Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Biokemik

Kratek opis

Biokemik preučuje kemijo rastlin in živali pri reševanju problemov proizvodnje hrane, zdravil, v agrikulturi ali v medicini. S svojim znanjem in izsledki raziskav razvija nove procese ali izdelke.
Kaj delavec običajno dela

V farmacevtski industriji se raziskovalni projekt prične s preučevanjem razvoja bolezni in njenega širjenja po telesu. Nato biokemik določi biološke značilnosti in kemične lastnosti za pripravo zdravila. Proces razvoja zdravila zahteva dolgotrajne ponavljajoče poskuse, velikokrat na laboratorijskih živalih. Ko je zdravilo pripravljeno, ga biokemik ovrednoti tako, da določi moč in način delovanja ter stranske učinke. Pri takšnih raziskavah sodeluje z drugimi izvedenci, kot so kemiki biologi, farmakologi in zdravniki. Po tehnični plati lahko razvije proces, po katerem se novo zdravilo proizvaja, na primer v obliki tablet ali sirupa.

V kmetijski industriji biokemik razvija proizvode za spodbujanje rasti, insekticide, umetna gnojila in druge proizvode za nadzor živih organizmov in uravnavanje rasti rastlin. Zdravstvene ustanove in inštitut za raziskovanje zdravja nudijo biokemikom možnost sodelovanja pri zdravstvenih raziskavah. Klinični biokemik analizira telesna tkiva in tekočine, s čimer pripomore k diagnozi in nadzoru zdravljenja. Z analizo telesnih tekočin lahko izsledi spremembe v telesni kemiji, ki so povezane ali povzročajo bolezen. Klinični biokemik opravlja analitično delo, rezultate svojih raziskav pa mora znati na primeren način predstaviti.
Delovna področja

Biokemik dela pretežno v laboratorijih farmacevtskih družb, v bolnišnicah in v raziskovalnih inštitutih.
Delovni pripomočki

Razvoj avtomatskih in polavtomatskih analizatorjev in računalniško podprti sistemi obdelave podatkov so pripomogli k temu, da rutinsko testiranje, ki ga opravljajo v proizvodnji zdravil, diagnostiki in drugod, ni več tako dolgotrajno.
Izdelek in storitev

Izdelek biokemika je lahko laboratorijska analiza, kjer meri odstopanja od standardne enote (npr. v laboratorijski biokemiji), priprava novega zdravila ali preparata (v kmetijstvu). Najpogosteje opravlja rutinske analize in preglede, v raziskovalnih laboratorijih pa lahko zasnuje nove farmacevtske izdelke.
Znanja in spretnosti

Biokemik mora imeti sposobnost jasnega in logičnega razmišljanja. Zna izpeljati praktične poizkuse in tehnike biokemičnih preiskav.
Psihofizične sposobnosti

Biokemik prihaja v stik z različnimi snovmi, med katerimi so tudi take, ki povzročajo alergije in bolezenske reakcije. Če je njegovo delo povezano s povečanim zdravstvenim tveganjem, mora opravljati redne in izredne zdravstvene preglede.
Interesi

Biokemik je potrpežljiv, pozoren na podrobnosti, vztrajen in radoveden. Pomembno je tudi, da zna komunicirati in sodelovati v skupini.
Razmere za delo

Biokemik dela pretežno v laboratorijih farmacevtskih družb, v bolnišnicah in v raziskovalnih inštitutih. Razmere za delo se razlikujejo glede na vrsto delovnega mesta. Biokemični laboratorij je mesto, kjer izvaja laboratorijske analize in razvojne raziskave. Razmere za delo so pogojene z vrsto in namenom laboratorija, v vseh veljajo laboratorijski biokemični standardi za preprečevanje morebitnih poškodb ali infekcij.
Nevarnosti

Z zaščitno opremo in upoštevanjem higienskih standardov se zaščiti pred morebitnimi okužbami z nevarnimi biokemičnimi snovmi, ki so pogosto prisotne v laboratoriju.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.

Medicinski biokemik specialist, ki se želi zaposliti v drugi evropski državi, mora kot izvajalec reguliranega poklica pridobiti uradno potrdilo o svojih poklicnih kvalifikacijah. Preverite kako je vaš poklic reguliran v Evidenci reguliranih poklicev.
Izobraževanje

Univerzitetni študij biokemije izvajajo na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani.
Druge informacije

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT), Univerza v Ljubljani

Oddelek za kemijo in biokemijo

Aškerčeva 5, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube