Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Avtoservisni tehnik

Kratek opis

Avtoservisni tehnik izvaja zahtevnejša dela pri nastavljanju, vzdrževanju in popravilu mehanskih, pnevmatskih in hidravličnih sistemov, naprav in njihovih sklopov na osebnih in drugih vozilih.
Kaj delavec običajno dela

Avtoservisni tehnik izvaja zahtevnejša dela pri vzdrževanju in popravilu mehanskih, pnevmatskih in hidravličnih sistemov, naprav in njihovih sklopov. Izvaja tudi zahtevnejša dela pri izdelavi, nastavljanju, vzdrževanju in popravilu električnih in elektronskih sistemov, naprav in napeljav. Z uporabo sodobnih orodij in instrumentov postavlja diagnoze o stanju vozila. Poleg tega vzdržuje, popravlja in montira varnostne, telekomunikacijske in informacijske sisteme ter dodatno opremo na vozilu.
Delo vključuje tudi delo s strankami, saj mora od njih prevzeti vozilo ter jim svetovati o popravilih in vzdrževalnih delih na vozilu. Pripravlja obračune ter naroča rezervne dele. Delo vključuje tudi izpolnjevanje dokumentacije. Poleg tega zagotavlja in odgovarja za kvaliteto opravljene storitve in dela ter kontrolira kvaliteto posameznih delov, sklopov in sistemov vozila.
Delovna področja

Avtoservisni tehnik dela v avtomehaničnih delavnicah in v proizvodnji, kjer izdelujejo avtomobile in druga vozila ter rezervne dele.
Delovni pripomočki

Avtoservisni tehnik pri delu uporablja vrsto pripomočkov. Zna opravljati elektromehanska dela, dela tudi z elektronskimi napravami in računalnikom.
Izdelek in storitev

Rezultat njegovega dela je pravilno delujoče vozilo. Storitve, ki jih izvaja, so: montaža, popravilo ali vzdrževanje različnih avtomobilskih sistemov.
Znanja in spretnosti

Potrebno izobrazbo kandidat za ta poklic pridobi v srednji šoli. Poznati mora orodja in naprave za izvajanje posameznih nalog in postopkov servisiranja, lastnosti in zgradbo vozil ter postavljati diagnoze o stanju vozila, kjer je posebej pomembno odkrivanje napak in poškodb. Zna uporabljati računalnik ter merilne in kontrolne pripomočke, orodja, naprave in stroje. Spozna zgradbo in funkcijo mehanskih, pnevmatskih, hidravličnih in regulacijskih sklopov, naprav in delov. K njegovemu delu sodi poznavanje tehnične in tehnološke dokumentacije za servisiranje vozil.
Psihofizične sposobnosti

Delo zahteva telesno gibčnost. Imeti mora dober sluh in vid in ne sme biti občutljiv na goriva ali maziva, ki se uporabljajo pri vzdrževanju vozil.
Interesi

Avtoservisnega tehnika zanimajo vozila, njihova zgradba in lastnosti. Veseli ga področje računalništva, strojništva in elektrotehnike. Pri delu mora biti natančen in potrpežljiv. Poleg veselja do praktičnega dela mora imeti smisel za organizacijo in tehnično razumevanje dokumentov. Ker ima pogosto stik s strankami, je zaželena komunikativnost.
Razmere za delo

Delo v avtomehanični delavnici danes ni več tako umazano kot je bilo nekoč, saj so vozila drugače narejena, zato je tudi njihovo popravilo drugačno. Sodobne elektrotehniške in računalniške naprave so zamenjale ročna orodja in enostavne mehanske naprave. Delo v avtomehanični delavnici poteka večinoma v dopoldanskem času, lahko pa tudi popoldne. V proizvodnji so možne nočne izmene.
Nevarnosti

Avtoservisni tehnik je izpostavljen nevarnostim, ki se lahko pripetijo v proizvodnji vozil in v avtomehanični delavnici.
Možnosti zaposlovanja

Avtoservisni tehnik dela v avtomehaničnih delavnicah, v proizvodnji, kjer izdelujejo avtomobile in druga vozile ter rezervne dele.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Izobrazbo lahko kandidat pridobi na srednjih šolah, kjer se dijaki učijo pripraviti vozilo za servisna dela, izvesti servisni pregled motorja in sistemov. Na urniku so tudi predmeti, kjer spoznavajo električne sisteme na vozilu, karoserijo in podvozje. Velik del izobraževalnega programa obsega praktično delo.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube