Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Mikrobiolog

Kratek opis

Mikrobiolog preučuje raznolike življenjske oblike, kot so alge, virusi, bakterije in glivice, ki so vidne edino z mikroskopom. Rezultate raziskav uporabi lahko v proizvodnji hrane, pri zaščiti okolja, v medicini, farmaciji in drugod.
Kaj delavec običajno dela

Mikrobiolog je lahko zaposlen na različnih področjih. Svoje znanje uporabi za razvoj zdravil, cepiv in drugih oblik zdravljenja. Takšna preučevanja so dolgotrajna in pogosto zahtevajo večletno raziskovanje. Nekateri mikrobiologi delajo v bolnišničnih laboratorijih, kjer raziskujejo mikroorganizme, ki povzročajo bolezni. Ko ugotovijo povzročitelja bolezni, se zdravnik lahko odloči za optimalno terapijo pacienta. Mikrobiolog vzame pod drobnogled tudi hrano in pijačo, da ugotovijo morebitno okuženost živil. V farmacevtski in biotehniški industriji sodelujejo v raziskavah, v proizvodnji in testiranju kakovosti proizvodov, kot so razkužila, kozmetika, vitamini, antibiotiki in cepiva. V prehranski industriji nadzira kakovost proizvodov. Mikrobiolog raziskuje tudi načine za učinkovito razkrajanje odpadnih snovi ter ekonomično recikliranje. Mikrobiolog, ki skrbi za zaščito okolja ali za kakovostno vodo, raziskuje mikroorganizme v pitni vodi, v surovih in predelanih odpadkih ter zagotavlja, da so procesi obdelave odpadkov učinkoviti. Pomembno vlogo ima v molekularni biologiji in v genetskem inženiringu.
Delovna področja

Mikrobiolog je lahko zaposlen na različnih področjih: v farmacevtski in biotehniški industriji, v bolnišničnih laboratorijih, v podjetjih za zaščito okolja ali v molekularni biologiji in v genetskem inženiringu.
Delovni pripomočki

Delovni pripomočki mikrobiologa zajemajo laboratorijsko opremo in naprave, kot so steklovina, barvila in mikroskop. Svoje izsledke zapisuje in dokumentira. V molekularni biologiji in v genetskem inženiringu uporablja sodobno elektronsko opremo za preučevanje celic in tkiv.
Izdelek in storitev

Izdelek mikrobiologa je odvisen od področja dela. V bolnišničnem laboratoriju pripravlja diagnostična poročila za paciente, ki so prišli na mikrobiološki pregled. V raziskovalnem laboratoriju raziskuje odpornost mikroorganizmov na obstoječa zdravila. Na področju genetike raziskuje možnosti za uporabo mikrobioloških kultur pri presaditvah organov.
Znanja in spretnosti

Mikrobiolog izvaja praktične poizkuse s pomočjo zapletene tehnične opreme in računalnikov
Psihofizične sposobnosti

Pri delu mikrobiologa se pričakuje natančnost in potrpežljivost, posebej je pozoren na higieno in urejenost delovnih prostorov.
Interesi

Da lahko mikrobiolog svoje raziskave predstavi in učinkovito sodeluje pri skupinskem delu, se mora znati tudi dobro govorno in pisno izražati.
Razmere za delo

Mikrobiolog večino delovnega časa preživi v laboratoriju, kjer izvaja standardizirane postopke preiskav ali pa raziskuje. Zaradi dela z različnimi biokemičnimi snovmi je povečana možnost okužbe, zato mora natančno slediti navodilom za varno delo.
Nevarnosti

Pri delu se srečuje tudi z nevarnimi kemičnimi snovmi in mikroorganizmi, zato dosledno upošteva predvideno zaščito, da ne pride do okužbe ali zastrupitve.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.

Medicinski mikrobiolog specialist, ki se želi zaposliti v drugi evropski državi, mora kot izvajalec reguliranega poklica pridobiti uradno potrdilo o svojih poklicnih kvalifikacijah. Preverite kako je vaš poklic reguliran v Evidenci reguliranih poklicev.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica se zahteva končan univerzitetni študij na medicinski ali biotehnični fakulteti.

SPOT, Slovenska poslovna točka, Specialist medicinske mikrobiologije
Druge informacije

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Zaloška 4, 1000 Ljubljana

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana

Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru, Taborska ulica 8, 2000 Maribor

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube