Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Gledališki igralec

Kratek opis

Gledališki igralec samostojno, vendar pod neposrednim umetniškim vodstvom režiserja in dramaturga, umetniško oblikuje dramske like in jih igra v predstavah na gledališkem odru, v televizijskem ali radijskem studiu oziroma na filmu.
Kaj delavec običajno dela

Igralec uteleša dramsko osebo in se pretvarja, da je on sam ta oseba oziroma lik, ki ga igra. Je živa vez med besedilom in avtorjem, med režiserjevimi napotki in gledalcem. Dvojnost je veščina, ki jo igralec goji ves čas svojega igralskega delovanja. Je interpret in izvajalec besedila ali dogajanja. Osmišlja besedilo s pomočjo govora, giba in mima- nebesednega izražanja. Igralec je človek z bujno domišljijo, z izjemno sposobnostjo transformacije in identifikacije. V vlogi se preoblikuje, jo igra ali pa se z vlogo poistoveti. Vanjo se vživi, tako da med njo in njim ni razlike.
Odlikujeta ga sposobnost opazovanja in posnemanja ter psiholoških presoj. Je izjemno občutljiv za dogajanja okoli sebe in poln navdiha ter izredno domiseln in iznajdljiv. Biti mora sposoben pretopiti se v nekaj drugega. Predvsem pa mora znati videti samega sebe, vedeti, kako razmišlja kot igralec in kako kot oseba, ki jo oživlja. Igralec razumsko razčleni vlogo, vanjo vstopi z dušo in telesom in oboje z uporabo igralskih sredstev združi v lik, ki ga predstavlja gledalcem. Ustvarjalnost igralca lahko seže tako daleč, da ustvari gledališče tudi brez literarne predloge in režiserja.
Delovna področja

Delo igralca je igranje vlog v gledaliških uprizoritvah na odrih poklicnih gledališč in na gostovanjih po Sloveniji ali v tujini, v uprizoritvah samostojnih gledaliških skupin, v koprodukcijskih uprizoritvah, na delnih in integralnih snemanjih za radio, televizijo in film ali predstavlja odlomke iz vlog za popularizacijo neke uprizoritve. Njegovo delovno področje je tudi televizijski in radijski medij (vodenje televizijskih ali radijskih oddaj), interpretiranje poezije (proslave, recitali), branje literarnih del za izobraževanje in zabavo (nastopi v živo ali snemanja), sodelovanje in pomoč s strokovnimi nasveti gledališkim ljubiteljskim skupinam in snemanje predstavitvenih odlomkov (reklame).
Delovni pripomočki

Igralec mora znati obvladati samega sebe, saj je sam hkrati sredstvo in orodje, s katerim se izraža. Igralec je oseba, ki prostor, v katerem se giblje, oživi v gledališki prostor. Pri tem so mu v pomoč različna zunanja pomagala:
 • maska in šminka (obdelava igralskega obraza, las, kože), da skozi izraz na obrazu prikazuje izraz duše (čustvovanje)
 • odrski govor (vse jezikovne zvrsti)
 • kostum (oblačila z dodatki), s katerim označuje zunanjo podobo lika
 • scenska, zvočna in svetlobna podoba prizorišča
 • koreografija (odrski gib in plesni vložki)
 • glasbena oprema
 • posebni efekti in triki.
Vse oblikuje v umetniško doživetje. To dosega s številnimi vajami, tako individualnimi kot z vajami v skupini s soigralci, z napotki režiserja, ob pomoči dramaturga, lektorja, kostumografa, scenografa in koreografa.
Izdelek in storitev

Igralčevo delo obsega:
 • pripravo doma, učenje besedila, razmišljanje o liku, treningi zmogljivosti za telo in glas
 • tehnično pripravo, pomerjanje kostumov, lasulj
 • pripravo na vajah s soigralci, dramaturgom in pod vodstvom režiserja
 • igranje na predstavi ali snemanja
 • spremljanje kulturnih dogajanj doma in po svetu.
Znanja in spretnosti

Za opravljanje dela mora imeti kandidat univerzitetno izobrazbo in izkazano nadarjenost (AGRFTV, smer dramska igra). Igralski poklic zahteva umsko in telesno specifiko: človeka široke razgledanosti, z obvladanjem pevskih in plesnih izrazil in s popolnim znanjem slovenskega jezika - govornim in pisnim. Za igralca, ki nastopa v dramskem gledališču, je bistvenega pomena odrska izreka ali dikcija.
Psihofizične sposobnosti

Zaradi psihofizičnih naporov, uravnoteženega telesnega in duševnega stanja, izpostavljenosti javnosti, kjer so prisotne stresne situacije ob javnem nastopanju pred publiko in večkrat tudi hudih fizičnih obremenitev, kjer gre lahko tudi za nošenje težkih bremen, izvajanje športnih elementov in trikov, če to zahteva dramsko dogajanje, ter daljše časovne delovne obremenitve mora biti igralec v zelo dobrem zdravstvenem stanju. Poklic igralca običajno ni priporočljiv za ljudi z govornimi napakami, kroničnimi boleznimi grla in glasilk ali okvaro sluha.
Interesi

Za opravljanje igralskega poklica so potrebne zmožnosti ustvarjalnega razmišljanja, umetniški občutek, obilo spretnosti, domišljije in iznajdljivosti. Igralec zna svoj način dela usklajevati v skupini s soigralci, režiserjem in dramaturgom pa tudi z drugimi soustvarjalci uprizoritve, kot so scenograf, svetovalec za gib oz. koreograf in lektor. Zato je zanj pomembna sposobnost komuniciranja in iniciativnost v delovnem procesu. Igralec nikoli "ne hodi v službo", ne "opravlja" poklica igralca, ampak ga vedno "živi". Biti igralec je način življenja. Igralec namreč svoje življenje podredi igralstvu.
Razmere za delo

Okoliščine igralskega dela so posebne: delo je neenakomerno razporejeno, svetloba in klima sta umetni, izpostavljenost močnim svetlobnim spremembam je velika. Pogosto je to nočno delo in delo prek polnega časa brez zakonsko zagotovljenega počitka.
Nevarnosti

V gledališču se ni mogoče izogniti vplivom kemikalij. Kostumi in scena so obdelani z različnimi preparati, za katere je lahko igralec občutljiv, zato so alergije pogost pojav v igralskem poklicu. Alergije lahko povzroča tudi prah v gledaliških prostorih. Zaradi izvajanja simuliranih padcev in akrobatskih elementov so pogoste tudi poškodbe. Možnosti za poškodbe je mogoče zmanjšati z upoštevanjem navodil strokovnih sodelavcev- svetovalcev pri nastajanju predstave, ki zahteva posebne gibalne spretnosti. Predvsem je pomembno, da igralec skrbi za stalno odlično telesno zmogljivost in da upošteva navodila za varno delo.
Možnosti zaposlovanja

Igralec običajno pred zaposlitvijo opravi preizkus igralskih sposobnosti na avdiciji. Z uveljavitvijo nove zakonodaje na področju kulture igralec praviloma sklepa delovno razmerje le za določen čas- za programsko obdobje, ki je vezano na čas mandata umetniškega direktorja oziroma največ za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja delovnega razmerja. Taka praksa se uveljavlja v slovenskih poklicnih gledališčih s stalnim igralskim ansamblom.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Gledališki igralec ima praviloma univerzitetno izobrazbo, AGRFTV, smer dramska igra in izkazano nadarjenost.
Druge informacije

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Nazorjeva 3, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube