Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Svetovalec za podeželje

Kratek opis

Svetovalec za podeželje pomaga kmetovalcem pri iskanju rešitev njihovih težav z zemljo, rastlinami ali živalmi.
Kaj delavec običajno dela

Svetovalec za podeželje je strokovnjak na področju kmetijstva, ki informira kmetovalce o novostih v kmetijstvu, tako na področju poljedelstva kot živinoreje, kmetijske mehanizacije, melioracije zemljišč in infrastrukture kmetij. Kmetovalcem predstavi in predlaga možnosti prestrukturiranja dejavnosti njihovih kmetij, na primer iz ene panoge v drugo (iz živinorejske v poljedelsko, iz govedoreje v rejo drobnice) s ciljem čim večje pridelave in prireje, s čimer bi se kmetiji povečal prihodek in z njim dobiček. Svoje znanje prenaša na kmete in potencialne kmetovalce na podlagi pridobljenega znanja in programov, ki jih razpisuje država RS in tudi Skupna evropska politika. Kmetijski pospeševalec je neke vrste most med kmetijami in državnimi organi, ki delujejo na kmetijskem področju- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in raziskovalne ustanove.

Je izvajalec projektnih nalog, ki jih služba pridobi na razpisih na lokalnem, regijskem, državnem in mednarodnem nivoju, in jih nato predstavi kmetom ter potencialnim izvajalcem teh projektov in programov. Organizira in vodi seminarje, na katerih kmetom, ki se odzovejo na razpis za seminar, predstavi novosti in možnosti za razvoj kmetij. Poleg tega se tudi sam udeležuje strokovnih seminarjev in se stalno izobražuje. Samoiniciativnost pri odkrivanju dodatnih možnosti, ki bi jih kmet lahko izkoristil za svojo "rast", je zaželena. Kmetom pomaga pri iskanju rešitev njihovih težav z zemljo, rastlinami ali živalmi. Njegov cilj je dvig konkurenčnosti kmetij- bolj kakovostna in ekonomična pridelava s pomočjo tehnoloških ukrepov, melioracije zemljišč, prestrukturiranja kmetije ter drugimi ukrepi, da lahko s svojimi pridelki uspešno konkurirajo industrijski pridelavi hrane.
Delovna področja

Kmetijski pospeševalec se zaposli v ustanovah in podjetjih, ki se ukvarjajo s svetovanjem kmetom, pospeševanjem kmetijstva in izvajanjem kmetijske politike. Zaposlitev najde v zasebnih podjetjih, v javnem sektorju pa na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, ki deluje na lokalnem, regionalnem ali državnem nivoju.
Delovni pripomočki

Kmetijski pospeševalec uporablja računalnik s programsko in računalniško opremo, s pomočjo katere pride do informacij o razpisanih programih. Vodi dokumentacijo svojega dela in se dodatno izobražuje. Potrebuje tudi službeno prevozno sredstvo, saj je delo v veliki meri terensko. Spremlja strokovno literaturo, zakonodajo, uporablja priročnike in tehnološka navodila z različnih področij ter se udeležuje seminarjev in drugih izobraževanj.
Izdelek in storitev

Delo svetovalca za podeželje je namenjeno strokovnemu vodenju prenove kmetije oziroma strokovno vodeni preobrazbi kmetije s ciljem, da se poveča korist in prihodek kmetije ter se hkrati ohranja podeželje z uravnoteženim razvojem podeželskih območij, pri čemer sledi ukrepom kmetijske politike.
Znanja in spretnosti

Za delo svetovalca se zahteva najmanj višješolska ali visokošolska izobrazba biotehniških ved: agronomija, zootehnika, živilstvo ali veterina. Pogoj za opravljanje poklica je vozniški izpit B kategorije. Delovne obveznosti zahtevajo računalniško pismenost s poznavanjem uporabe računalniških programov in spletnih aplikacij. Pomembno je poznavanje razpisanih programov, zakonodaje, socialnih razmer na kmetijah ter občutek za komunikacijo ter za sočloveka. Pospeševalec potencialni stranki ne sme vsiljevati svojih storitev, pač pa jih zna strokovno in razumljivo predstaviti.
Psihofizične sposobnosti

Pri delu je pomembna umirjenost, ki vzbuja zaupanje v strokovne sposobnosti in zmožnost izpeljave načrta. Svetovalec mora biti razgledan, poznati zakonodajo in programe, ki jih razpiše RS in Evropska komisija za področje razvoja podeželja. Biti mora komunikativen, mobilen in mu gibanje po razgibanem terenu ne sme predstavljati ovir.
Interesi

Svetovalec sodeluje s strokovnjaki, kmetovalci in ustanovami, kjer mreži in pridobiva pomembne kontakte in znanja. Za opravljanje dela je pomembna komunikativnost, uglajenost, odgovornost, samoiniciativnost, logično razmišljanje in raziskovanje, nekonfliktnost, občutek za umik, ko stranka zavrne njegovo ponudbo, ter primeren odnos in pristop do ljudi. Od osebnostnih lastnosti so zlasti pomembne poštenost, enakopravno obravnavanje ljudi in odgovoren odnos do dela. Prednost je tudi poznavanje vaških razmer in kulture lokalne skupnosti.
Razmere za delo

Poklic je dinamičen in raznolik, s kombinacijo dela v pisarni in na terenu. Delo v pisarni je povezano z urejanjem dokumentacije, raziskovanjem primernosti razpisanih programov za svoje stranke, spremljanje predpisov in z uporabo telekomunikacijskih orodij. Tako v pisarni kot na terenu poteka stalna komunikacija z ljudmi, s strankami, ki potrebujejo tako pomoč kot včasih le vzpodbudo in pogum, da uresničijo cilje, ki so si jih zadali.
Nevarnosti

Zaradi uporabe računalniške tehnike so obremenjene oči ter hrbtenica zaradi prisiljene sedeče drže. Zaradi dela na terenu obstaja nevarnost prometnih nesreč, poškodb okončin in ugrizov hišnih živali. Zaradi morebitnih zavrnitev potencialnih strank in nenaklonjenosti slovenskih kmetov k novitetam je delo pospeševalca lahko precej utrujajoče in stresno.
Možnosti zaposlovanja

Zaposlitev najde v zasebnih podjetjih, v javnem sektorju pa na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, ki deluje na lokalnem, regionalnem ali državnem nivoju.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za delo svetovalca na podeželju se zahteva najmanj višješolska ali visokošolska izobrazba, priporočljivo biotehniških ved, kot je agronomija, zootehnika, živilstvo ali veterina. Pogoj za opravljanje poklica je vozniški izpit B kategorije.
Druge informacije

Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Celovška 135, 1000 Ljubljana

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube