Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Direktor avtošole

Kratek opis

Vsaka šola vožnje mora za izvajanje dejavnosti usposabljanja kandidatov zagotavljati tudi strokovnega vodjo šole vožnje, ki je nekoč imel naziv direktor avtošole. Strokovni vodja šole vožnje delo opravlja bodisi kot samozaposlena oseba ali na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas s polnim delovnim časom, in sicer samo v eni šoli vožnje.
Strokovni vodja šole vožnje je odgovoren za vodenje dejavnosti šole vožnje, skrbi za informiranje in izobraževanje učiteljev vožnje in učiteljev predpisov ter jih napotuje na redno obnavljanje in dopolnjevanje znanja. Odgovoren je za pravilno vodenje evidenc šole vožnje, sodeluje z javno agencijo za varnost prometa in občasno spremlja izpitne vožnje. Šolo vožnje predstavlja pred javno agencijo za varnost prometa in je odgovoren za strokovnost ter kakovost izvajanja usposabljanja kandidatov za voznike.
Kaj delavec običajno dela

Strokovni vodja šole vožnje mora imeti veljavno dovoljenje za strokovnega vodjo šole vožnje in najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem študijskem programu. Pomembno je, da ima dobro razvite organizacijske in vodstvene sposobnosti. Sposoben je organizirati delo v šoli vožnje in razdeliti delovne naloge, voditi skupine in zna razreševati morebitne konflikte. Prav tako mora dobro poznati področje dela šole vožnje.
Delovna področja

Delovno področje strokovnega vodje šole vožnje je pisarna, kjer hrani in pripravlja evidence vožnje in druge dokumente, kadar spremlja učitelja vožnje pa so to javne prometne površine, ceste in avtocesta, kjer poteka usposabljanje kandidata za voznika.
Znanja in spretnosti

Strokovni vodja šole vožnje mora imeti veljavno dovoljenje za strokovnega vodjo šole vožnje in najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem študijskem programu. Pomembno je, da ima dobro razvite organizacijske in vodstvene sposobnosti. Sposoben mora biti organizirati delo v šoli vožnje in razdeliti delovne naloge, voditi skupine, znati mora razreševati morebitne konflikte in biti sposoben upravljati s časom. Prav tako mora zelo dobro poznati področje dela šole vožnje.
Razmere za delo

Strokovni vodja šole vožnje dela občasno tudi zvečer in ob koncu tedna. Njegov delovnik se prilagaja kandidatom in učiteljem vožnje.
Izobraževanje

Izobraževanje za strokovnega vodjo šole vožnje po programu obsega 60 pedagoških ur (cca. 1 mesec), izvaja pa ga Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa. Izobraževanje obsega naslednje tematske sklope: Upravljanje in vodenje šole vožnje, Kadrovska dejavnost, Finančno poslovanje, Zagotavljanje materialnih pogojev za poslovanje šole vožnje, Trženje dejavnosti šole vožnje, Strokovno pedagoško delo in Vodenje dokumentacije ter evidenc.

Za pridobitev dovoljenja za strokovnega vodjo šole vožnje mora oseba poleg zaključenega programa izobraževanja imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem študijskem programu, najmanj tri leta delovnih izkušenj na delovnem mestu učitelja vožnje ter veljavno dovoljenje za učitelja vožnje najmanj za vozila kategorije B. Oseba prav tako ne sme biti pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora za kaznivo dejanje zoper življenje in telo, človekove pravice in svoboščine, delovno razmerje in socialno varnost, pravni promet, premoženje, gospodarstvo, spolno nedotakljivost, uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva, javni red in mir ali varnost javnega prometa. Dovoljenje za strokovnega vodjo šole vožnje oseba pridobi na upravni enoti.

Druge informacije

Več informacij o delu in izobraževanju strokovnega vodje šole vožnje lahko dobite v Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa, Kotnikova ulica 19a, 1000 Ljubljana, https://www.avp-rs.si/.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube