Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Kmetijski svetovalec

Kratek opis

Najpomembnejša obveznost kmetijskega svetovalca je svetovanje kmetovalcem za dvig konkurenčnosti, ki se kaže kot več in boljši pridelki in izdelki, bolj kakovostna in ekonomična pridelava s pomočjo tehnoloških ukrepov in s prenosom znanja in izkušenj v prakso.
Kaj delavec običajno dela

Ko kmetje iščejo strokovno pomoč, se srečajo s kmetijskim svetovalcem, pa naj bo to v primeru, ko se soočijo s težavami ali ko želijo sodelovati na objavljenem razpisu. Kmetijski svetovalec je namreč vez med kmetijami in državnimi organi, ki delujejo na kmetijskem področju: Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja in druge ustanove. Izvaja svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij, organizacij pridelovalcev in drugih oblik združevanja kmetijskih pridelovalcev ter svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov. Naloga svetovalca je, da jim nova znanja čim učinkoviteje predstavi in svetuje pri pripravi poslovnega načrta.
Delovna področja

Področja dela kmetijskega svetovalca so: svetovanje na tehnološkem, gospodarskem in okoljevarstvenim področjem kmetijske dejavnosti, svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva (investicije, poslovni načrti, načrti razvoja območja) ter svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike.
Delovni pripomočki

Delo v pisarni je povezano z urejanjem dokumentacije, spremljanjem priprave predpisov in uporabo telekomunikacijskih orodji, kot sta telefon in računalnik.
Izdelek in storitev

Kmetijski svetovalec organizira predavanja, tečaje in delavnice in je kmetovalcem na voljo za osebno svetovanje. Pomaga in svetuje tudi pri pridobivanju subvencijskih sredstev (elektronsko izpolnjevanje vlog). Svetovalec je pogosto na terenu, kjer osebno svetuje kmetom in izvaja praktične prikaze. Sodeluje tudi v komisiji za oceno škod po naravnih nesrečah ali zaradi škode, ki jo povzroči divjad.
Znanja in spretnosti

Za delo kmetijskega svetovalca se zahteva najmanj visokošolska izobrazba s področja kmetijstva. Za delo v javni Kmetijski svetovalni službi je pogoj tudi pridobitev licence za kmetijskega svetovalca, ki jo organizira Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - KGZS, in vozniški izpit B kategorije. Delovne naloge zahtevajo računalniško pismenost s poznavanjem uporabe računalniških programov in spletnih aplikacij. Obdelava podatkov, ki jih svetovalec pridobi iz baz, je zelo dobrodošel pripomoček pri delu. Pomembno je tudi poznavanje zakonodaje, socialnih razmer na kmetijah in sposobnost komunikacije.
Psihofizične sposobnosti

Kmetijski svetovalec mora imeti dobre psiho-fizične zmogljivosti, še posebej pri delu na terenu, ko obišče kmetovalce.
Interesi

Kmetijski svetovalec dobro pozna objavljene aktualne razpise na področju kmetijstva, da lahko s svojo svetovalno dejavnostjo podpre razvoj na tehnološkem, gospodarskem in okoljskem področju kmetijske dejavnosti. Pri delu z uporabniki je strpen in potrpežljiv.
Razmere za delo

Poklic je dinamičen in raznolik s kombinacijo dela v pisarni in na terenu. Delo v pisarni je povezano z urejanjem dokumentacije, spremljanjem priprave predpisov in uporabo telekomunikacijskih orodji (telefon, računalnik). Zaradi dela na terenu se zahteva vozniški izpit B kategorije. Delovni čas je osemurni, vendar je velikokrat potrebno delo opraviti tudi zvečer, ob sobotah in nedeljah. Zlasti v času oddajanja prijav na razpise in ko potekajo seminarji ter tečaji, se delovni čas lahko podaljša.
Nevarnosti

Zaradi dela na terenu je kmetijski svetovalec izpostavljen nevarnostim v prometu.
Možnosti zaposlovanja

Kmetijski svetovalec je zaposlen v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, kjer deluje na lokalnem, regionalnem ali državnem nivoju.
Izobraževanje

Za kmetijskega svetovalca se zahteva visokošolska izobrazba iz kmetijstva: agronomija, zootehnika, živilska tehnologija ali veterina. Za delo v javni Kmetijski svetovalni službi je pogoj pridobljena licenca za kmetijskega svetovalca. Svetovalec mora pridobiti licenco in se redno izobraževati, da lahko uporabnikom ustrezno predstavi novosti na različnih strokovnih in delovnih področjih.
Druge informacije

Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana

Društvo za razvoj slovenskega podeželja, Slavina 31, 6258 Prestranek
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube