Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Ročni pakirec proizvodov

Kratek opis

Naloga ročnega pakirca proizvodov je kontrola izdelkov in pakiranje izdelkov v kartone, ki so pripravljeni za skladiščenje.
Kaj delavec običajno dela

Pakirec po navodilih nadrejenega vodje ali delovodje organizira delo v svoji skupini. Z viličarjem pripelje izdelke in vsak kos vzame s palete, ga natančno pregleda, postavi na mizo, prelepi z etiketo in pakira. Pakete oziroma kartone prenese na paleto, ki je na viličarju in katere višino si lahko poljubno prilagaja. Pred tem pakete ožigosa in označi. Z viličarjem paleto odpelje v skladišče, kjer jo odloži. Odgovoren je za obračunski listek in opis kvalitete dela.
Delovna področja

Ročni pakirec proizvodov dela v različnih proizvodnih in skladiščnih enotah.
Delovni pripomočki

Pakirec uporablja različne vrste kartonov in palete, ki jih označi z žigom. Z viličarjem jih prepelje v skladiščni prostor za nadaljnji transport.
Izdelek in storitev

Pakirec poskrbi za to, da so posamezni proizvodi pregledani inn označeni, paketi s temi proizvodi pa pravilno naloženi in opremljeni z pripadajočo dokumentacijo.
Znanja in spretnosti

Delavec je odgovoren za delovni proces, prav tako je tudi materialno odgovoren za izdelke. Pri svojem delu mora obvladati štetje in vožnjo viličarja. Drugih odgovornosti in potrebnih znanj na tem delovnem mestu ni.
Psihofizične sposobnosti

Zaradi dela v prisiljenem položaju, s pogostim pripogibanjem in ročnim dvigovanjem bremen mora biti pakovalec v dobri fizični kondiciji.
Interesi

Pakirec je pri delu vesten in odgovoren in o morebitnih nepravilnostih v delovnem procesu opozori delovodjo.
Razmere za delo

Delo poteka v zaprtem prostoru in je običajno dvoizmensko. Občasno se opravlja tudi nadurno delo. Delavec dela izmenoma stoje in sede, v prisiljenem položaju, s pogostim pripogibanjem in ročnim dvigovanjem bremen.
Nevarnosti

Nepravilno naložene palete so lahko vzrok za poškodbe, zato mora pred transportom preveriti, če je paleta stabilna.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za poklic pakirca se zahteva nižja poklicna izobrazba. Potrebna je še interna kvalifikacija do 3 mesecev, izpit za viličarista in izpit iz varstva pri delu.
Druge informacije

Več informacij o delu pakirca lahko dobite v večjih skladiščno transportnih podjetjih v Sloveniji.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube