Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Inženir gradbeništva za komunalne gradnje

Kratek opis

Inženir gradbeništva za komunalne gradnje ali komunalni inženir dela na področju komunale, kamor sodi delo z odpadki, delo na čistilnih napravah in vzdrževanje cest.
Kaj delavec običajno dela

Komunalni inženir je zaposlen na področju ravnanja z odpadki in vzdrževanja cest (izdelava katastra) ali pri delu s čistilnimi napravami. Njegovo delo poteka tako v pisarni kot tudi na terenu. Komunalni inženir zna izdelati načrt ravnanja z odpadki in predlog pospeševanja ločenega zbiranja odpadkov.
Delovna področja

Dela na področju ravnanja z odpadki, pri načrtih vzdrževanja cest in s čistilnimi napravami.
Delovni pripomočki

Komunalni inženir pri svojem delu uporablja predvsem računalnik in telefon.
Izdelek in storitev

Komunalni inženir zna izdelati načrt ravnanja z odpadki in sistem ločenega zbiranja odpadkov.
Znanja in spretnosti

Komunalni inženir dobro pozna teren, na katerem dela, in zna uporabljati posebne računalniške programe. Pri delu mora biti komunikativen in pripravljen na timsko delo, saj veliko problemov rešuje skupaj s sodelavci.
Psihofizične sposobnosti

Ker veliko dela tudi na terenu, mora biti v dobri fizični kondiciji.
Interesi

Komunalni inženir mora imeti primeren odnos do okolja, saj je njegova glavna naloga skrb za čisto okolje. Pri delu se srečuje tudi z uporabniki komunalnih storitev zato mora biti komunikativen.
Razmere za delo

Komunalni inženir ima osemurni delavnik, ki poteka večinoma v dopoldanskem času, delo pa poteka v pisarni ali na terenu.
Nevarnosti

Na terenu lahko zaradi neprevidnosti pride do padca ali zdrsa.
Možnosti zaposlovanja

Komunalni inženir se zaposli na področju ravnanja z odpadki in vzdrževanja cest, izdelave katastra in pri delu s čistilnimi napravami.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Komunalni inženir se izobražuje na višjih strokovnih šolah po Sloveniji.
Druge informacije

Dodatne informacije posredujejo komunalna podjetja po Sloveniji.

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube