Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Farmakolog

Kratek opis

Farmakolog proučuje in analizira učinke zdravil na ljudi in živali. Lahko se ukvarja z raziskovanjem in razvijanjem novih zdravil ali z načini proizvodnje hrane.
Kaj delavec običajno dela

Večinoma se farmakolog pri delu usmerja v raziskovanje in razvoj novih in učinkovitejših zdravilnih sredstev, ki se uporabljajo pri zdravljenju bolezni ljudi in živali, ter v raziskovanje kemičnih sredstev, ki se uporabljajo v predelavi hrane in v poljedelstvu. Postopek razvoja novega zdravila je dolgotrajen in večinoma mine več let od odkritja in testiranja zdravila preden se pojavi v lekarnah. Veliko farmakologov dela za farmacevtska podjetja, kjer imajo pomembno vlogo v raziskovanju in razvoju farmacevtske industrije. Raziskovanje vključuje veliko laboratorijskega dela, kjer farmakolog sodeluje z drugimi znanstveniki, kot so biokemiki, celični biologi, kemiki in fiziologi.
Delovna področja

Farmakolog testira zdravila in se ukvarja z njihovimi učinki na prostovoljcih, živalih ali na posameznih tkivih, organih in celicah. Preučuje tudi učinke strupov, onesnaževalcev in insekticidov, uporabljenih v proizvodnji hrane in drugih izdelkov.
Delovni pripomočki

Pri delu uporablja številne biokemične in farmacevtske materiale, kemoterapevtike in antibiotike. Pozna njihovo delovanje na organizem in posamezne organe, pripravlja navodila za pravilno uporabo zdravil in pri tem uporablja zakon o zdravilih in register zdravil.
Izdelek in storitev

Farmakolog proučuje zdravila in njihov vpliv na človeka. Raziskovanje vključuje veliko laboratorijskega dela, kjer sodeluje z drugimi znanstveniki, kot so biokemiki, celični biologi, kemiki in fiziologi.
Znanja in spretnosti

Med študijem farmakologije se študent seznani z osnovnimi oblikami zdravil, z ravnanjem z njimi in z osnovami predpisovanja zdravil. Spozna osnovne mehanizme delovanja zdravil, njihove učinke na organizem, poti presnove in izločanja ter skupine zdravil po farmako dinamskih učinkih. Spozna nevarnosti stranskih učinkov zdravil in posledic, ki lahko nastanejo pri neprimerni uporabi ali zlorabi zdravil in pozna potrebne ukrepe pri tem. Spozna vplive zdravil na plod in se seznani z etičnimi in znanstvenimi zahtevami pri preizkušanju in vrednotenju zdravil. Seznani se tudi z racionalno in varno uporabo zdravil in z zdravstveno ekonomskim pomenom potrošnje zdravil.
Psihofizične sposobnosti

Kdor želi postati farmakolog, mora imeti raziskovalen in analitičen pristop in biti natančen in metodičen pri izvajanju poizkusov.
Interesi

Farmakolog zna dobro komunicirati, kar mu koristi predvsem pri poročanju o odkritjih, ter ima smisel za skupinsko delo.
Razmere za delo

Kadar dela z nevarnimi snovmi ali sterilnimi farmakološkimi produkti, uporablja zaščitne rokavice, masko in drugo posebno zaščitno opremo. Delo je običajno eno-izmensko, razen kadar posebne okoliščine zahtevajo stalno prisotnost v proizvodnji ali v laboratoriju.
Nevarnosti

Farmakolog lahko dela z zdravju nevarnimi snovmi, jih proučuje in pri tem izvaja najvišjo stopnjo varnostne zaščite. Med te snovi sodijo ogljikov monoksid, cianidi, težke kovine, svinec, živo srebro, metanol, arzen, insekticidi, topila, herbicidi in zdravila, ki so nevarna v nosečnosti.
Možnosti zaposlovanja

Poleg farmacevtskih zaposlujejo farmakologe tudi kemična podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo pesticidov, pralnih praškov in razredčil ter podjetja, kjer proizvajajo dodatke za hrano z namenom zagotoviti večjo trajnost in varnost proizvodov.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za farmakologa je predvidena univerzitetna izobrazba, ki jo pridobi na Fakulteti za farmacijo. Po študiju, ki traja devet semestrov, dobi naziv magister farmacije.
Druge informacije

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube