije

Zbornica radioloških inženirjev Slovenije, Poljanska cesta 26a, Ljubljana

SPOT, Slovenska poslovna točka, Radiološki inženir

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube