Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Zdravnik specialist kardiologije in vaskularne medicine

Kratek opis

Zdravnik specialist kardiologije in vaskularne medicine ali kardiolog je strokovnjak, ki je usposobljen za razpoznavanje in zdravljenje bolezni srca in žilja.
Kaj delavec običajno dela

Kardiolog je zdravnik, ki je usposobljen za razpoznavanje in zdravljenje bolezni srca in žilja. Njegovo delo je razpoznava bolezni bodisi v bolnišnici bodisi v ambulanti. Dela z hospitaliziranimi bolniki, torej s tistimi, ki so v bolnišnici ali z bolniki, ki ga obiščejo v ambulanti. Pri razpoznavi bolezni preuči anamnezo, podatke, ki jih izve od bolnika oziroma njegovih svojcev, opravi pa tudi fizikalni pregled. Možni so štirje načini pregleda: inspekcija (kaj vidi na bolniku), pretrkovanje, poslušanje in pretipanje. Za temeljni pregled bolnika opravi elektrokardiogram (EKG) in rentgenski pregled prsnih organov. Kardiolog opravlja tudi specialne preiskave, kjer uporablja različne aparature. Specialne preiskave delimo na neinvazivne in invazivne.

Neinvazivne so tiste, kjer poseg v bolnikovo telo ni potreben in so zaradi tega praviloma neboleče. Te preiskave so: ultrazvok srca, obremenitveni test ali 24-urni elektrokardiogram. Pri invazivnih preiskavah, kjer je poseg v telo nujen, kardiolog vstopi v bolnikove žile in srčne votline s tenko žičko ali cevko in tako meri tlak, brizg krvi v votlino in električne impulze. Bolnike lahko zdravi na več načinov. Priporoči jim (bolj) zdrav življenjski slog ali jih zdravi z zdravili. V delokrogu zdravnika kardiologa so tudi drugi načini zdravljenja, na primer širjenje zoženih žil s katetrom, vstavljanje opornic v zožene žile, razširitev srčnih zaklopk, odpravljanje motenj srčnega ritma in podobno. Bolnika, ki potrebuje operacijo z odprtjem prsnega koša, napoti k kardiovaskularnemu kirurgu. Kardiolog vodi zdravstveno dokumentacijo o popisu in poteku bolezni, odpustnice in o temperaturni listi.
Delovna področja

Po kraju delovanja v grobem ločimo kardiologovo delo na ambulantno in bolnišnično. Kardiolog lahko dela tudi v laboratoriju za invazivno in neinvazivno diagnostiko.
Delovni pripomočki

Kardiolog uporablja enake pripomočke in opremo kot drugi zdravniki: loparček, kladivce za reflekse, baterijo, sterilne rokavice, plašč, masko in kapo. Med značilnimi pripomočki kardiologa so predvsem rentgenogram in elektrokardiograf (EKG), ehokardiograf (ultrazvok), tekoči trak (obremenitveni test) in aparati za 24-urno merjenje EKG. Izvede lahko tudi 24-urno spremljanje krvnega tlaka ter kateterizacijski laboratorij, ki je sestavljen iz rentegenograma in merilne aparature.
Izdelek in storitev

Rezultat dela kardiologa je razpoznava oziroma diagnoza bolezni srca in ožilja in ustrezna izbira zdravljenja. Slednje je lahko korenito, kar pomeni, da bolnika popolnoma pozdravi ali bistveno spremeni potek njegove bolezni. Možno je tudi zdravljenje s predpisanimi zdravili do konca življenja.
Znanja in spretnosti

Kardiolog je zdravnik, ki je po zaključenem študiju na medicinski fakulteti in sekundariatu opravil specializacijo interne medicine in jo uspešno zaključil s specialističnim izpitom. V Sloveniji specializacije iz kardiologije še ni. Za opravljanje tega poklica so zato potrebna dodatna specialistična znanja iz kardiologije, ki jih zdravnik pridobi na večjih kardioloških oddelkih. Kardiolog se veščin, kot je pregled z ultrazvokom ali kateterizacija srca nauči s praktičnim delom.
Psihofizične sposobnosti

Poklic kardiologa zahteva dober vid, sluh in splošno dobro psihofizično stanje.
Interesi

Zaželena lastnost zdravnika kardiologa je poleg komunikativnosti, prilagodljivosti, potrpežljivosti in vzdržljivosti predvsem pripravljenost za vseživljenjsko izobraževanje. Ključnega pomena je primeren odnos do bolnika in razumevanje njegovih težav.
Razmere za delo

Delo poteka v izmenah, v obliki dežurstev ter dela na klic, ko mora biti kardiolog razpoložljiv v nočnem času za nujne primere.
Nevarnosti

Kardiolog je izpostavljeni okvaram hrbtenice, pri delu z rentgenom pa ionizirajočemu sevanju. V območju sevanja zato uporablja svinčeni zaščitni predpasnik.
Možnosti zaposlovanja

Poklic, ki ga opravlja zdravnik specialist kardiologije in vaskularne medicine, sodi med regulirane poklice, ki jih na področju priznavanja poklicnih kvalifikacij urejejajo področne direktive.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Kardiolog je zdravnik, ki je po zaključenem študiju na medicinski fakulteti in sekundariatu opravil specializacijo interne medicine in jo uspešno zaključil s specialističnim izpitom.
Druge informacije

Univerzitetni Klinični Center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube