Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Odčitovalec s števcev

Kratek opis

Naloga odčitovalca s števcev je beleženje porabe električnih, plinskih ali vodnih števcev v stanovanjskih hišah in poslovnih prostorih ter preverjanje pravilnega delovanja števcev.
Kaj delavec običajno dela

Odčitovalec števcev beleži porabo po števcu, da lahko podjetje izstavi naročniku pravilen račun. Delo opravlja sam in obiskuje stranke na domovih ali v podjetjih. Pri sebi mora vedno imeti dokument, s katerim se identificira, če stranka to od njega zahteva. Odčitovalec prav tako preverja, če naprava deluje pravilno. Pokvarjene števce prijavi podjetju, ki jih nato popravi ali zamenja. Nekateri števci so postavljeni v notranjosti stavb, odčitovalec si mora do njih zagotoviti dostop. Če vstop ni mogoč, pusti naročniku obrazec, le-ta pa mora sam odčitati števec in v obrazec vpisati zahtevane vrednosti. V nekaterih primerih se lahko odčitovalec z naročnikom dogovori za ponoven obisk.
Delovna področja

Odčitovanje s števcev poteka na različnih merilnih napravah: električnih, plinskih in vodovodnih.
Delovni pripomočki

Delovni pripomočki odčitovalca števcev so ključi in naprave za dostop do števcev in formular, kamor vpisuje izmero porabe, ki jo beleži števec oziroma merilna naprava.
Izdelek in storitev

Izdelek odčitovalca števcev je zapis porabljene energije, vode ali plina s števca, na osnovi katerega pripravijo v podjetju račun za plačilo energije, vode oziroma plina.
Znanja in spretnosti

Odčitovalec števcev običajno dela na širokem področju, kar pomeni, da mora znati voziti avtomobil in opraviti veliko voženj pa tudi veliko prehoditi. Vsak dan se ob pričetku in koncu delovnega dne oglasi v podjetju, kjer prejme svoj dnevni razpored dela in ob koncu odda obrazce ali poročila.
Psihofizične sposobnosti

Delavec potrebuje za delo dobro psihofizično zmogljivost in zbranost pri vpisovanju izmerjenih vrednosti.
Interesi

Odčitovalec števcev mora biti zelo natančen pri svojem delu, saj zaradi napačnega odčitavanja lahko pride do pomot pri izstavljanju računov naročnikom. Pomembno je, da zna biti takten pri komuniciranju z naročniki. Odčitovalec mora vedno biti urejen, zanesljiv in vljuden.
Razmere za delo

Značilnost dela odčitovalca števcev je, da med delovnim časom obiskuje stranke, ki mu omogočijo dostop do števca. Pogosto je na poti, zato je njegovo delo delno pogojeno tudi s prometnimi in vremenskimi razmerami.
Nevarnosti

Zaradi dela z električnimi in elektronskimi merilnimi napravami mora poznati osnove varstva pri delu s temi napravami. Posebne zaščite delavec običajno ne potrebuje.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Odčitovalec števcev ima običajno končano srednjo poklicno šolo tehnične smeri.
Druge informacije

Več informacij posredujejo podjetja za javno distribucijo električne energije, vode in plina, kjer so odčitovalci števcev zaposleni.

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube