Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Raznašalec časopisov

Kratek opis

Raznašalec časopisov dostavlja časopise naročnikom na dom. Dostavlja jih vsakodnevno, pravočasno in nepoškodovane, cele, suhe in čiste izvode.
Kaj delavec običajno dela

Raznašalec časopisov opravlja storitveno delo - dostavo časopisov naročnikom. S tem omogoča enostaven prejem naročenih časopisov. Svoje delo začne s prevzemom časopisov na določeni lokaciji v depoju ali skladišču časopisnega podjetja. Nato jih naloži v torbo in se odpelje v svoj rajon na dostavo. Raznos časopisov opravlja sistematično, vedno gre po isti poti in se drži urnika dostave. Tako sledi posameznim ulicam, hišnim številkam oziroma naslovom naročnikov. Časopise običajno dostavlja v poštne nabiralnike, pri čemer sledi priimkom naročnikov oziroma oznakam na nabiralnikih. Vsak izvod najprej ustrezno prepogne. Tako raznaša časopise po rajonu, vse do zadnjega, najbolj oddaljenega naročnika. Če med dostavo pride do težav, pokliče v dostavno službo.

V primeru manjkajočih izvodov časopisov sporoči za dodatno pošiljko in dostavo izpelje do konca. Svoje delovanje v rajonu vedno načrtuje in natančno upošteva spremembe v dostavnem načrtu. K njegovemu delu sodi tudi označevanje nabiralnikov naročnikov. Kadar se zgodi, da je odsoten, običajno sam zagotovi nadomestnega raznašalca. Če ima podizvajalca, lahko vskoči ta, drugače pa posreduje podjetje. Poleg tega skrbi za svoje poslovanje in urejenost poslovne dokumentacije. Redno vzdržuje svoje prevozno sredstvo in opravlja manjša popravila na vozilu.
Delovna področja

V tej storitveni dejavnosti srečamo raznašalca časopisov kot samostojnega podjetnika vključenega v raznašalsko mrežo časopisnega podjetja ali podjetja za distribucijo. S svojim delovanjem pokriva določen rajon, ki je terensko natančno opredeljen. Pri delu prevzema časopise in jih dostavlja naročnikom. Raznašanje časopisov lahko dopolnjuje s kolporterstvom, z ulično prodajo časopisov in revij, s kurirsko dejavnostjo ali drugo zaposlitvijo oziroma dejavnostjo. Kot svetovalec sodeluje pri uvajanju novega kandidata za raznašalca časopisov.
Delovni pripomočki

Raznašalec časopisov uporablja moped ali (motorno) kolo, običajno ima še rezervno prevozno sredstvo. Na vozilu ima torbo, v kateri vozi in varuje časopise pred poškodbami. Časopise dostavlja v poštne nabiralnike ali v posebne tulce (rolce). Naročniške označi s posebnimi nalepkami ali, ob dovoljenju naročnikov, z drugimi načini. Za nemoten dostop do nabiralnikov v večstanovanjskih zgradbah in blokih uporablja ključe za odklepanje vhodnih vrat blokov. Za stike s časopisnim podjetjem uporablja mobilni telefon, za vzdrževanje in popravila svojega prevoznega sredstva pa priročna orodja in druge pripomočke.

Med tiskanimi izdajami časopisov dostavlja najrazličnejše dnevne, tedenske, brezplačne in druge časopise. Dostavlja tudi revije in reklamno-propagandno gradivo. Njegova dokumentacija obsega poslovno dokumentacijo, dobavnice in seznam naročnikov.
Izdelek in storitev

Raznašalec časopisov dostavlja časopise naročnikom na dom.
Znanja in spretnosti

Raznašalec časopisov odlično pozna svoj rajon, z vsemi potmi, bližnjicami in naročniki. Dobro zna načrtovati dostavno pot in uspešno opraviti dostavo. Spretno obvlada vožnjo z mopedom ali kolesom, še posebej, ko je naložen s časopisi. Poznati in tudi upoštevati mora cestno prometne predpise. Zaželeno je strojno mehanično znanje in spretnosti, da lahko sam vzdržuje in popravlja vsaj manjše okvare na vozilu, npr. da zamenja platišče ali vžigalne svečke. Za opravljanje dela potrebuje dokazilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov.
Psihofizične sposobnosti

Raznašalec časopisov potrebuje dobro telesno zmogljivost, da lahko vsakodnevno prehodi in prevozi svoj rajon. Imeti mora spretne roke in prste, predvsem pri rokovanju s časopisi. Pomembno je, da dobro vidi in sliši ter hitro reagira v nepredvidenih prometnih situacijah. Potrebuje tudi dobro pomnjenje in prostorsko orientacijo. Ne sme imeti težav z ravnotežjem, obolenj nog in hrbtenice.
Interesi

Raznašalec časopisov mora biti hiter in organiziran, da lahko delo opravi v čim krajšem času. Biti mora natančen, kar se pokaže z zadovoljstvom naročnikov časopisov oziroma v njihovih reklamacijah ali pritožbah. Odlikujeta ga odgovornost in poštenost, predvsem glede uporabe ključev vhodnih vrat večstanovanjskih zgradb. Potrebuje tudi veliko mero dobre volje in vztrajnosti, saj raznašanje časopisov zahteva veliko truda, naporov in prizadevnosti.
Razmere za delo

Raznašalec časopisov dela na prostem, na različnem terenu, izpostavljen je vsakršnemu vremenu. Ne glede na hud mraz ali poledico dostavi časopise naročnikom v najkrajšem možnem času. Raznos časopisov opravlja peš, z mopedom ali s kolesom, redko z osebnim avtomobilom. Z vozilom premaguje zlasti večje razdalje, hodi pa ob oddajanju časopisov v nabiralnike. Tedaj se zahteva hitrejša hoja, sklanjanje in prenos časopisov. Svoje delo začenja odvisno od lokacije in velikosti rajona. Običajno začne navsezgodaj, lahko že ob 2. uri, in dela do nekaj ur dnevno oziroma dokler ne raznosi vseh časopisov, navadno do 7. ure zjutraj. Dela vse dni v tednu, nedeljske izvode časopisov raznaša tudi ob nedeljah. Raznašalec časopisov ima v mestnem rajonu povprečno od 500 do 1000, v izven mestnem, kjer je večja razpršenost naselij, pa nekaj 10 do 100 naročnikov.
Nevarnosti

Največkrat so možne poškodbe zaradi posledic padca, npr. po stopnicah ali na poti in prometnih nesreč. Predvsem v prometu za svojo varnost najbolje poskrbi, če med vožnjo uporablja zaščitno čelado, se prilagaja voznim razmeram in upošteva prometne predpise. Ker dela v vsakršnem vremenu, so pogostejša predvsem prehladna obolenja. Za zaščito pred dežjem uporablja neprepustno obleko ali pelerino.
Možnosti zaposlovanja

Po podatkih, ko so jih posredovale posamezne časopisne hiše, je v Sloveniji okoli 1300 raznašalcev časopisov.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za raznašalca časopisov se ne zahteva posebna šolska izobrazba in je nižje zahteven poklic.
Druge informacije

Dodatne informacije o poklicu raznašalec časopisov posredujejo časopisna podjetja:
  • Izberi.si, založništvo in distribucija, d.o.o., Dunajska 5, 1000 Ljubljana
  • Delo, časopisno in založniško podjetje, d.d., Dunajska cesta 5, 1509 Ljubljana, oddelek Raznos in dostava
  • Dnevnik, časopisna družba, d.d., Kopitarjeva ulica 2-4, 1510 Ljubljana
  • Časopisno-založniško podjetje Večer, d.d., Svetozarevska ulica 14, 2504 Maribor
  • Primorske novice, časopisno založniška družba d.o.o., Ulica OF 12, 6000 Koper
  • Dolenjski list Novo mesto d.o.o., časopisno založniška družba, Germova ulica 4, p.p. 212, 8000 Novo mesto ter
  • lokalne izpostave, podružnice oziroma predstavništva navedenih podjetij po Sloveniji.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube