Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Biolog

Kratek opis

Biolog preučuje rastline, živali in mikroorganizme. Lahko sodeluje pri raziskavah ali dela v industrijskih laboratorijih za razvoj novih izdelkov ali procesov v proizvodnji.
Kaj delavec običajno dela

Po začetku šolanja se biolog lahko odloči za pedagoško usmeritev, za profesorja, ki bo poučeval biologijo in sorodne predmete na gimnaziji in drugih srednjih šolah ali pa za raziskovalno-tehniško usmeritev. V vsakem primeru je poklic biologa izjemno širok, saj obsega znanja od tistih na meji s kemijo in fiziko, preko genetike, ekologije, fiziologije do sistematike. Biolog dela bodisi kot posameznik bodisi v skupini različnih poklicev, v timu biologov, lahko tudi kot vodja skupine. Njegovo delo poteka v laboratorijih ali v kabinetih, z uporabo pretežno tuje literature. V nekaterih primerih je veliko dela tudi na terenu. Zelo se uveljavlja mednarodno sodelovanje biologov z izmenjavo obiskov in udeležbo na strokovnih in znanstvenih konferencah.
Na področju biokemije in molekularne biologije je pomembno obvladovanje biokemijskih in molekularno-bioloških laboratorijskih metod in tehnik poznavanje celičnega metabolizma. Biolog pozna funkcije encimskih procesov, snovi, ki jih živa bitja sama ustvarjajo (strupov in hranil), zgradbe značilnih molekul, zlasti zgradbe in delovanja dednih zasnov. Na področju organografije, fiziologije in etologije pozna zgradbe in delovanja rastlinskega, živalskega ali človeškega telesa. Na področju sistematike, ekologije, naravovarstva in varstva okolja je pomembno poznavanje mikroorganizmov ter rastlinskih in živalskih vrst, odnosov med organizmi v naravnih sestojih in vplivov naravnega ali umetno spremenjenega (onesnaženega) neživega okolja nanje. Ta tematika zahteva specializacijo v poznavanju posamezne živalske ali rastlinske skupine za delo v raziskovalnih ustanovah ali pa poznavanje in obvladovanje administrativnih opravil ter družbenih odnosov za delo v nadzoru in administraciji.
Delovna področja

Biolog poučuje večinoma na srednješolski ravni ali opravlja rutinske analize v laboratoriju bolnišnice, farmacevtske družbe in podobnih ustanov. Uvaja nove metode ali znanstveno raziskuje, ukvarja se s strokovnim in administrativnim delom povezanim z varstvom okolja ali z varstvom naravne dediščine. Znanstveno raziskuje v raziskovalnem inštitutu ali pa raziskuje in poučuje na univerzi.
Delovni pripomočki

Pri delu uporablja različne preparate, pripomočke za fiksiranje in barvanje bioloških vzorcev, ki jih preučuje z mikroskopom, tehnične instrumente in merilne naprave.
Izdelek in storitev

Biolog na osnovi rutinskih in izrednih preiskav bioloških materialov pripravlja poročila, priporočila in analize, ki so uporabne v znanosti in v proizvodnih procesih.
Znanja in spretnosti

Biolog ima raziskovalen in analitičen odnos do narave ter veselje do reševanja problemov. Pomembna je tudi sposobnost pisanja in komuniciranja ter poznavanje dela z računalnikom. Kot profesor mora poleg stroke obvladati psihološka in pedagoška znanja. Ohraniti mora pregled čez vso širino biologije, zato je pomembno, da spremlja novosti na področju biologije ter zlasti domače poljudne literature.
Psihofizične sposobnosti

Včasih odide biolog skupaj z drugimi sodelavci in študenti na večdnevne terenske raziskave, kjer se mora prilagoditi življenju v naravi.
Interesi

Zaželen je tako pozitiven odnos do narave in živih bitij kot tudi veselje do učiteljske dejavnosti.
Razmere za delo

Biolog, ki je zaposlen v šoli ali na fakulteti, pogosto dela v izmenah. Pouk tu in tam poteka izven običajnega delovnega časa, na laboratorijskih vajah ali v naravnem okolju.
Nevarnosti

Večji del biologovih opravil poteka v laboratoriju. Nekateri delajo z nevarnimi mikroorganizmi in strupenimi kemikalijami, zato morajo poskrbeti za lastno zaščito in zaščito okolja.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.

Biolog v zdravstveni dejavnosti, ki se želi zaposliti v drugi evropski državi, mora kot izvajalec reguliranega poklica pridobiti uradno potrdilo o svojih poklicnih kvalifikacijah. Preverite kako je vaš poklic reguliran v Evidenci reguliranih poklicev.
Izobraževanje

Za poklic biologa je predviden zaključen študij na Biotehniški fakulteti v Ljubljani.
Druge informacije

Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
Društvo študentov biologije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube