Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Plesni učitelj

Kratek opis

Plesni učitelj poučuje ples na različnih stopnjah izobraževanja, od vrtcev, osnovnih in srednjih ter visokih šol do plesnih šol, kjer je izobraževanje namenjeno vsem, ki čutijo nadarjenost za ples.
Kaj delavec običajno dela

V procesu poučevanja plesni učitelj vzgaja, uči in oblikuje odnos do kulture in kulturne dediščine, do umetnosti ter športa in ima zaradi tega pomemben vpliv na širjenje in bogatitev teh področij. Njegovo delo vključuje vodstvene, učne, vzgojne, administrativne in tehnične naloge. Vse te naloge se med seboj prepletajo odvisno od stopnje poučevanja, ki je lahko začetna, nadaljevalna, izpopolnjevalna, višja ali klubska, in od plesne smeri, ki jo poučuje. To je lahko otroški ples, družabni- rekreativni ples, rokenrol, džez balet, hip-hop in drugi show plesi ali tekmovalni športni ples.
Delovna področja

Med osnovna delovna opravila plesnega učitelja sodijo:
 • izdelava plesnih koreografij za raznovrstne plesne smeri in stopnje poučevanja, ki so osnova za poučevanje plesa na različnih starostnih stopnjah, od predšolskih otrok, osnovnošolske in srednješolske mladine do študentov in odraslih
 • načrtovanje učnega procesa plesa
 • organizacija vadbe
 • neposredno vodenje procesa vadbe in spremljanje njegovih značilnosti
 • kontrola in analiza učinkov vadbe in spreminjanje procesa vadbe glede na različnost populacije, stopnjo znanja in plesno zvrst.
Delovni pripomočki

Plesni učitelj potrebuje ustrezne delovne pripomočke in opremo, s katero lahko opravlja svoje delo. Gre za posebna učna sredstva, kot so avdiovizualni pripomočki in glasbeni izbor. Uporablja tudi prevozna sredstva, računalniško opremo z ustreznimi programi, športne objekte s pripadajočo infrastrukturo, športno opremo, opremo za prvo pomoč ter prostor in opremo za strokovno-teoretično in administrativno delo.
Izdelek in storitev

Storitev plesnega učitelja je doseženo znanje tečajnika ali učenca oziroma razvoj tistih sposobnosti, ki zagotavljajo znanje plesa na različnih zahtevnostnih stopnjah. Prav tako je učiteljev izdelek sama kakovost procesa poučevanja.
Znanja in spretnosti

Med usposabljanjem pridobiva plesni učitelj strokovno-teoretična znanja in dodatne praktične izkušnje. Formalna izobrazba mu poleg splošne kulturne razgledanosti da tudi temeljna družboslovna in naravoslovna znanja. Plesni učitelj mora obvladati teorijo športa, teorijo priprave in treniranja športnikov- plesalcev. Izbira metod in sredstev poučevanja zahteva poznavanje mejnih področij, kot so pedagoško-organizacijska, medicinsko-biološka in družboslovno-organizacijska znanja ter specialna informacijsko-računalniška znanja. Plesni učitelj ima običajno nekaj lastnih tekmovalnih izkušenj oziroma že prej pridobljeno znanje plesnega vaditelja. Za uspešno izvajanje poklica se od plesnega učitelja zahteva visoka raven ustvarjalnosti, ki omogoča uvajanje pedagoških novosti v delo, vsakoletno obnovo licence, izpopolnjevanje dela ter učinkovito reševanje postavljenih nalog.
Psihofizične sposobnosti

Delo plesnega učitelja je povezano z velikimi psihofizičnimi obremenitvami. To zahteva od njega dobro psihofizično zmogljivost in nadpovprečno razvite psihofizične sposobnosti, kot so delovna volja in energija, vztrajnost in vzdržljivost ob nenehnem psihofizičnem naporu. Zlasti pomembne pa so plesne sposobnosti. Biti mora zdrav, kar mu omogoča strokovno in odgovorno sprejemanje odločitev in učinkovito opravljanje delovnih nalog. Plesni učitelj naj ne bi bil dovzeten za telesne, duševne in socialne strese, napetosti in motnje. Vsako leto opravi splošni zdravstveni pregled in testiranje stanja psihofizičnih zmogljivosti. Kadar je v vlogi voznika, poskrbi tudi za varno vožnjo.
Interesi

Plesni učitelj pri delu posreduje pozitivne moralno- etične lastnosti, stališča in vrednote, ki so zajete v Kodeksu etike in morale v plesu. Zato uspešnega plesnega učitelja odlikuje široko zanimanje za šport, umetnost, znanost in zgodovino. Njegova komunikacija zahteva poudarjeno spontanost, svobodno izražanje zamisli in občutkov. Plesni učitelj je strpen do drugače mislečih. Odlikuje ga visoka raven prizadevanja, iniciativnost, trajen napor, vztrajnost pri premagovanju ovir, nagnjenost k tveganju in raziskovanju.
Razmere za delo

Pri delu je plesni učitelj izpostavljen hrupu, vlagi in slabemu zračenju. Delo opravlja pretežno stoje in v gibanju. Velikokrat mora sam prikazati določeno tehniko gibanja ali nove elemente ter z zgledom opozarja na napake pri gibanju. Plesni učitelj večinoma dela v stiku z ljudmi, v skupini in le redko sam. Delo je lahko eno ali dvo-izmensko. Največkrat delovni ritem in urnik dela nista določena in se prilagajata načrtu in programu dela. To pomeni, da plesni učitelj lahko dela dopoldan, popoldan in tudi zvečer. Pogosto ima veliko delovnih nalog in opravil prav ob koncu tedna.
Nevarnosti

Veliko stoječega dela z dinamičnim gibanjem lahko sčasoma okvari gibalni sistem, hrbtenico in sklepe. Poklic plesnega učitelja zahteva postopke zaščite pred negativnimi dejavniki. Mednje uvrščamo:
 • preverjanje zdravstvenega stanja in stanja psihofizičnih sposobnosti
 • uporabo kakovostnih in varnih delovnih sredstev
 • uporabo tehnično brezhibnih prevoznih sredstev
 • dobro pripravo na delo in izločitev škodljivih vplivov (alkohol, nedovoljena poživila)
 • obvezen počitek, kadar je utrujenost prevelika
 • komplet prve pomoči, ki naj bo vedno v bližini, in zagotovljena možnost hitrega prihoda strokovne službe za prvo pomoč.
Možnosti zaposlovanja

Plesni učitelj se zaposli v športni ustanovi, klubu ali društvu na občinski in državni ravni ali v plesni šoli. Lahko dela tudi samostojno s statusom zasebnega športnega delavca.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica se zahteva srednješolska izobrazba in posebna strokovna kvalifikacija, ki jo kandidat pridobi z usposabljanjem, ki ga po verificiranih izobraževalnih programih Strokovnega sveta za šport pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport organizirajo in izvedejo Fakulteta za šport v Ljubljani- Inštitut za šport, Plesna zveza Slovenije in Združenje plesnih vaditeljev, učiteljev in trenerjev Slovenije.
Druge informacije

Plesna zveza Slovenije (PZS), Celovška cesta 25,1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube