Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Delavec za preprosta dela v proizvodnji hrane, pijač, krmil in tobačnih izdelkov

Kratek opis

Delavec za preprosta dela v proizvodnji hrane, pijač, krmil in tobačnih izdelkov opravlja različna srednje zahtevna dela v živilski industriji, kot so priprava hrane, predelava zelenjave, sadja, rib in morskih sadežev ter priprava alkoholnih in brezalkoholnih pijač.
Kaj delavec običajno dela

Delavec opravlja srednje in manj zahtevne delovne operacije v proizvodnem procesu. Njegovo delo uravnavajo delovni nalogi. Tako pripravlja delovne prostore, sredstva in pripomočke. Skrbi za čistočo in red na delovnem mestu, skrbi za čiščenje, rezanje, mletje, mešanje in filtriranje. Oblikuje izdelke, jih pasterizira, toplotno obdeluje, suši in hladi. Pomaga pri mehanski in toplotni obdelavi živil, pakira živila in jih skladišči.
Delovna področja

Delavec opravlja različna srednje zahtevna dela v živilski industriji, kot so priprava različne vrste hrane, predelava zelenjave, sadja, rib in morskih sadežev, priprava alkoholnih in brezalkoholnih pijač.
Delovni pripomočki

Delavec v proizvodnji hrane in pijač dela z različnimi napravami, od preprostih merilnih naprav, ročnih orodij in proizvodnih linij za pripravo izdelkov in polizdelkov, do naprav za toplotno in mehansko obdelavo živil, hladilnih in zmrzovalnih naprav. Uporablja sredstva za pakiranje, transport in skladiščenje, različne surovine in dodatke za izboljšanje lastnosti izdelkov, embalaže in pomožna sredstva, kot so sredstva za nevtralizacijo odpadnih vod in sredstva za čiščenje in razkuževanje. Predvsem so to pripomočki za vzdrževanje čistoče in higienskih standardov.
Izdelek in storitev

Njegova storitev so različni postopki pri izdelavi in predelavi hrane in pijač, od prevzema osnovnih surovin in reprodukcijskih materialov, prek mehanske in toplotne obdelave živil do transporta, skladiščenja, embaliranja in priprave živil za prodajo.
Znanja in spretnosti

Do poklica kandidat lahko pride z izobraževanjem na poklicni stopnji živilske smeri. Praktična in teoretična znanja, ki jih mora obvladati, so: poznavanje dela pri pripravi živil in pijač, tehnološki postopki za pripravo, predelavo, pakiranje in skladiščenje živil. Med šolanjem pridobi osnove poznavanja strojev in orodij ter naprav za predelavo in pripravo hrane in pijač in se seznani z osnovami notranjega transporta in transportnimi sredstvi. Spozna osnove varstva pri delu, požarnega varstva in varstva okolja. Pouči se o higieni in pripravi živil, osebni higieni in higieni delovnih prostorov. Delavec v proizvodnji hrane in pijač spozna zahteve kakovosti hrane in pijač ter oblike spremljanja in zagotavljanja kakovosti.
Psihofizične sposobnosti

Zahteva se normalna telesna razvitost. Ker dela pretežno stoje ob strojih in napravah, mora biti čustveno in psihično stabilen. Imeti mora razvito spretnost rok ter prstov in splošno telesno spretnost. Ne sme biti preobčutljiv za temperaturne spremembe. Razlikovati mora barve, vonje, okus in vizualno razlikovati predmete.
Interesi

Delavec dela v živilski industriji, zato je zlasti pomembno, da ima poudarjen smisel za osebno higieno, higieno delovnih sredstev in prostorov ter da se zaveda pomena higienske neoporečnosti živil, ker le tako prepreči zastrupitve ali druge nesreče.
Razmere za delo

Delo poteka večinoma v zaprtih prostorih. Pogosto v vlagi, mokroti, občasno je delavec izpostavljen toplotnim spremembam (mraz-vročina), umazaniji in smradu. V proizvodnih prostorih je umetna svetloba, hrup in tresljaji zaradi strojev, z različnimi kemikalijami onesnažen zrak, aromati in druge organske snovi. Delo je fizično zahtevno, ker se opravlja večinoma stoje, med hojo, s pripogibanjem in obračanjem v prisilnem položaju. Delavec dela z rokami in prsti, dviga, potiska in prenaša lažja in težja bremena. Delo poteka v izmenah, tudi v nočni izmeni, ob sobotah, nedeljah in praznikih.
Nevarnosti

Delavec dela v proizvodnih obratih in je izpostavljen temperaturnim spremembam in neustreznim klimatskim razmeram (vlaga, para, mokrota). Posledica so lahko revmatična in prehladna obolenja, obolenja kosti in sklepov. Na mokrih in spolzkih tleh je nevarnost zdrsov in padcev (delo v skladiščih). Pri strojih so možne mehanske poškodbe (udarci, urezi, odrgnine). Pri delu s stroji je potrebna zaščita sluha s čepi. Pri delu v proizvodnji hrane in pijač uporablja zaščitna sredstva: delovno obleko, zaščitne rokavice, predpasnik, delovno obutev in pokrivalo. Pomembno je, da upošteva predpise iz varstva pri delu in higiensko-tehnične predpise, da ne pride do mehanskih poškodb, opeklin, okužb in različnih alergij.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za poklic delavec v proizvodnji hrane in pijač se zahteva poklicna izobrazba živilske smeri.
Druge informacije

Srednja šola za prehrano in živilstvo Maribor, Park mladih 3, 2000 Maribor

BIC Ljubljana, Srednja živilska šola Ljubljana, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana

Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo

Šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola, Delpinova 9, 5000 Nova Gorica

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube