Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Dietetik

Kratek opis

Dietetik v zdravstveni dejavnosti ocenjuje prehranjevalne navade in prehransko stanje vseh starostnih skupin ljudi. Načrtuje jedilnike za posameznike in za skupine prebivalcev z namenom preprečevanja bolezni ter hitrejšega okrevanja bolnikov. Dietetik ima poglobljeno znanje iz prehrane in dietetike.
Kaj delavec običajno dela

Dietetik v zdravstveni dejavnosti dela na področju dietetike in oskrbe z zdravo hrano. Skrbi za zagotavljanje prehransko ustrezne in kakovostne hrane posameznikom ali skupinam prebivalcev. Pri svojem delu upošteva postopke za varno ravnanje z živili in varno pripravo hrane. Dobro pozna proizvodnjo, distribucijo in sisteme za oskrbo z živili. Poleg tega dobro pozna živila in izdelke za umetno hranjenje, njihovo vsebnost hranil ter uporabnost v prehrani. Opravlja prehransko presejanje (obravnavo) in oceno prehranskega stanja ter sestavlja prehranski načrt in spremlja učinkovitost predlaganih ukrepov. Dietetik dobro pozna tehnike za oceno vnosa in izračuna potrebnih hranil ter pri svojem delu uporablja smernice in referenčne vrednosti. Sestavlja jedilnike tako za zdrave kot bolne posameznike ali skupine prebivalcev. Opravlja zdravstveno vzgojno delo in svetuje posameznikom o pravilni prehrani in ustreznem načinu priprave hrane.
Delovna področja

Delovna področja dietetika zajemajo: nadzor dela pri pripravi in izdaji hrane, sestavljanje uravnoteženih jedilnikov, sodelovanje z zdravstvenim osebjem pri obravnavi pacientov, prehransko obravnavo pacientov, zdravstveno vzgojno delo, izobraževanje posameznikov in skupin prebivalcev o zdravi prehrani in ustreznem načinu priprave hrane.
Delovni pripomočki

Dietetik pri svojem delu uporablja različna orodja za opravljanje prehranskega presejanja: tehtnico, bioimpedančno tehtnico, laboratorijske izvide, različne računalniške programe in druge pripomočke za oceno in izračun energijskih in hranilnih potreb. Pri načrtovanju jedilnikov uporablja splošna priporočila o zdravi prehrani. Za obdelavo in shranjevanje podatkov uporablja računalnik.
Znanja in spretnosti

Potrebna znanja pridobi s področij: kemije, fizike, biologije, nutrigenomike, mikrobiologije, medicine, imunologije, farmacije, psihologije in sociologije, ki so pomembna za razumevanje področja fiziologije in patofiziologije prehrane in načina prehranjevanja posameznika in populacije ter dietoterapije. Pozna kakovosti živil, tehnologijo pridelave in predelave živil, mikrobiologije živil, varnosti živil in zakonodajo teh področij. Dobro pozna postopke prehranske obravnave bolnikov ob upoštevanju anamnez, laboratorijskih analiz in biokemičnih testov ter določanje ustrezne prehranske podpore in oskrbe bolnikov. Dietetik mora imeti tudi dobro razvite veščine ustne in pisne komunikacije s strokovnjaki in uporabniki storitev ter v interdisciplinarnem timskem delu z zdravstvenimi in socialnimi strokovnjaki.

Pozna tehnike organizacije in vodenja obratov za pripravo in distribucijo hrane, tehnologije priprave posameznih jedi, sestavlja primerne menije in jedilnike za ciljno populacijo. Pozna epidemiologijo načina prehranjevanja in stanja prehranjenosti ter določanja zdravstvenih in promocijskih aktivnosti povezanih z zdravo hrano in zdravim načinom prehranjevanja za ciljne skupine prebivalstva. Pozna osnove zdravstveno-ekološkega managementa ter ekonomike in kakovosti v zdravstvu. Pri delu uporablja informacijsko–komunikacijske tehnologije in različne informacijske sisteme.
Psihofizične sposobnosti

Delo dietetika v zdravstveni dejavnosti je srednje fizično zahtevno. Od zaposlenega zahteva dobro razvite senzorične sposobnosti ter sposobnosti poslušanja, opazovanja in empatije. Poleg tega so pomembne sposobnosti psihološkega razumevanja in odločanja. Dietetik se mora zavedati pomembnosti osebne higiene ter higiene okolja.
Interesi

Dietetik mora imeti dobro razvite sposobnosti komunikacije, sodelovanje, prilagajanja, dela z ljudmi in dobre organizacijske sposobnosti.
Razmere za delo

Razmere za delo so različne, odvisne od področja, ki ga opravlja. Delo lahko poteka v prehranskih obratih, kjer organizira in načrtuje pripravo obrokov. Lahko dela v zaprtih prostorih, kjer izvaja izobraževanja o pravilnem načinu prehranjevanja in na oddelkih zdravstvenih ustanov, kjer izvaja prehransko terapijo. Del aktivnosti je usmerjen v administrativno oblikovanje priporočil, navodil in prehranskih ocen, ki so oblikovana glede na cilj in uporabnike.
Nevarnosti

Nevarnosti so odvisne od področij dela. V prehranskih obratih so možne mehanske poškodbe kot tudi poškodbe zaradi zdrsa na mokrih in spolzkih tleh. V zdravstvenih ustanovah je prisotna nevarnost okužb z nalezljivimi boleznimi.
Možnosti zaposlovanja

Dietetik v zdravstveni dejavnosti se lahko zaposli v zdravstvenih ustanovah, socialnih zavodih in v različnih prehranskih obratih.
Izobraževanje

Za poklic dietetik v zdravstveni dejavnosti se izobražujejo študentje v visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje Prehransko svetovanje – dietetika in 2. stopenjskem programu Dietetika.
Druge informacije

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola

SPOT, Slovenska poslovna točka, Dietetik
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube