Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Prevajalec za strokovna besedila

Kratek opis

Prevajalec za strokovna besedila, tolmač ali konferenčni prevajalec prevaja govorjeno besedo v drug jezik ali govorno prevaja pisna besedila. Dela kot sodni tolmač ali kot konferenčni prevajalec na področju mednarodnih odnosov.
Kaj delavec običajno dela

Simultano tolmačenje je oblika konferenčnega tolmačenja, pri kateri tolmač sedi v zvočno izolirani kabini za mikrofonom in prek svojih slušalk hkrati posluša in tolmači govornika, ki v konferenčni dvorani govori v mikrofon. Udeleženci kongresa, seminarja ali posvetovanja poslušajo prevod prek svojih slušalk. Tolmači delajo v skupini. V kabini praviloma vedno tolmačita najmanj po dva tolmača v en jezik. Za vsako skupino je potrebno določiti tolmača - koordinatorja, ki vzdržuje stike z organizatorji, usklajuje delo ekipe in skrbi za gradivo. Simultano tolmačenje je posebna oblika komunikativno - govorne dejavnosti. Za njeno opravljanje sta potrebna posluh in dar govora. Pomembna je izgovarjava, melodija stavka, barva glasu. Pri glasovnem oblikovanju misli v besedne zveze in stavke pomaga tudi glasbena izobrazba. Simultani tolmač je interpret, tako kot pianist ali igralec. Slednja poustvarjata delo skladatelja ali pisatelja, tako kot simultani tolmač poustvarja sporočilo govornika. Vsi poustvarjajo like, le da poustvarjanje pri simultanem tolmačenju poteka v drugem jeziku. Zato je simultano tolmačenje tudi oblika lingvistične dejavnosti, ki zahteva obvladanje tako ciljnega kot izvirnega jezika. V tem smislu je simultano tolmačenje najmlajša oblika prevajalske dejavnosti, ki poteka v zelo zahtevnih okoliščinah.

Pravzaprav gre za dejavnost lingvistične narave, ki je pogojena s psihološkima mehanizmoma verjetnostnega napovedovanja in vnaprejšnje sinteze sporočila, ki se poraja v ciljnem jeziku. Gre za sočasnost slušnega zaznavanja in porajanja govora. Zaradi dramatičnega pomanjkanja časa mora tolmač začeti tolmačiti še preden se konča proces slušnega zaznavanja. Hitrost tolmačenja pa določa govornik, ki podaja sporočilo v izvirnem jeziku. Zaradi tega se dejavnost simultanega tolmačenja razlikuje od vseh drugih oblik prevajalske dejavnosti ter se približuje nekaterim oblikam dejavnosti inženirjev - operativcev, npr. kontrolorjev poletov, katerih hitrost odločanja ni odvisna od samega človeka, temveč od zunanjih razmer, npr. od izrednega stanja.

Zaporedno (konsekutivno) tolmačenje
Simultano tolmačenje vse bolj izriva drugo, konsekutivno obliko konferenčnega tolmačenja, čeprav marsikateri govornik meni, da tovrstno tolmačenje ustvarja pristnejši stik med njim in drugimi udeleženci ali poslušalci. Konsekutivno tolmačenje je oblika konferenčnega tolmačenja, pri kateri tolmač sedi v konferenčni dvorani in si zapisuje izjave govornika. Ob koncu vsake izjave ali zaokroženega dela govora tolmač ob pomoči zapiskov to, kar je bilo povedano. V ta namen si tolmač izdela lasten sistem znakov ali simbolov. Tolmač sedi na primernem mestu, od koder jasno sliši in vidi govornika, kakor tudi tablo, ekran ali druga vizualna sredstva, ki jih govornik uporablja.

Šepetanje (whispering, chuchotage)
Šepetanje je redka in nezadovoljiva oblika dela, pri kateri tolmač sedi poleg udeleženca ali med največ dvema udeležencema in mu/jima šepetaje tolmači. Tolmači te oblike ne priporočajo, ker zaradi neustreznosti delovnih okoliščin onemogoča strokovno delo. Tolmači morajo varovati tajnost vseh podatkov, ki so jih izvedeli med opravljanjem poklicnega dela in se držati kodeksa poklicne etike.
Delovna področja

Prevajalca zaposlijo razna strokovna združenja, mednarodne in vladne organizacije.
Delovni pripomočki

Naročnik mora tolmaču pravočasno priskrbeti ustrezno literaturo oziroma strokovno gradivo za kongres, seminar ali posvet, v tolikšnem številu izvodov kolikor je tolmačev, ter mu zagotoviti strokovnega svetovalca. Tolmačem so v pomoč lastni terminološki slovarji za določena strokovna področja, ki nastajajo iz prakse in na podlagi sodelovanja s strokovnjaki. Za simultano tolmačenje naročnik zagotovi ustrezne kabine s prezračevanjem.
Izdelek in storitev

Prevajalsko storitev zagotavlja v mednarodnih organizacijah, na kongresih, konferencah, sestankih, pri meddržavnih dogovarjanjih vseh vrst ter v okviru pravosodja in državne uprave, kjer lahko tudi delno pisno prevaja.
Znanja in spretnosti

Raznolikost vsebin, ki so predmet obravnave na mednarodnih srečanjih, zahteva od tolmača solidno splošno razgledanost in poklicne kvalifikacije na najvišji ravni. Potrebna je najmanj univerzitetna diploma, po možnosti lingvistične smeri, in dodatno izobraževanje iz konferenčnega tolmačenja. Tudi druge študijske smeri niso izključene, pogoj pa je temeljito obvladanje večjega števila tujih jezikov. Od tolmača se pričakuje hitrost, sposobnost analiziranja in odlično poznavanje materinega jezika.
Psihofizične sposobnosti

Za delo prevajalca se pričakuje brezhibno zdravstveno stanje, dober spomin in uravnovešeno psihično stanje.
Interesi

Dobrega tolmača odlikujejo: vztrajnost, profesionalen odnos do dela, pripravljenost za stalno izobraževanje in izpopolnjevanje.
Razmere za delo

Delo poteka večinoma sede v kabini ali v konferenčni dvorani, včasih tudi stoje ob otvoritvi prireditve, razstave ali pri pozdravnem govoru. Če traja delo dlje kot šest ur, se zamenja ekipa tolmačev ali pa se obračunajo dodatne ure. Za konsekutivno tolmačenje, predavanja, referate in pogajanja, ki poteka v dve jezikovni smeri in traja do tri ure, mora naročnik oziroma govornik zagotoviti en daljši ali dva krajša odmora. Pri zahtevnem tolmačenju, ki traja dlje kot tri ure, sta potrebna dva tolmača.
Nevarnosti

Zaradi velikih psihofizičnih obremenitev lahko pride do okvare sluha in govornega aparata. Zato se priporoča stalno vzdrževanje telesnih zmogljivosti.
Možnosti zaposlovanja

Konferenčni prevajalec lahko najde zaposlitev v politiki, znanosti, državni upravi, tehniki, gospodarstvu, medicini in umetnosti ali literaturi.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Potrebna je najmanj univerzitetna diploma in dodatno izobraževanje iz konferenčnega tolmačenja.
Druge informacije

Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah so na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube