Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Napovedovalec na radiu

Kratek opis

Napovedovalec na radiu sodeluje v vseh oblikah radijskega in televizijskega interpretiranja besedil in vodenja javnih oddaj.
Kaj delavec običajno dela

Napovedovalec na radiu bere besedila in sporočila v okviru programske zasnove z upoštevanjem navodil režiserja, avtorja ali urednika oddaje. Moderira in interpretira zahtevna besedila vseh žanrov. Kot soustvarjalec sodeluje v vseh oblikah radijskega dela na področju vodenja javnih oddaj. Pri tem načrtuje in organizira lastno delo pri pripravi in izvedbi radijskega programa. Za mikrofonom sproščeno in konstruktivno komunicira s poslušalci in s sodelavci ter zagotavlja pravilno in kultivirano rabo govorjenega jezika.
Delovna področja

Delovno področje radijskega napovedovalca je radijski studio, pogosto pa dela tudi kot napovedovalec na televiziji in na javnih prireditvah. Čeprav se nemalokrat zdi, da radijski program pripravljajo le novinarji in radijski govorci, še zdaleč ni tako. V ožji krog pripravljavcev radijskega programa sodijo še: odgovorni urednik, ki med seboj poveže razne poklice, ki jih ljudje opravljajo na radijski postaji, tonski tehnik, ki ponekod dela tudi kot moderator, glasbeni opremljevalec radijski program opremi z glasbo, producent pripravlja radijsko montažo in zvočne efekte vseh vrst in redaktor programa, ki pripravlja vsebine programa.
Delovni pripomočki

Napovedovalec uporablja različne zapise in besedila, njegov glavni pripomoček je mikrofon. Vsak teden pripravi poročilo o delu in ga odda programskemu uredniku ali koordinatorju programov.
Izdelek in storitev

Z besedilom in govorom opremljena oddaja je neposredno predvajana ali posneta za poznejše predvajanje na radiu.
Znanja in spretnosti

Za dober stik s poslušalci mora radijski napovedovalec znati komunicirati, biti govorno kultiviran in spreten. Obvlada novinarske in tehnične veščine ter pozna zakonitosti radijskega medija. Dobrodošla je duhovitost, talent je priporočljiv. Poslušalca spoštuje in se zaveda, da le tako lahko pričakuje uspeh svojega dela in radijskega programa. Običajno napovedovalec obvlada vsaj en tuji jezik. Pozna osnove tonske tehnike, računalniške programe za urejanje zvoka, sodobne naprave za snemanje in montažo ter uporabo mešalne mize.
Psihofizične sposobnosti

Napovedovalec mora imeti ustrezen radiofonski glas in občutek za timsko delo. Skrbi za zdravje svojega glasu, pravilno diha in skrbi za dobro telesno zmogljivost.
Interesi

Napovedovalec na radiju ima raznolike interese, posebno skrb pa posveča poznavanju jezika, melodiji govora in vajam za izboljšanje govornih spretnosti.
Razmere za delo

Razpored dela določa urnik. Delo poteka v klimatiziranih prostorih v studiu in na terenu.
Nevarnosti

Pri delu radijskega napovedovalca so možne poškodbe ali obolenja glasilk.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za radijskega napovedovalca se zahteva najmanj visokošolska strokovna izobrazba, področje družboslovja, ni pa to splošni pogoj za delo radijskega napovedovalca. Na nekaterih komercialnih radijskih postajah zadostuje opravljen tečaj za radijskega napovedovalca. Kandidat za napovedovalca mora uspešno opraviti avdicijo za radijske napovedovalce. Radio Slovenija občasno priredi usposabljanje kandidatov za radijske napovedovalce po ustaljenem programu.
Druge informacije

Radiotelevizija Slovenije, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube