Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Karierni svetovalec

Kratek opis

Karierni svetovalec je strokovnjak usposobljen za delo na področju vseživljenjeske karierne orientacije. Za učinkovito delo potrebuje podatke o razmerah na trgu dela in pozna različne možnosti kariernega razvoja. Uporablja raznovrstne pripomočke, psihološke teste, vprašalnike in skupaj s svetovancem pripravi načrt kariernega razvoja.
Kaj delavec običajno dela

Karierni svetovalec je strokovnjak usposobljen za delo na področju vseživljenjske karierne orientacije. Na osnovi analize informacij o trgu dela in možnosti dodatnega izobraževanja ali usposabljanja ter v sodelovanju z drugimi strokovnjaki, npr. svetovalnimi delavci v šolah in kadroviki v podjetjih, svetuje uporabniku, ki išče pomoč pri izbiri poklica ali pri prehodih na njegovi karierni poti. Te storitve nudi brezposelnim in zaposlenim, ki načrtujejo svojo poklicno kariero kot tudi osnovnošolcem in njihovim staršem, srednješolcem, študentom.

Karierna orientacija se izvaja na več ravneh: gre za individualne ali skupinske obravnave, enkratne oblike svetovanja ali večletno spremljanje kariere. Svoje stranke informira o primernih in zanimivih poklicih, o možnostih izobraževanja, o razpisih štipendij, o razmerah na trgu dela ter o poteh za boljše spoznavanje samega sebe. Za dosego ciljev uporablja različne tehnike in metode dela, kot so intervju, psihološka testiranja in anketiranja. Za svetovanje mladim zbira podatke o njihovih poklicnih namerah, sposobnostih, interesih, znanju, izkušnjah in veščinah. Zbira tudi podatke o poklicnem šolanju in o drugih možnostih pridobivanja znanj.

V procesu svetovanja usmerja in spodbuja posameznike k lastni aktivnosti ter uporabi svojih prednosti pri načrtovanju karierne poti. Spremlja in analizira tudi uspešnost posameznika pri uresničevanju njegovih ciljev. Sodeluje z izobraževalnimi ustanovami, zdravstveno in socialno službo ter drugimi strokovnjaki. Pogosto pripravlja strokovna mnenja, poročila, priporočila in drugo dokumentacijo ter vrednoti poročila, ocene in mnenja drugih strokovnjakov. Spremlja tudi razvoj karierne orientacije v drugih evropskih državah. Sodobne svetovalne pripomočke in metode dela, vključuje v svoje delo in skrbi za kakovost in uspešnost svetovalnega dela.
Delovna področja

Karierni svetovalci se zaposlujejo v enotah zavoda za zaposlovanje, v zasebnih agencijah za posredovanje dela in zaposlitve, ljudskih univerzah, v šolah in fakultetah ter v kadrovskih službah podjetij.
Delovni pripomočki

Pri delu svetovalec, če ima pravo izobrazbo, lahko uporablja psihodiagnostična sredstva/ teste, drugače pa še vprašalnike in druge pripomočke, računalniške programe, avdiovizualna sredstva, informativno gradivo in razne objave o poklicih in karierah v množičnih medijih.
Izdelek in storitev

Karierno svetovanje omogoča odkrivanje potreb, pričakovanj in želja stranke pri načrtovanju njene poklicne kariere. Svetovalec nudi pomoč pri izbiri poklica. Svetuje in sodeluje pri izdelavi načrta uresničevanja kariernega cilja in posreduje želene informacije. Mnenja, ocene in predloge, ki jih oblikuje, posreduje stranki ali uporabniku neposredno ali jih pošlje drugim strokovnjakom, ki jih uporabijo v procesu karierne orientacije njihove stranke.
Znanja in spretnosti

Glede na to, da je karierni razvoj sestavni del osebnostne rasti posameznika skozi celo življenje, je pristop k strokovni obravnavi interdisciplinaren. Zato se za delo kariernega svetovalca zahteva univerzitetna izobrazba družboslovne smeri, kot je psiholog, pedagog, sociolog, andragog, specialni ali socialni pedagog, diplomirani socialni delavec, komunikolog ali organizator dela kadrovske usmeritve.

Za delo svetovalca se pričakuje sposobnost svetovanja, abstraktnega mišljenja, poznavanje šolske zakonodaje in upravnega postopka, pedagoško-andragoška znanja ter metodična in didaktična znanja. Svetovalec mora biti vešč verbalnega sporazumevanja. Poznati mora značilnosti kariernih prehodov, posameznih poklicev, razmere na trgu dela ter možnosti finančnih pomoči za šolanje in študij. Pomembno je tudi delo z računalnikom in znanje tujih jezikov, predvsem angleškega ali nemškega. Svetovalec mora obvladati vodenje intervjuja, imeti mora razvit smisel za delo z ljudmi, za skupinsko delo, za sistematičnost in urejenost pri delu.
Psihofizične sposobnosti

Delovni proces kariernega svetovalca poteka pod precejšnjo psihično obremenitvijo. Dela z različnimi skupinami ljudi, ki so v kriznih razmerah ali na kritičnih točkah svoje kariere, zato zahteva zrelo odločanje, osebnostno in emocionalno stabilnost in nekonfliktnost. Zaradi pretežno sedečega dela je obremenjena predvsem hrbtenica, računalniške obdelave in delo z računalnikom zahtevajo občasne okulistične preglede.
Interesi

Zelo pomemben je interes in želja za delo z ljudmi, vztrajnost, skrbnost, sposobnost polemičnega dialoga, sprejemanje in razumevanje drugačnosti ter vedoželjnost. Za uspešnost v poklicu je nujna zdrava ambicioznost, sposobnost samostojnega dela in sodelovanja v skupini. Pomembna je tudi pozitivna osebnostna naravnanost, prilagodljivost različnim skupinam ljudi in delovnim pogojem. Poklic je primeren za oba spola.
Razmere za delo

Delo običajno poteka v pisarni ob pomoči računalnika, lahko pa je tudi terensko - na šolah, v podjetjih in drugod.
Nevarnosti

Posebnih nevarnosti poškodb pri delu svetovalca ni.
Možnosti zaposlovanja

Karierni svetovalci se zaposlujejo v enotah Zavoda RS za zaposlovanje, v zasebnih agencijah za posredovanje dela in zaposlitve, na ljudskih univerzah, v šolah in fakultetah ter v kadrovskih službah podjetij.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za kariernega svetovalca je zahtevana univerzitetna izobrazba družboslovnih smeri, kot so: psihologija, pedagogika, andragogika, sociologija, specialna ali socialna pedagogika, socialno delo, komunikologija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov.
Druge informacije

Filozofska fakulteta Ljubljana

Pedagoška fakulteta Ljubljana

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem

Fakulteta za družbene vede

Fakulteta za organizacijske vede

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube