Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Medijski planer

Kratek opis

Medijski planer spremlja množične medije, spletne platforme in družbena omrežja, kjer išče možnosti za predstavitev blagovne znamke podjetja ali storitev, ki jih predstavlja in trži.
Kaj delavec običajno dela

Medijski planer ali medijski načrtovalec na osnovi sprejete strategije (podjetja, ustanove, vlade idr.) pripravi medijski načrt, s katerim želi doseči ciljne skupine, da jim predstavi/ proda svoj izdelek, storitev ali vzpostavi želeni učinek svoje dejavnosti. Medijski planerji so zelo pomembni na področju trženja (marketinga) in reklamnih dejavnostih.
Delovna področja

Z analizo podatkov in poročil o posameznih množičnih medijih, kot so časopisi, revije, radio, film, televizija, internet idr. zagotavlja, da marketinška dejavnost podjetja ali ustanove doseže ciljne skupine na najbolj učinkovit način. Planerji ovrednotijo vpliv in primernost posameznih medijev ali različnih vrst občil in pripravijo načrt medijske akcije (novice, reklame, vabila, plakati) in tako prenesejo svoje sporočilo do ciljne javnosti (kupcev, volivcev). Lahko se specializirajo le za delo na področju spletnih vsebin ali za medijsko načrtovanje na televiziji.
Delovni pripomočki

Medijski planer največ uporablja spletna orodja za analizo medijskega prostora, npr. podatkov o gledanosti medija ali reklame s strani poslušalcev in gledalcev. Sledi predlogom in kritikam uporabnikov medijev ter pripravi načrt za različne oblike in vsebine medijske prisotnosti.
Izdelek in storitev

Izdelek medijskega planerja je poročilo o uporabi medijskega prostora, predlog strategije za učinkovito uporabo spletnih in drugih vsebin za pridobivanje uporabnikov/ kupcev, večja prepoznavnost blagovne znamke in podpora uporabnikom.
Znanja in spretnosti

Znanja medijskega načrtovanja lahko pridobi pri študiju različnih programov: ekonomije, medijev, komunikacije in trženja. Poleg dobrega poznavanja metodologije medijskih raziskav (analitike), s pomočjo katerih prepozna potrebe uporabnikov medijskih vsebin, zna prisluhniti predlogom in željam svojih klientov in v skladu z ugotovitvami zasnuje načrt dejavnosti za posamezni medij. Spremlja družbena omrežja in spletne platforme, kjer z inovativnimi pristopi lahko pridobiva nove sledilce in podpornike. Delodajalec od kandidatov praviloma pričakuje dobro računalniško znanje in znanje tujih jezikov.
Psihofizične sposobnosti

Medijski planer ima dobre psihofizične sposobnosti in osredotočenost za izvajanje analiz medijskega prostora – vsebinsko, vizualno in analitično. Z razvojem kariere pridobi potrebne izkušnje in zna oceniti, kaj je zares pomembno in kaj ne.
Interesi

Medijski planer spremlja različne množične medije, spletne platforme in družbena omrežja, kjer išče možnosti za predstavitev blagovne znamke podjetja ali storitev, ki jih predstavlja in trži. Je odprt za različna mnenja in poglede, da ugotovi, s katerimi sporočili se lahko najbolj približa potrebam svojih uporabnikov in pridobi nove.
Razmere za delo

Razmere za delo so podobne kot v oglaševalskih agencijah ali v uredništvu časopisa s tem, da je delo bolj dolgoročno in analitično, saj so v teku analize (gledanja, vpliva, dosega… sporočil) skozi posamezne medijske kanale, kot tudi skupni učinek sporočil in reklam. Na osnovi ugotovljenih kazalcev medijski planer pripravi kreativni načrt za nadaljnje medijske aktivnosti – sporočila, reklame, plakate ipd., s čimer osveži stik s svojo ciljno skupino in privabi tudi druge zainteresirane kupce.
Nevarnosti

V obdobju intenzivnega dela lahko planer podaljša delovni čas tudi v nočne ure, zato je pomembno, da skrbi za premore in osvežitev, tako da ne pride do težav z vidom, sluhom ali osredotočenostjo.
Možnosti zaposlovanja

Z razmahom spletne produkcije narašča tudi potreba po medijskih planerjih, tako da so možnosti za zaposlitev v porastu.
Izobraževanje

Medijski planer osvoji osnovna teoretska znanja in metodologijo raziskovanja med študijem komunikologije in sociologije, koristna znanja pridobi tudi v okviru študija ekonomije ali v programu Inženir medijske produkcije.
Druge informacije

Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, program Komunikologija- Medijske in komunikacijske študije

Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, program Trženje

Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola, program Inženir medijske produkcije

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru, študijski program Medijske komunikacije, Koroška cesta 46, 2000 Maribor
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube