Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Demograf

Kratek opis

Demograf zbira podatke o prebivalstvu, o osebah, družinah in gospodinjstvih ter jih preoblikuje v natančno opredeljene kazalnike. Proučuje velikost in sestavo prebivalstva glede na značilnosti, kot so starost, spol, zakonski stan, narodnost, izobrazba in poklic.
Kaj delavec običajno dela

Demograf zbira podatke o prebivalstvu in jih preoblikuje v natančno opredeljene kazalnike. Proučuje velikost in sestavo prebivalstva glede na različne značilnosti, kot so starost, spol, zakonski stan, narodnost, izobrazba in poklic. Proučuje procese, ki vplivajo na sestavo prebivalstva (rodnost, umrljivost, selitve) ter povezave med prebivalstvom in socialnim, ekonomskim in kulturnim okoljem. V demografov delokrog sodi tudi izdelava projekcij prebivalstva.
Delovna področja

Demograf dela v ustanovah, kjer zbirajo empirične podatke o prebivalstvu (npr. statistični uradi), v raziskovalnih ustanovah, ki se ukvarjajo z družboslovnimi raziskavami, v ustanovah, ki so namenjene prostorskemu in regionalnemu načrtovanju in v državni upravi (prebivalstvena politika, selitvena politika). Pogosto dela v skupinah skupaj s strokovnjaki drugih ved.
Delovni pripomočki

Demograf uporablja osebni računalnik z ustrezno programsko opremo in internet. Pri delu so pogosta tiskana besedna in predvsem številčna arhivska gradiva, kot so predpisi, statistična gradiva, poročila in referati.
Izdelek in storitev

V ustanovah, kjer zbirajo podatke o prebivalstvu, so izdelki vprašalniki za zbiranje podatkov, urejene tabele podatkov in različnih kazalnikov ter njihova analiza. V raziskovalnih organizacijah je njegovo delo usmerjeno v raziskave, analize, ocene in presoje, povezane z razvojem in sestavo prebivalstva pa tudi v ocenjevanje možnih smeri razvoja v prihodnosti. Pri tem sodeluje s strokovnjaki sorodnih strok. V državni upravi je mesto demografa v skupinah, kjer pripravljajo strokovne podlage za politike, povezane s prebivalstvom na področjih socialne in družinske politike, politika zaposlovanja in priseljevanja.
Znanja in spretnosti

Diplomirani demograf ima smisel za empirične raziskave, kvantitativne družboslovne metode, organizacijo, sposobnost za sintezo in pisno izražanje. Demograf ima smisel za organizacijo (ankete, popisi prebivalstva), izračunavanje in analizo različnih kazalnikov, npr. stopenj rasti prebivalstva, pogostosti različnih demografskih dogodkov - rojstev, selitev, povprečnega trajanja življenja, vzrokov smrti, sestave prebivalstva čez 5, 10 ali več let. Zna povezovati izsledke demografske analize s socialnim in ekonomskim razvojem družbe. Od demografa se pričakuje, da svoje izsledke, namenjene strokovni ali širši javnosti, predstavi v pisni obliki.
Psihofizične sposobnosti

Za delo demografa se pričakuje psiho-fizične sposobnosti za sistematično intelektualno delo.
Interesi

Demografa odlikuje natančnost, komunikativnost in splošna razgledanost.
Razmere za delo

Dela večinoma v pisarni. Če njegovo delovno področje obsega zbiranje podatkov, pa tudi na terenu.
Nevarnosti

Posebnim nevarnostim demograf ni izpostavljen.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Demografija se pri nas poučuje kot poseben predmet na dodiplomskem študiju sociologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani (socialna demografija) in na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (ekonomska demografija). Na slednji tudi kot izbirni predmet na podiplomskem študiju (demografija). Diplomo demografa je mogoče pridobiti tudi s podiplomskim študijem v tujini. Za študij demografije se najpogosteje odločajo geografi, sociologi, ekonomisti, zgodovinarji, matematiki in etnologi.
Druge informacije

Statistični urad RS, Litostrojska 54, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube