Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin

Kratek opis

V Sloveniji sta dve vrsti pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin ali cenilcev nepremičnin: sodni cenilec, ki ga imenuje Ministrstvo za pravosodje in je član strokovnega Združenja slovenskih cenilcev gradbene stroke, in pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, ki ima pooblastilo za delo po Zakonu o revidiranju in je član Slovenskega inštituta za revizijo.
Kaj delavec običajno dela

Cenilec nepremičnin ocenjuje vrednost nepremičnin. Vsakega lastnika namreč zanima vrednost njegove nepremičnine, zato jo največkrat ocenjujejo kar na podlagi oglasov in oglaševanih cen, podobnih njihovi nepremičnini. Vendar pa je tako ocenjevanje neustrezno in zgolj informativno, in še to se lahko uporablja le pri nakupu, prodaji ali menjavi nepremičnine, kadar se stranke tako dogovorijo. Kadar pa pride do sodnega spora, zastave nepremičnine ali drugega dogodka, ki zahteva poznavanje realne vrednosti nepremičnine, mora izkušen strokovnjak določiti pravo vrednost. V Sloveniji sta dve vrsti cenilcev nepremičnin: sodni cenilec, ki ga imenuje Ministrstvo za pravosodje in je član strokovnega Združenja slovenskih cenilcev gradbene stroke, in pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, ki ima pooblastilo za delo po Zakonu o revidiranju in je član Slovenskega inštituta za revizijo. Ne glede na to, kako so organizirani, morajo člani obeh strokovnih združenj pri delu spoštovati podobne standarde in kodeks poklicne etike, ki slonijo na mednarodnih predpisih. Zato naj nepremičnino oceni cenilec, ki je član ene ali druge organizacije.

Naloga sodnega cenilca je, da v sodnih ali drugih postopkih, v katerih je zahtevano mnenje sodnega cenilca, ocenijo nepremičnine. Vrednost nepremičnine določa sodni cenilec tudi kadar gre za stečaj, spojitev ali likvidacijo podjetja, v davčne namene in zaradi preverjanja smiselnosti investicije in v sodnih sporih. Pooblaščeni ocenjevalec ocenjuje nepremičnine, ki so last države ali občin, in sodeluje v projektih prevrednotenja nepremičnin v skladu z računovodskimi standardi. Cenilec nepremičnine oziroma pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, katerih register vodi Slovenski inštitut za revizijo in Sekcija za pooblaščene ocenjevalce, ocenjuje vrednosti nepremičnin za ugotavljanje tržne vrednosti nepremičnine, zaradi potreb lastninjenja nepremičnine (nakupa, prodaje ali menjave nepremičnine), zahtevnih premoženjskih razmer (hipotekarni krediti ali pridobitev kredita s hipoteko na nepremičnino) ter vrednotenja osnovnih sredstev podjetja, katero je lastnik stanovanja. Oceni kolikšna bi bila vrednost naložbe, torej v kolikšnem času se bi lahko z nakupom in prodajo neke nepremičnine zaslužilo določeno vsoto denarja oziroma katero nepremičnino bi moral naložbenik kupiti, da bi zaslužil več denarja kot pa z varčevanjem v banki.

Cenilec poda svoje mnenje tudi kadar gre za večja obnovitvena dela na nepremičnini, saj je smotrno oceniti, kakšni stroški bodo povezani z obnovo, ter ali se bo tržna vrednost nepremičnine zaradi vloženega denarja povečala in za koliko. Sodeluje pri nakupu gradbene parcele za gradnjo stanovanjske hiše ali poslovne stavbe, kjer je koristno vedeti, koliko denarja lahko kupec iztrži za zgrajeni objekt na isti lokaciji. Tako bo vedel, koliko denarja je smiselno plačati za nakup parcele in koliko nameniti za gradnjo. Cenilec sodeluje tudi ob nakupu stanovanja, ki se bo oddajalo v najem, saj lahko oceni, kako visoko najemnino postaviti, koliko stroškov bo z vzdrževanjem stanovanja in kdaj se bo investicija poplačala.

Najpogostejši razlog za cenitev je gotovo določitev tržne vrednosti nepremičnine. Ponudbene cene v oglasnikih so namreč največkrat odsev lastnikovih želja in večinoma precej odstopajo od cen, doseženih na trgu. Ocenjevanje vrednosti nepremičnin je podajanje mnenja o vrednostni nepremičnine na podlagi strokovne ocene, ki temelji na objektivnosti, pravilni presoji, znanju, podatkih in izkušnjah. Formalne cenitve, ki jih izvaja strokovnjak- cenilec, temeljijo na rezultatih metodičnega zbiranja in analiziranja tržnih podatkov. Pri delu uporablja različne standarde in na koncu izda pisno cenitev, ki vsebuje opis celotnega postopka cenitve.
Delovna področja

Cenilec nepremičnin je lahko samozaposlen in ima svoje podjetje. Zaposli se v nepremičninskih agencijah oziroma v državnih službah, kjer merijo vrednost nepremičnin. Zaposli se lahko tudi na Stanovanjskem skladu Republike Slovenije ter na Geodetskem zavodu Slovenije.
Delovni pripomočki

Cenilec nepremičnin v pisarni uporablja računalnik, programe za izračunavanje vrednosti nepremičnin, telefon, bazo borze nepremičnin ter izpolnjuje poročila in obrazce o vrednostih nepremičnin za različne namene. Zaradi ogledov nepremičnin uporablja lasten ali službeni avtomobil.
Izdelek in storitev

Storitev, ki jo opravi pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, je ocena vrednosti nepremičnine, ki je usklajena z mednarodni standardi. Storitev je zaključena, ko cenilec poda poročilo o vrednosti nepremičnine. Za vsak namen in vsako vrsto nepremičnine je poročilo o oceni vrednosti drugačno. Ocena tržne vrednosti nepremičnine, ki je zapisana v poročilu, je samo informacija naročniku o vrednosti, ki jo bo nepremičnina na trgu ob izpolnjevanju objektivnih okoliščin verjetno dosegla. To ne pomeni, da mora kupec zanjo toliko plačati ali da se z dobrimi pogajalskimi sposobnostmi ne da za napremičnino, stanovanje, hišo ali parcelo iztržiti več denarja. Kljub temu mora vsako poročilo, ki ga poda cenilec nepremičnine, izpolnjevati osnovne zahteve standardov in vsebovati opis namena vrednotenja, npr. ocena tržne vrednosti in za kaj bo poročilo uporabljeno, npr. za zavarovanje posojila pri banki, za prodajo nepremičnine, za menjavo nepremičnin ali za hipotekarne namene pridobitve kredita pri banki. V poročilu je podroben opis nepremičnine z dokazili o lastništvu in s fotografijami, opis metod vrednotenja ali opis primerljivega trga nepremičnin. Ocena vrednosti mora biti primerno podprta z dokazi. Na poročilu se mora cenilec predstaviti, podpisati, navesti svoje kvalifikacije ter dati svoj žig.
Znanja in spretnosti

Cenilec nepremičnin mora imeti univerzitetno izobrazbo, katera ni določena, so pa potrebna znanja iz ekonomije, civilnega in obligacijskega prava, sklepanja pogodb ter prostorske ureditve. Ta znanja lahko pridobi naknadno, predno se vpiše na izobraževanje in opravi izpit za cenilca, če niso že vključena v njegov primarni študij. Pozna delo v nepremičninski agenciji, ki ga lahko spozna tako, da predhodno dela kot nepremičninskih posrednik oziroma na kateremkoli drugem delovnem mestu v nepremičninski dejavnosti. Za opravljanje poklica mora opraviti izpite za cenilca, ki so odvisni od tega, katere vrste cenilec hoče postati.
Psihofizične sposobnosti

Posebne fizične sposobnosti za pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin niso potrebne, imeti pa mora dober sluh, vid in dar za opazovanje.
Interesi

Cenilec nepremičnin mora biti pošten in svoje delo opravljati tako, da ne škoduje naročniku, javnosti in stroki. Upošteva načela zaupnosti, nasprotja interesov, nepristranskosti in neoporečnosti. Njegovo delo ureja Kodeks poklicne etike ocenjevalca vrednosti nepremičnin, ki podrobno določa vedenje in način dela ocenjevalca. Med drugim določa, da plačilo za delo ne sme biti nikakor pogojeno s samo vrednostjo cenitve in da se o plačilu ne sme pogajati. Ocenjevati ne sme, če ima osebne interese v ocenjenem premoženju. Enako velja za sodnega cenilca, le-ta mora upoštevati še načela Pravilnika dela sodnih cenilcev in izvedencev Zakona o sodišču.
Razmere za delo

Cenilec nepremičnin, ki je zaposlen pri nepremičninski agenciji, dela v ustaljenem urniku podjetja, kjer je zaposlen, vendar se prav tako prilagaja strankam. Zato je njegov delovni čas fleksibilen in tudi izven uradnih ur. Sodni cenilec dela na poziv sodišča, običajno je to njegov dodatni zaslužek, in se prilagaja določilom sodišča in strankam, ki so v procesu. Cenilec nepremičnin, ki je samozaposlen, si delovni čas kroji sam oziroma je pretežno odvisen od dogovora s stranko.
Nevarnosti

Cenilec nepremičnin je veliko na cesti, zato so nevarnosti sorazmerne prometnim nevarnostim. V primeru vzkipljivih strank oziroma ob cenitvi nepremičnin, ki se znajdejo v sodnih sporih, je treba računati na včasih težke in nepredvidljive stranke.
Možnosti zaposlovanja

Cenilec nepremičnin je z rastočim nepremičninskim trgom vedno bolj iskan poklic. Potrebe po tem poklicu so odvisne tudi od tega, na kakšen način ljudje v neki regiji varčujejo, obračajo ali nalagajo svoj denar. V zahodnih državah EU je naložbena investicija v nepremičnine pogost način vlaganja denarja, v Sloveniji pa se ta način še razvija. Zaradi tega bo poklic cenilca nepremičnin v Sloveniji vedno bolj potreben.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Cenilec nepremičnin ima univerzitetno izobrazbo, kjer so v študijskem programu tudi znanja ekonomije, gospodarstva, civilnega prava, obligacijskega prava, sklepanja pogodb in prostorske ureditve.
Druge informacije

Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube