Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Kurir

Kratek opis

Kurir opravi prevzem, transport in dostavo pošiljke iz enega kraja v drugega. Poleg tega svojim strankam sporoči informacije o cenah, hitrosti in načinu dostave poslane pošiljke.
Kaj delavec običajno dela

Kurir dostavlja in prevzema različne vrste pošiljk. Delo poteka tako, da kurir pri stranki prevzame pošiljko, jo prenese v servis kurirske službe, kjer jo ustrezno označijo in dokumentirajo, in jo nato dostavi na želeni naslov. Kurirjeva vloga pri tem je, da pošiljko čim hitreje in nemoteno transportira iz enega v drug kraj in pri tem pazi, da pošiljke ne poškoduje, izgubi ali zameša. Pravilo namreč je, da mora poslano pošiljko dostaviti v takem stanju, kot jo je prejel. Kurirska služba ima organizirano verigo kurirjev, ki med seboj sodelujejo in spremljajo pošiljko pri transportu po kopnem, vodi ali zraku. Strankam zagotavlja tudi nekatere druge storitve, kot na primer: sledenje pošiljki med transportom, nudenje informacij o cenah in storitvah, ki jih nudi kurirska služba, dostava embalaže za pošiljke, ureditev carinske dokumentacije in drugo. Kurir ob osnovnem delu skrbi za urejenost prevoznega sredstva in njegovo najavo za morebiten servis.
Delovna področja

Kurir najpogosteje dela v podjetju, ki se ukvarja s transportom, logistiko in dostavo različnih vrst pošiljk. Zaposlen je lahko tudi na pošti, v večjih podjetjih, kjer prevzemajo in dostavljajo pošto za notranje potrebe podjetja, in drugod, kjer so potrebne kurirske storitve.
Delovni pripomočki

Kurirju so pri njegovem delu v pomoč različni delovni pripomočki. Na prvem mestu je gotovo prevozno sredstvo, kolo, motor ali avto, ki mu zagotavlja hitro mobilnost in transport pošiljk. Poleg tega uporablja še vrsto drugih pripomočkov, prenosni telefon ali radijsko postajo za komunikacijo s strankami in centralo kurirske službe, ročni laserski terminal za odčitavanje kode na pošiljkah, tehtnico in kurirsko knjigo, kjer ima zapisane podatke o storitvah, njihovih cenah in krajih, kjer kurirska služba ponuja svoje storitve.
Izdelek in storitev

Osnovno kurirsko storitev lahko opišemo kot prevzem, transport in dostavo pošiljke iz enega kraja v drugega. Poleg tega svojim strankam sporoči informacije o cenah, hitrosti in načinu dostave poslane pošiljke.
Znanja in spretnosti

Kurir je oseba, ki ima poklicno izobrazbe in je uspešno opravila zdravniški pregled za poklicnega voznika in opravljanje kurirske dejavnosti. Pogoj za zaposlitev je opravljen vozniški izpit B kategorije, ki ga mora imeti kandidat vsaj 3 leta. Kurir združuje sposobnosti poklicnega voznika, skladiščnika in prodajalca na terenu. Sposobnosti in znanja, ki jih ima, so:
  1. dobro obvladovanje vožnje transportnega vozila
  2. hitrost pri opravljanju svojih storitev, poznavanje terena oziroma območja svojega poslovanja, imena krajev, ulic in cest
  3. obvladovanje internih kurirskih računalniških aplikacij in aktov, navodil in priročnikov, ki predpisujejo način kurirskega dela
  4. osnovno znanje angleškega jezika in spretnost v komunikaciji.
Dobro razume tudi logistiko in sistem kurirskega poslovanja.
Psihofizične sposobnosti

Pri svojem delu kurir pogosto potrebuje telesno moč pri dvigovanju in prestavljanju težjih pošiljk, je vzdržljiv in hitrih ter natančnih gibov. Ima stabilno ravnotežje, dober vid, sluh in otip. Dobro zaznava prostor, spremembe v njem in ima dober spomin. Ima razvite sposobnosti analitičnega razmišljanja, je spreten v stikih z ljudmi in zna razbrati pomen gibov telesa in obrazne mimike.
Interesi

Po naravi je komunikativen, družaben, prilagodljiv, inovativen, dinamičen in hitro reagira na spremembe v okolju in v načinu dela. Zaveda se odgovornosti svojega dela in pri tem upošteva interni kodeks podjetja, pri katerem je zaposlen. Delovnih praks, ki niso v skladu s predpisi oziroma so strokovno neutemeljene, ne izvaja in jih zavrača. V odnosu s strankami je korekten, upošteva človekovo dostojanstvo in pravice ter skrbi za lastno urejenost.
Razmere za delo

Poklic kurirja je povezan z nenehno mobilnostjo v različnem okolju. Nekateri delajo samo v zaprtih prostorih, ob umetni razsvetljavi in ventilaciji, drugi so večino delovnega časa na terenu in v transportnem vozilu. Slednji so izpostavljeni tudi različnim vremenskim pogojem, ki se jim morajo prilagajati. Kurir dela samostojno, stoje in v gibanju.
Nevarnosti

Poklic kurirja ni posebno nevaren, kljub vsemu pa mora dosledno upoštevati predpise o varstvu pri delu. Pri delu nosi uniformo, ki je namenjena predvsem urejenemu videzu oziroma prepoznavnosti kurirskega podjetja, služi pa tudi kot zaščitna obleka. Glede na to, da se veliko giblje, nosi dobro obutev, ki stopalom omogoča zračenje in dobro oporo. Seznanjen je z uporabo prevoznega sredstva in mobilnega telefona, radijske postaje in drugih delovnih pripomočkov.
Možnosti zaposlovanja

Kurir najpogosteje dela v podjetju, ki se ukvarja s transportom, logistiko in dostavo različnih vrst pošiljk. Zaposlen je lahko tudi na pošti, v večjih podjetjih, kjer prevzemajo in dostavljajo pošto za notranje potrebe podjetja, in drugod, kjer so potrebne kurirske storitve.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Kurir je oseba s poklicno stopnjo izobrazbe, ki je uspešno opravila zdravniški pregled za poklicnega voznika in opravljanje kurirske dejavnosti. Pogoj za zaposlitev je opravljen vozniški izpit B kategorije, ki ga mora imeti kandidat vsaj 3 leta.
Druge informacije

Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube