Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Tržni raziskovalec

Kratek opis

Naloga tržnega raziskovalca je, da denar naročnika ali oglaševalca porabi tako, da bo določen cilj, kot je povečanje prodaje in izboljšanje ugleda podjetja, učinkovito dosežen.
Kaj delavec običajno dela

Delo tržnega raziskovalca je zaradi raznolikosti nalog, ki jih v poklicu opravlja, izrazito kreativno in pogosto vezano na kratke roke. Naloga tržnega raziskovalca je, da denar naročnika ali oglaševalca, porabi tako, da bo določen cilj, kot je povečanje prodaje in izboljšanje ugleda podjetja, učinkovito dosežen. To zahteva zbiranje podatkov, raziskovanje mnenj porabnikov, načrtovanje strategij za oblikovanje sporočil in izbor najboljših ustvarjalnih rešitev. Pomembna je izbira pravega medija, v katerem se sporočilo objavi, pozneje pa tudi raziskave uspešnosti tržne akcije. Tržni raziskovalec pri delu sodeluje z vodstvom podjetja, ki je naročnik tržnih storitev, pri sami izvedbi pa z drugimi poklicnimi profili v oglaševalskih agencijah, s katerimi sooblikuje sporočilo.
Delovna področja

Tržni raziskovalec dela tako na področju oglaševanja, kot odnosov z javnostmi, pospeševanja prodaje, osebne prodaje, organizacije sejmov in razstav, internetnih komunikacij, celostni podobi podjetja, pri sponzorstvu in donatorstvu.
Delovni pripomočki

Tržni raziskovalec dela z računalnikom in s specialnimi programi, pogosto uporablja tudi avdiovizualne pripomočke, s katerimi naročniku in drugim predstavi svoja spoznanja in ugotovitve. Še vedno je velik del opravil povezan tudi z administrativnim delom, kot je izpolnjevanje različnih formularjev, potrebnih za pripravo projektnih načrtov.
Izdelek in storitev

Končni izdelek ali storitev tržnega raziskovalca je tržni (marketinški) načrt, ki je rezultat raziskav, analiz in iskanja kreativnih rešitev določenega tržnega vprašanja ali priložnosti. Če neko podjetje želi prodreti na trg z novim izdelkom, je naloga tržnega komunikologa raziskati, ali je na trgu potreba po novem izdelku. Če je, ugotovi kdo bi bili potencialni kupci, kako jim to sporočiti (z oglasi, članki in organiziranimi dogodki) in pripravi medijski načrt (kdaj, kje in kako objaviti določeno sporočilo). Tako poskrbi, da bo o novem izdelku obveščena prava ciljna skupina, na pravi način in ob pravem času ter za primerno ceno. Vsaka faza tržnega načrta je lahko tudi samostojen projekt tržnega raziskovalca.
Znanja in spretnosti

Tržni raziskovalec mora imeti osvojena znanja iz sociologije, ekonomije, psihologije, antropologije, retorike, menedžmenta (vodenja) in drugih družboslovnih področij. Predvsem pa mora razumeti komunikacijske procese, ki jih spozna med študijem in še bolj pozneje v praksi. Brez aktivnega znanja tujih jezikov, predvsem angleščine, vsaj splošnega poznavanja specializiranih računalniških programov za statistične obdelave, predstavitve in urejanje besedil tržni raziskovalec svojega dela ne more opravljati.
Psihofizične sposobnosti

Posebnih zahtev ni, je pa res, da je tržni raziskovalec nemalokrat izpostavljeni stresu, ki je posledica organizacije dela. Problem je v tem, da naročniki mnogokrat želijo opravljeno delo v čim krajšem možnem času, tako da se med redne delovne naloge ves čas vrivajo še dodatne naloge, temu pa se je treba znati prilagoditi.
Interesi

Zaželen je interes za raziskovalno in analitično delo. Pomembna je sposobnost visoke zbranosti ter združevanje številnih informacij v smiselne celote, vztrajnost in sposobnost ustvarjalnega dela in sodelovanja v skupini. Med pomembnimi osebnimi lastnostmi so komunikativnost, zmožnost ustvarjalnega razmišljanja, razumevanje umetniških občutij, zmožnost presojanja ter sposobnost opazovanja in razumevanja sočloveka. Od tržnih komunikologov se pričakuje poštenost, saj je pri tržnem komuniciranju treba spoštovati in upoštevati strokovno etična pravila.
Razmere za delo

Tržni raziskovalec dela v pisarni, a ker delo vključuje tudi veliko posvetovanj, le-ta potekajo v večjih ali manjših sejnih sobah, v in tudi zunaj podjetja. Težko bi govorili o urejenem delovnem času, je pa ta večinoma daljši kot 8-urni delavnik.
Nevarnosti

Delo za računalnikom lahko brez zaščite ogroža predvsem vid, stres pa vpliva na slabše počutje. Za slednje lahko tržni raziskovalec poskrbi z ustreznim načinom sprostitve.
Možnosti zaposlovanja

Tržni raziskovalec se zaposli v agenciji za tržno raziskovanje, v večjem podjetju v oddelku za marketing, v oglaševalski agenciji, dela tudi kot raziskovalec na univerzi ali v podjetju. Nekateri tržni raziskovalci delajo v novinarstvu.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Najbolj specializirana znanja pri nas daje Fakulteta za družbene vede, smer tržna komunikologija. Za poklic tržni raziskovalec je pogosta tudi izobrazba s področja ekonomije in psihologije.
Druge informacije

Slovenska oglaševalska zbornica, Letališka cesta 35, 1000 Ljubljana

Društvo za marketing Slovenije, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana

Fakulteta za družbene vede, Katedra za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi , Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube