Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Delavec za preprosta rudarska dela

Kratek opis

Delavec opravlja enostavna rudarska dela ter preprosta dela pri transportu materiala in rezervnih delov na delovišča. Sodeluje pri manj zahtevnih delih pri izdelavi podzemnih prostorov.
Kaj delavec običajno dela

Rudarski delavec opravlja preprosta rudarska dela pri pridobivanju mineralnih surovin pod zemljo, kot je izkop različnih vrst premogov, barvnih kovin ter drugih rudnin in kamnin, pri izdelovanju podzemnih rudarskih objektov in pri pridobivanju rudnin in kamnin na površini. Pregleduje transportne naprave, čisti in naklada premog ter odstranjuje tujke, jalovino, les, beton, kamen in železo iz pridobljene rude. Javlja napake na napravah. Pregleduje in preizkuša transportne in signalne naprave. Čisti talne površine in različna presipna mesta pri tekočih trakovih. Pogosto naklada premog in druge rudnine. Pomaga pri remontu, čiščenju prostora in vzdrževanju deponije.
Delovna področja

Delavec opravlja enostavna rudarska dela ter preprosta dela pri transportu materiala in rezervnih delov na delovišča. Sodeluje pri manj zahtevnih delih pri izdelavi podzemnih prostorov. Izvaja enostavna dela pri bogatenju mineralnih surovin.
Delovni pripomočki

Pri delu uporablja ročno rudarsko orodje, stroje za odvijanje matic, transporterje, vozne enote, ročni dvižni voziček, vitel in dvižno napravo. Vsi rudarski delavci morajo biti seznanjeni z internimi navodili za varno in pravilno delo. Upoštevati mora predpise usklajene z rudarsko zakonodajo. Za izvedbo nalog prejme ustna navodila.
Izdelek in storitev

Najbolj pogosta dela, ki jih opravlja, so: nakladanje, razkladanje in zlaganje različnih materialov, prebiranje premoga in drugih materialov, čiščenje ter pomoč pri rudarskih delih.
Znanja in spretnosti

Rudarski delavec mora poznati osnovne pojme in naloge rudarstva ter opise jamskih prostorov. Seznani se z varnim delom in z ročnimi in mehanskimi orodji. Usposobi se za izdelavo prog, nadkopov in jaškov. Poznati mora osnove odkopavanja in odkopnih metod v jami in na površini, transport, zračenje in materiale pri rudarjenju.
Psihofizične sposobnosti

Zaradi delovnih razmer na deloviščih v rudnikih, premogovnikih, kamnolomih in peskokopih se od delavca zahtevajo vrhunske psihofizične sposobnosti, ki jih preverjajo na posebnih zdravniških pregledih pred vpisom v izobraževanje ter redno med opravljanjem dela. Delo poteka običajno v skupinah.
Interesi

Zaradi narave dela pri pridobivanju mineralnih surovin pod zemljo odsvetujejo izobraževanje in delo ženskam, na kar opozarja tudi konvencija Mednarodne organizacije za delo o zaposlovanju žensk pri podzemskih delih v rudnikih vseh kategorij. Pri delu je priporočljiva samostojnost, samoiniciativnost in občutek za lastno odgovornost.
Razmere za delo

Rudarski delavci delajo v več izmenah, tudi ponoči, v skupini, stoje, v zaprtih prostorih, pri povišanih ali nizkih temperaturah in naglih temperaturnih spremembah. Delajo ob nadpovprečni vlažnosti, zaprašenosti, ropotu in pri slabi osvetljenosti prostorov. Hodijo po neravnih površinah, pogosto je pripogibanje in delo v sključeni drži. Pri delu so prisotni nadpovprečni fizični napori in obremenitve.
Nevarnosti

Zaradi stalne nevarnosti poškodb je obvezna uporaba zaščitnih sredstev ves čas pri delu pod zemljo oziroma na deloviščih odprtih kopov. Še posebej izrazite so nevarnosti plazov, podiranja stropov in sten, stebrni udari, vdiranja strupenih plinov, vode, nevarnosti požarov in eksplozij. Značilna je psihična utesnjenost zaradi dela v zaprtem prostoru in pod zemljo. Pri telesnih naporih so največje obremenitve hrbtenice. Pogoste so poškodbe rok, nog in glave. Obvezna je uporaba rudarske zaščitne obleke in osebnih zaščitnih sredstev. Vsak rudarski delavec je opremljen s samoreševalcem in metanometrom. Znanje varstva pri delu in poznavanja načrta reševanja se redno preverja.
Možnosti zaposlovanja

Zaposlovanje je možno v rudnikih in v kamnolomih.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica je potrebna končana osnovnošolska obveznost in usposabljanje za rudarskega delavca.
Druge informacije

Premogovnik Velenje, Partizanska 78, 3320 Velenje
Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, 3320 Velenje

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube