Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Kuhar hitre hrane

Kratek opis

Kuhar industrijsko pripravljenih jedi ali kuhar hitre hrane prevzema in pripravlja surovine za različne vrste jedi in pijač. Njegovo delo je tudi pakiranje in skladiščenje ter transport prehranskih izdelkov in polizdelkov.
Kaj delavec običajno dela

Kuhar hitre hrane opravlja raznovrstna dela. Prevzema in pripravlja surovine za različne vrste jedi in pijač. Živila meso, zelenjavo in različne dodatke prevzema ter pripravlja, pri čemer izloči maščobe in razvrsti meso. Izdeluje različne mase, ločuje surovine po vonju, videzu in otipu. Po receptih tehta in pripravlja živila, sterilizira meso in mesne konzerve, namaka surovine in jih toplotno obdeluje. Izdeluje različne zelenjavne mase po receptih, pri čemer pazi, da je zelenjava pravilno kuhana. Pripravlja mešanice začimb in omak, izdeluje različne napitke po recepturnem listu. Skrbi za higieno delovnih sredstev, poskrbi za pranje posode, kuhalnikov, strojev in naprav za pripravo hrane, prostora in zlasti za higiensko neoporečnost živil, polizdelkov in dodatkov, ki jih uporablja, in neoporečnost živil, ki jih je pripravil.
Delovna področja

Delovno področje kuharja hitrih jedi je predvsem delo v proizvodnji hrane in napitkov. Delo je raznoliko, od prevzema in priprave surovin za predelavo in izdelavo različne industrijsko pripravljene hrane in napitkov, do pakiranja, embaliranja in skladiščenja polizdelkov ter prevažanje živil na ustrezna mesta za shranjevanje. Čiščenje prostorov, delovnih sredstev in pripomočkov sodi med njegove pomembne naloge, saj so izdelki namenjeni ljudem in so neustrezno pripravljeni ali shranjeni lahko škodljivi ali celo nevarni.
Delovni pripomočki

Kuhar hitre hrane uporablja različna orodja, naprave in stroje. Za pripravo mesa in mesnih polizdelkov potrebuje sekalnike, mešalnike, kuhalnike in kuhalnike pod pritiskom, mline, sejalne naprave, črpalke, merilne in hladilne naprave, naprave za termično obdelavo, kuhalne bazene, košare za kuhanje, separatorje, pladnje, vložke in avtoklave, za transport pa vozičke, nosila in transportni trak. Materiali, s katerimi dela, so predvsem različne vrste surovega in zamrznjenega mesa, kuhano meso, zelenjava, začimbe, različni dodatki, jedilni škrob, konzerve, stabilizatorji, soli in sladkor, olja. Potrebuje tudi vodo, dezinfekcijska in pralna sredstva, različno embalažo za shranjevanje polizdelkov in izdelkov, kartonsko embalažo, vrečke, folije, plastenke in steklenice. Poleg tega uporablja različne čistilne naprave in kemijska sredstva za čiščenje vod. Kuhar hitre hrane dela po različnih recepturah in uporablja tehniško-tehnološko dokumentacijo, normative, standarde, pravilnike in dokumentacijo za evidenco dodatkov. Obvezna so osebna zaščitna sredstva.
Izdelek in storitev

Kuhar izdeluje različne vrste industrijsko pripravljene hrane in napitkov. Prevzema surovine zanje in različno embalažo za kakovostno shranjevanje živil, da ostanejo čim dalj neoporečna. Surovine, polizdelke in izdelke sterilizira in skrbi, da so higiensko neoporečni, pravilno pripravljeni in ustrezno zapakirani in shranjeni. Živila in napitki so namenjeni ljudem in morajo ustrezati higiensko sanitarnim predpisom, ker so v nasprotnem primeru neuporabni ali celo škodljivi in nevarni.
Znanja in spretnosti

Kuhar hitre hrane se po končani osnovni šoli usposablja po izobraževalnem programu - živilec. V procesu izobraževanja spozna tehnologijo predelave mesa, zelenjave, mlečnih izdelkov in drugih živil ter pijač, biotehnologijo in ekologijo, mikrobiologijo in higienski minimum. Seznani se s prehranjevalnimi potrebami in zahtevami človeka, s hranilnimi vrednostmi posameznih živil ter s pomenom mikroorganizmov v živilski industriji. Med šolanjem pridobi osnovna znanja o krmiljenju in regulaciji tehnoloških naprav in higieni živil. Seznani se z osnovami higiene živil, higiensko-tehničnimi predpisi in zahtevami po kakovosti in neoporečnosti živil, spoznava načine pakiranja, embaliranja in pravilnega shranjevanja ter prevoza hrane in pijač.
Psihofizične sposobnosti

Kuhar industrijsko pripravljenih jedi mora biti zdrav, telesno dobro razvit in odporen. Sposoben mora biti prenašati različne neugodne klimatske razmere (mraz, vročina, vlaga, mokrota, para, smrad, umazanija, navzočnost različnih snovi v zraku). Pripravljen mora biti na telesne obremenitve, saj delo opravlja stoje, s hojo, pripogibanjem in doseganjem, občasno tudi dviga, potiska in nosi lažja in težja bremena. Delo zahteva neodvisno in usklajeno delo rok s hkratnim opazovanjem. Ne sme biti alergičen na snovi, ki so pogosto v zraku, kot so različni aromati, kemijske in druge organske snovi. Vizualno mora razlikovati predmete in znati analizirati tehnološke podatke. Pomembna je tudi hitrost reagiranja in samostojnega odločanja. Dela ob strojih, izpostavljen je hrupu, tresljajem, vibracijam in umetni svetlobi, zato mora imeti dober sluh, vid in razlikovati predmete po videzu, barvi, vonju in okusu.
Interesi

Delo kuharja hitre hrane zahteva dobro telesno razvitost in pripravljenost na občasno izpostavljenost neustrezni mikroklimi. Potrebne so senzorne in motorične zmožnosti in sposobnost prenašanja ekoloških obremenitev, ki jih povzročajo neugodna temperatura, ropot, para, mokrota in umazanija. Kuhar dela tudi med ljudmi, zato naj ne bi imel težav v stikih z njimi. Delo v živilski industriji zahteva poudarjen smisel za osebno higieno in higieno delovnega okolja.
Razmere za delo

Kuhar dela pretežno v zaprtih prostorih, občasno tudi na prostem. V proizvodnih prostorih je izpostavljen hrupu in vibracijam zaradi strojev. Razsvetljava je umetna, pogosto dela v neugodnih klimatskih razmerah. Delo poteka v dveh ali več izmenah. Fizično je zahtevno, saj dela stoje ob strojih, z obračanjem, pripogibanjem in doseganjem ter dviganjem težjih bremen. Občasno bremena tudi potiska. Delo s stroji in z napravami, kot so rezila, parilniki in lonci pod pritiskom zahteva zbranost, uravnovešenost, odgovornost in hitro ukrepanje ob nepredvidenih situacijah. Pomembna je odgovornost za kakovost živil in higiensko neoporečnost izdelkov.
Nevarnosti

Delo kuharja hitre hrane je fizično naporno, zaradi izpostavljenosti neugodnim klimatskim razmeram mora biti zdrav in odporen. Ogrožajo ga prehladna in revmatična obolenja, padci in zdrsi na mokrih in spolzkih tleh. Pri rotirajočih delih strojev pa udarci, vreznine in opekline. Slednje so možne tudi kuhanju. Ker pri transportu lahko pride do udarcev ali padcev, mora povsod ravnati po predpisih in uporabljati zaščitna sredstva, delovno obleko, ustrezne čevlje, predpasnik, gumijaste rokavice, pokrivalo in škornje. Včasih si mora zaščititi tudi ušesa z vato in oči.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Kuhar industrijsko pripravljenih jedi je poklic, za katerega se zahteva srednja poklicna šola živilske usmeritve.
Druge informacije

Informacije v zvezi s pridobitvijo izobrazbe posredujejo na srednjih živilskih šolah v Ljubljani, Kranju, Mariboru in Novi Gorici.

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube