Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Zootehnik

Kratek opis

Zootehnik se ukvarja z živino, največkrat z govedom, konji in ovcami. Pri delu živali hrani, čisti, molze, skrbi za njihovo zdravje in dobro počutje.
Kaj delavec običajno dela

Zootehnik mora poznati cikluse razmnoževanja živali. Ve, kdaj je treba organizirati parjenje ali umetno oplojevanje živali. Skrbi za oplojene živali, sodeluje pri porodu in pozneje skrbi za mladiče. Če so živali bolne, jih neguje, jim daje injekcije, opravlja manjše kirurške posege in po potrebi pokliče veterinarja. Prostori, v katerih bivajo živali, morajo biti čisti in urejeni, živali pa vsak dan preskrbljene s svežo steljo. Hranjenje živali v hlevih in čiščenje blata je prav tako odgovornost zootehnika, vendar pri tem uporablja mehanizacijo. Rejec mlečne živine skrbi za molžo, ki se danes večinoma opravlja mehanično. Pri tem mora živino zbrati v prostorih, kjer poteka molzenje, ter pripraviti molzne stroje. V določenih obdobjih opravlja tudi druga kmetijska opravila, npr. vozi traktor, pomaga pri žetvi ali vzdržuje poslopja in ograje.
Delovna področja

Delovna področja zootehnika so prostori za rejo in vzgojo domačih živali v zaprtih prostorih in na prostem. Pogosto je na terenu na kmetijah in skrbi za zdravo okolje, kjer bivajo živali. Živali tudi zdravi, neguje in jih oskrbi po poškodbah.
Delovni pripomočki

Njegovi delovni pripomočki so raznovrstni: od veterinarske zdravniške opreme in pripomočkov, kot so zdravila, injekcije in sanitetni material do kmetijske mehanizacije in strojev, s katerimi skrbi za urejeno in zdravo okolje na kmetiji.
Izdelek in storitev

Njegova naloga je vzgoja, zdrava rast in razvoj mladih živali, ki živijo v urejenih prostorih in so redno oskrbovana.
Znanja in spretnosti

Zootehnik običajno preživi večino časa sam z živalmi. Pri tem mora biti iznajdljiv, samoiniciativen in odgovoren. Sposoben je razumeti tehnične podatke in navodila proizvajalcev zdravil za zdravljenje živali.
Psihofizične sposobnosti

Delo z živalmi je pogosto umazano, zato ni primerno za osebe s slabim želodcem.
Interesi

Zootehnik se zanima za živali in spremlja novosti na svojem strokovnem področju. V nevarnih situacijah zna ostati umirjen. Svoje znanje in izkušnje v preprostem jeziku posreduje kmetovalcem in živinorejcem.
Razmere za delo

Pogosto delo poteka vse dni v tednu, tudi ponoči in med prazniki.
Nevarnosti

Zootehnik dobro pozna zootehnične varnostne in higienska standarde in izvaja preventivne ukrepe, da v stiku z živalmi ne pride do prenosa bolezni. Živali zna pomiriti in pridobiti njihovo zaupanje.
Možnosti zaposlovanja

Zootehnik lahko prevzame vodenje in delo na sodobno organiziranem in tržno usmerjenem kmetijskem posestvu, kot je družinska kmetija, v tehnološkem oddelku kmetijskih gospodarstev, v zadružni organizaciji in v trgovskem podjetju. Ob dodatnem izobraževanju se zaposli tudi v državni upravi, v kmetijskem šolstvu in drugje. Trenutno razpisana prosta delovna mesta.

Zootehnik v zdravstveni dejavnosti, ki se želi zaposliti v drugi evropski državi, mora kot izvajalec reguliranega poklica pridobiti uradno potrdilo o svojih poklicnih kvalifikacijah. Preverite kako je vaš poklic reguliran v Evidenci reguliranih poklicev.
Izobraževanje

Za poklic je predviden študij na Biotehnični fakulteti, na Oddelku za zootehniko.
Druge informacije

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Katedra za živinorejo, Univerza v Mariboru, Pivola 10, 2311 Hoče;

Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube