Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Oskrbovalec prodajnih in igralnih avtomatov

Kratek opis

Oskrbovalec prodajnih in igralnih avtomatov zagotavlja brezhibno delovanje igralnih aparatov, naprav in instalacij in s tem nemoten potek iger na srečo.
Kaj delavec običajno dela

Oskrbovalec prodajnih in igralnih avtomatov skrbi za sprotno vzdrževanje in popravljanje igralne tehnike in instalacij. Pri tem pregleduje stanje, preprečuje in odpravlja napake, zamenjuje posamezne dele in kontrolira njihovo delovanje. Usklajuje in nadzira vzdrževalno-servisna dela, ki jih opravljajo zunanji izvajalci. Njegova naloga je komisijsko praznjenje avtomatov in štetje žetonov. Načrtuje nakup materiala, opreme in storitev in izdaja naročilnice za posamezne dobave. Prevzema material, skrbi za njegovo priročno skladiščenje in upravlja zaloge. Sodeluje pri vzdrževanju reda, pri fizičnem prenašanju materiala do porabnikov in med njimi, pri organizaciji inventur ter nadzoru drugih zaposlenih in gostov.
Delovna področja

Oskrbovalec prodajnih in igralnih avtomatov dela v igralnici ali kazinu, v zabaviščnem parku ali centru, kjer so v uporabi prodajni in igralni aparati. Glavnina njegovega dela poteka na tehničnem področju. Ob vzdrževanju in servisu igralnih aparatov in instalacij opravlja tudi delo informatorja in nadzornika.
Delovni pripomočki

Oskrbovalec prodajnih in igralnih avtomatov dela z različnimi avtomati, video in elektro napravami ter instalacijami. Pri njihovem vzdrževanju in servisu si pomaga z raznimi mehanskimi in električnimi ročnimi orodji, kot so izvijači in spajkalnik ter z merilnimi instrumenti. Uporablja elektronske komponente, kot so polprevodniki, integrirana vezja in upori, elektromagnetne in elektromehanske (releje, stikala, varovalke) ter kovinske komponente in dele, kot so vijaki, kovinski profili in ohišja. Pri delu si pomaga s tehnično dokumentacijo, s shemami, načrti, opisi in navodili za naprave in instalacije. Dela tudi z naročilnicami, računi in reklamacijami.
Izdelek in storitev

Oskrbovalec prodajnih in igralnih avtomatov zagotavlja brezhibno delovanje igralnih aparatov, naprav in instalacij in s tem nemoten potek iger na srečo.
Znanja in spretnosti

V šoli pridobi dobro strokovno znanje iz elektrotehnike in elektronike. Spozna elektronske elemente, vezja, naprave, sisteme, sklope, njihove zasnove in principe delovanja. Seznani se z izračunavanjem, preizkušanjem in merjenjem ter z iskanjem in odpravljanjem napak na napravah. Pridobi znanje iz tehničnega risanja in elektroenergetike. Za opravljanje poklica potrebuje še dodatna znanja: opravljen izpit iz varstva pri delu in uspešno končano usposabljanje za izvajanje posebnih iger na srečo. Pri slednjem spozna prodajne ter igralne aparate in naprave in pridobi nekaj poslovno-administrativnega znanja. Za samostojno delo potrebuje tri leta delovnih izkušenj.
Psihofizične sposobnosti

Od oskrbovalca prodajnih in igralnih avtomatov se zahtevata dober vid in dobro razlikovanje barv. Potrebuje spretne prste in spretne roke. Pomembna je sposobnost logično-analitičnega mišljenja na podlagi opazovanj in meritev. Pozoren mora biti na podrobnosti. Popravljanje napak, zlasti kadar so naprave pod napetostjo, zahteva zbranost. Znati mora hitro odkriti morebitne nepravilnosti in jih čim prej odpraviti.
Interesi

Oskrbovalec prodajnih in igralnih avtomatov mora imeti smisel za reševanje elektrotehničnih problemov, zlasti za ugotavljanje in popravljanje napak na električnih in elektronskih aparatih. Pri delu mora biti potrpežljiv in natančen. Delo, ki zahteva iznajdljivost in dobro organizacijo, opravlja samostojno. Ima interes za prilagajanje tehničnim novostim in spremembam.
Razmere za delo

Oskrbovalec prodajnih in igralnih avtomatov dela v zaprtem, urejenem delovnem okolju. Dela pri umetni svetlobi, izpostavljen je slabšemu zraku in prašnim delcem. Ko nabavlja material ali uporablja prevoz, je izpostavljen različnim vremenskim in prometnim razmeram. Popravila in vzdrževalna dela opravlja stoje ali sede, včasih tudi čepe s pripogibanjem. Delo z elektrotehničnim materialom, aparati in napravami zahteva seganje, rokovanje in delo s prsti, včasih tudi premikanje aparata ali naprave.
Nevarnosti

Oskrbovalec prodajnih in igralnih avtomatov dela z napravami pod električnim tokom. Če upošteva varnostne predpise in postopke s pravilno uporabo merilnega orodja in opreme, ki je priključena na omrežno napetost, nevarnost električnega udara lahko prepreči. Manjšo nevarnost, predvsem za poškodbe prstov in rok, pomenijo gibljivi strojni deli v igralnih aparatih. Previdnost pri delu zahteva tudi uporaba spajkalnika in kemičnih pršil za vezja.
Možnosti zaposlovanja

Oskrbovalec prodajnih in igralnih avtomatov dela v igralnici ali kazinu, v zabaviščnem parku, kjer so v uporabi igralni aparati.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Oskrbovalec prodajnih in igralnih avtomatov ima srednjo elektrotehniško izobrazbo, smer elektronika.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube