Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Kineziolog

Kratek opis

Kineziolog na osnovi predhodnega pogovora in diagnostike gibalnega stanja posameznika pripravi optimalni vadbeni program z gibalno/ športno vsebino z namenom ohranjanja oziroma izboljšanja zdravja ter splošne telesne zmogljivosti.
Kaj delavec običajno dela

Kineziolog z znanjem interdisciplinarnih področij načrtuje, organizira, izvaja, nadzoruje in vrednoti programe gibalne/ športne dejavnosti s ciljem razvoja in ohranjanja splošne in specifične gibalne zmogljivosti oziroma preventive pred poškodbami in nekaterimi obolenji različnih ciljnih skupin. Načrtuje in vodi tudi programe promocije aktivnega življenjskega sloga kot dejavnika kakovosti življenja. Na osnovi predhodnega pogovora in diagnostike gibalnega stanja posameznika pripravi optimalni vadbeni program z gibalno/ športno vsebino z namenom ohranjanja oziroma izboljšanja zdravja ter splošne telesne zmogljivosti.
Delovna področja

Kineziolog dela na različnih športnih programih, namenjenim vsem starostnim skupinam: prostočasna gibalna/ športna dejavnost otrok in mladine, gibalno/ športna dejavnost otrok in mladine s posebnimi potrebami, ob-študijska športna dejavnost, športna dejavnost otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, šport invalidov, športna rekreacija, šport starejših in vadba na delovnem mestu. Vodi tudi gibalne programe za izboljšanje splošne telesne zmogljivosti in ohranjanje zdravja.
Delovni pripomočki

Delovni pripomočki kineziologa so merilni sistemi za vrednotenje in spremljanje napredka gibalnih sposobnosti posameznika in vadbeni pripomočki, ki so izbrani glede na potrebe uporabnika in cilje vadbenega programa.
Izdelek in storitev

Storitev kineziologa je vadbena enota, katere namen je izboljšanje splošne telesne zmogljivosti, razvoj gibalnih sposobnosti in ohranjanje oziroma izboljšanje zdravja posameznika na osnovi pravilnega načrtovanja, vodenja, spremljanja in prilagajanja programa gibalne/ športne aktivnosti.
Znanja in spretnosti

Kineziolog razume delovanje človekovega organizma v gibanju v interakciji z življenjskim in delovnim okoljem ter prepoznava posledice interakcije okolja in človeka. Usposobljeni so za preventivno delovanje, oblikovanje in vodenje programov gibalnih/športnih aktivnosti, gibalne terapije in promocije aktivnega življenjskega sloga kot dejavnika kakovosti življenja.

Psihofizične sposobnosti

Kineziolog mora imeti dobro psiho-fizično zmogljivost, razvite socialne veščine in spretnost za delo z ljudmi, tako individualno kot v skupini. Pri svojem delu poučuje, vodi in spodbuja uporabnike njegovih storitev.
Interesi

Pri svojem delu je kineziolog komunikativen in se ravna po etičnih načelih. Spoštuje človekovo dostojanstvo in njegove pravice. Je ustvarjalen, zna kritično razčleniti in ocenjevati kineziološke postopke in rezultate svojega dela ter prispeva k kvaliteti in razvoju stroke.
Razmere za delo

Za uspešno delo kineziologa je potreben primerno urejen vadbeni prostor ali ustrezna zunanja površina ter vadbena oprema.
Nevarnosti

Naloga kineziologa je, da vadečemu predstavi cilje in vsebino vadbenega programa. Hkrati ga opozori na morebitne nevarnosti zaradi nepravilnega izvajanja programa. Vadbo tudi nadzira, spremlja učinke vadbe in v skladu z napredkom uvaja spremembe v programu. Za učinkovito uporabo opreme skrbi tudi udeleženec vadbe sam.
Možnosti zaposlovanja

Kineziolog se zaposli v:
- Športni ekipi, kjer sodeluje pri načrtu vadbe, analizira gibanje posameznika, izvaja različne meritve (npr. fiziološke), načrtuje prehrano ter pomaga preprečevati nastanek poškodb.
- Zdravstvenem domu, kjer s svojim znanjem pomaga pacientu pri spremembah življenjskega sloga (npr. izguba telesne mase, povečanje telesne aktivnosti).
- V domu za ostarele, kjer s starostniki izvaja vadbo za izboljšanje trenutnega stanja in/ali upočasnjevanja procesa staranja.
- V raziskovalni ustanovi, kjer raziskuje različne vidike kineziologije.
- V športnem centru, kjer športnikom in drugim svetuje pri vadbi in prehrani.
- V rehabilitacijskem centru, kjer s fizioterapevti sodeluje v procesu rehabilitacije.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Kineziolog pridobi osnovna znanja na Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem, na študijskem programu Aplikativna kineziologija in na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani na študijskem programu Kineziologija. Na obeh fakultetah je možen dodiplomski in podiplomski študij.
Druge informacije

Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani, študijski programi Kineziologije.

Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem, študijski program Aplikativne kineziologije.

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube