Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Zdravnik specialist anesteziologije in reanimatologije

Kratek opis

Specialist anesteziolog ali anestezist je zdravnik s specializacijo iz anesteziologije in reanimatologije. Anestezist opravlja klinično, raziskovalno in vzgojno-izobraževalno delo na kliničnih in raziskovalnih področjih medicine.
Kaj delavec običajno dela

Anestezija ali prekinitev čutne zaznavnosti je potrebna za številne operativne in diagnostične posege. Uporablja se za zdravljenje življenjsko ogroženih bolnikov v enotah intenzivne terapije, izvajanje reanimacijskih posegov- oživljanja, vodenje zdravljenja post-reanimacijskih stanj ter za zdravljenje akutne in kronične bolečine. Na teh področjih anesteziolog izvaja preoperativne preglede, kjer ocenjuje bolnikov stanje, same anesteziološke postopke in poskrbi za pooperativno zdravljenje bolečine in za okrevanje po anesteziji. Pri anesteziji tesno sodeluje z medicinsko sestro, z ekipo kirurgov in zdravniki na oddelku, kjer leži bolnik. V opis del in nalog anesteziologa sodi tudi delo v preoperativni ambulanti. V transplantacijskem timu sodeluje pri določanju možganske smrti, pri vzdrževanju organov za transplantacijo in pri anesteziji prejemnika organov. Prav tako je navzoč pri intenzivnem zdravljenju prejemnika po implantaciji organov- ledvic, jeter, srca in pljuč.

V enoti intenzivne terapije mora poznati patofiziologijo funkcije vseh organov, izvajanje diagnostičnih postopkov, nadzor funkcij posameznih organov in hitro ukrepa pri nenadnih spremembah kliničnega stanja. Tesno sodeluje s kirurgi, radiologi, infektologi, transfuziologi, mikrobiologi in patologi ter drugimi strokovnjaki, ki sodelujejo pri zdravljenju bolnikov v enoti intenzivne terapije. Pomemben je tudi primeren način podajanja informacij svojcem hudo ogroženih bolnikov. Zdravljenje pooperativne bolečine je eden od pomembnih dejavnikov za hitro in učinkovito zdravljenje kirurškega bolnika. Zato je ena od nalog specialista anesteziologa, da redno zagotavlja terapijo neposredne pooperativne bolečine tako v prostoru za okrevanje po operaciji kot tudi na operativnem oddelku.

V protibolečinski ambulanti izvaja diagnostiko in zdravljenje kronične bolečine. Med pre- in po-operativnimi dejavnostmi anesteziologa je tudi ocena dihalne sposobnosti posameznega kirurškega bolnika ter preprečevanje in zdravljenje dihalnih zapletov. Za izvajanje teh nalog tesno sodeluje z respiracijskimi fizioterapevti, ki jih tudi vodi pri njihovih dejavnostih. Specialist anesteziolog vedno sodeluje pri urgentnem sprejemu poškodovancev in politravmatizirancev. Vodi reanimacijski poseg ali oživitev, diagnostiko vitalno poškodovanih bolnikov in izvaja anestezijo poškodovancev. V ta sklop delovnih nalog sodi tudi intra- in ekstra-hospitalni transport hudo ogroženih poškodovancev na različne diagnostične preiskave oziroma pri premeščanju v večje travmatološke centre. Tu izvaja tudi izobraževalni proces za nivo mlajših anesteziologov, negovalnega kadra in drugih sodelujočih v oskrbi poškodovanca. V njegovo delovno obveznost sodi tudi natančno vodenje medicinske dokumentacije.
Delovna področja

Po kraju delovanja ločimo delo v enoti intenzivne terapije, delo v preoperativni ambulanti, v prostoru za okrevanje po operaciji kot tudi na operativnem oddelku, v protibolečinski ambulanti, v prostoru za okrevanje po operaciji in na operativnem oddelku.
Delovni pripomočki

Specialist anesteziolog izvaja svojo dejavnost z dobrim poznavanjem in uporabo različnih anestezijskih aparatov, ventilatorjev, monitorjev in ogrevalnih naprav za bolnika. Pri oživljanju uporablja posebne aparate za diagnostiko pulmonalnih in kardiocirkulatornih bolezenskih stanj, aparate za natančno odmerjanje učinkovin in tekočin ter aparate za nadzor različnih življenjskih funkcij. Uporablja več vrst različnih učinkovin. Poznati mora njihovo medsebojno delovanje z osnovnim zdravljenjem bolnikovih sočasnih bolezni. Pri spremembi bolezenskih stanj je usposobljen za takojšnje ukrepanje. Pri zdravljenju pooperativne bolečine uporablja različne aparature in katetre ter z njihovo uporabo seznanja negovalni kader na oddelku.
Izdelek in storitev

Rezultat dela anesteziologa je natančno opravljen predanestezijski pregled, varno in učinkovito vodena anestezija in neposredno pooperativno okrevanje. Prav tako je rezultat njegovega dela optimalno intenzivno zdravljenje poškodovancev in bolnikov po obsežnih operacijah in opeklinah, ki zahtevajo zdravljenje v enoti intenzivne terapije. Prispeva k zdravljenju bolnikov po transplantaciji organov, doseganju optimalne pooperativne analgezije, zmanjševanju kronične bolečine ter zmanjševanju pooperativnih zapletov na dihalih.
Znanja in spretnosti

Kdor želi opravljati poklic anesteziologa, mora končati medicinsko fakulteto, zaključiti pripravništvo v okviru sekundariata ter specializacijo iz anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine.
Psihofizične sposobnosti

Pred zaposlitvijo anesteziologa je potreben splošni zdravstveni pregled ter pregled sluha, vida in psihičnega stanja.
Interesi

Za opravljanje poklica se zahteva predvsem sposobnost hitrega odločanja v kriznih situacijah ter sposobnost sodelovanja z drugimi in dela v skupini, tako z zdravniki drugih specialnosti kot tudi z osebjem zdravstvene nege. Na področju komuniciranja s svojci bolnika je nujno, da anesteziolog zna primerno razložiti zaplete, ki so nastali pri zdravljenju bolnika oziroma obvestiti njegove svojce, kadar zdravljenje ni bilo uspešno. Anesteziolog je ročno spreten in ima smisel za upravljanje z različnimi aparaturami.
Razmere za delo

Delovni čas se pogosto nepredvideno podaljša. Dežurstva in pripravljenost na delo sta obvezni obliki dela. Delovni prostori, kjer anestezist deluje, so: operacijske sobe, sobe intenzivne terapije, ambulante in različni diagnostični prostori.
Nevarnosti

Pri delu je izpostavljen okužbam zaradi vboda z iglo ali preko kapljičnega prenosa. V operacijskih sobah, kjer ni urejeno odsesavanje anestezijskih plinov, lahko pride do njihovega vdihavanja . Ključni način zaščite pri delu je upoštevanje standardov za izvajanje anestezioloških postopkov in posegov. Da se izogne okužbam uporablja razkužila, kape, zaščitna očala, rokavice in plašče, pri delu pod viri ionizirajočega sevanja pa zaščitni plašč in očala.
Možnosti zaposlovanja

Poklic, ki ga opravlja zdravnik specialist anesteziologije in reanimatologije, sodi med regulirane poklice, ki jih na področju priznavanja poklicnih kvalifikacij urejejajo področne direktive.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Kdor želi opravljati poklic anesteziologa, mora končati medicinsko fakulteto, zaključiti pripravništvo v okviru sekundariata ter specializacijo iz anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine.
Druge informacije

Univerzitetni Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Klinični oddelek za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok - zdravstvena nega

Informacije o
državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube