Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Delavec za preprosta kmetijska dela

Kratek opis

Delovna področja pomočnika kmetovalca so odvisna od kmetijske usmeritve. Lahko gre za proizvodnjo usmerjeno v vrtnarstvo, poljedelstvo, rejo živali, gozdarstvo, dopolnilno delo pa tudi v čebelarstvo.
Kaj delavec običajno dela

Delavec za preprosta kmetijska dela ali pomočnik kmetovalca opravlja veliko različnih del. Ponavadi se usmeri le v nekaj spodaj opisanih del. Pomočnik kmetovalca opravlja redni pregled traktorja po navodilih, dotoči goriva in maziva, privija vijake na sklopih traktorja, preveri in prilagodi tlak v pnevmatikah. Očisti stroje, orodja in naprave po vsakodnevni in sezonski uporabi. Skladišči stroje, orodja in naprave na izbrano mesto. Pripenja traktorske priključke, stroje in naprave. Oskrbuje domače živali in zagotavlja njihovo dobro počutje v skladu z ekološkimi načeli. Pripravi živali in živalske proizvode za prodajo in nadaljnjo predelavo. Čisti in vzdržuje prostor in opremo v hlevu ter v drugih prostorih namenjenih reji živali. Vzdržuje higieno krmilnih miz, korit in napajalnikov, skrbi za zračenje hleva, skladišči hlevski gnoj in gnojevko.
Sodeluje pri pripravi in vzdrževanju pašnika, spremlja obnašanje živali na paši in prepozna spremenjene vzorce obnašanja živali. Zdravo žival loči od bolne. Sodeluje pri razmnoževanju domačih živali. Po navodilih pripravi krmo in jo poklada živalim.

Živali oskrbuje z vodo, jih čisti in pelje iz hleva na pašnik in po pašniku. Krave pripravi na molžo, opravi molžo (ročno ali strojno), čisti in vzdržuje prostore, opremo in naprave za molžo po navodilih. Pobira in sortira jajca, pripravi živali na transport in sodeluje pri transportu živali. Po navodilih pripravi vrtnarsko in poljedelsko mehanizacijo za setev, sajenje in presajanje. Seznanjen je z načeli varstva pri delu in mehanizacijo uporablja varno po navodilih. Gnoji in namaka zelenjadnice ter poljščine in spremlja razvojne faze vrtnin in poljščin. Vzdržuje opremo v rastlinjakih in pomaga pri pridelavi zelenjadnic na prostem in v zavarovanih prostorih.

Opravi ročno in strojno spravilo vrtnin krmnih rastlin, žit in poljščin. Poljščine skladišči in pripravi za prodajo in predelavo. Opravi tudi manjša popravila orodja in pripomočkov. Opravlja osnovna dela pri obnovi gozda in negovalna dela v gozdnem prostoru. Izvede nego mladja, gošče in odstrani gozdne ovijalke z dreves. Po navodilih pripravi in uporabi čebelarsko opremo in orodja. Vključuje se v dela in naloge za varstvo okolja ter ohranjanje čebel in spremlja čebeljo družino na pašo. Za novo čebeljo družino pripravi panj za zimsko mirovanje in skrbi za zadostno količino vode za čebelje družine. Čebelje družine namesti v nasade sadja za zagotavljanje opraševanja. Toči med in ga skladišči. Po uporabi očisti opremo in jo shrani ter pripravi med za prodajo ali nadaljnjo predelavo.
Delovna področja

Pomočnik kmetovalca izvaja postopke za obdelavo tal, pridelavo, spravilo, skladiščenje in pakiranje različnih vrst rastlin. Spreten je pri vožnji s traktorjem in traktorskimi priključki. Izvaja tudi manjša popravila ter poskrbi za rejo domačih živali, čebel in urejenost gozda. Pomočnik kmetovalca dela na prostem v naravi, z rastlinami ali živalmi. Imeti mora skrben čut za naravo.
Delovni pripomočki

Pomočnik kmetovalca uporablja traktor s priključki (valj, brane, kultivator), manjša orodja (lopata, vile, grablje, motika), orodje za spravilo lesa (motorna žaga, klin, jeklenica), čebelarske pripomočke (panji, satovnice, cedila, kuhalniki, točila), naprave, ki so potrebne pri reji živali (molzni stroj, krmilnik, transportni trak za hlevski gnoj) in semenski material (semena, sadike vrtnin, sadnega drevja in poljščin).
Izdelek in storitev

Pridelki so odvisni od usmerjenosti kmetijskega gospodarstva. To je lahko hrana za ljudi, ki gre takoj v prodajo (sveža zelenjava, mleko) ali v predelavo (oljnice, žita, mleko). Pridelek je lahko krma za živali ali pa produkti dopolnilne dejavnosti (les, med).
Znanja in spretnosti

Za poklic je potrebna nižja poklicna izobrazba ustrezne smeri. Izobraževalni program traja dve leti. Dijak okvirno spozna tehnologijo gojenja, oskrbo in spravilo rastlin. Poznati mora poljščine, krmne rastline, zelenjavo, najpogostejše sadne vrste, gozdne rastline ter osnove popravil kmetijske mehanizacije in reje živali. Zaradi pestrosti dela je priporočljiv opravljen izpit iz varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki ter traktorski izpit. Če dela v gozdu, ima tudi izpit za delo z motorno žago. Pomočnik kmetovalca mora biti vzdržljiv in močan.
Psihofizične sposobnosti

Delo zahteva dobre fizične sposobnosti. Če delavec nima opravljenega izpita varnega dela s traktorji in traktorskimi priključki in traktorskega izpita, opravlja veliko fizičnega dela. V kolikor ima ta dva izpita opravljena, dela tudi s traktorjem in traktorskimi priključki. Potrebna je dobra telesna kondicija. Delo je pretežno sezonsko.
Interesi

Pomočnik kmetovalca dela samostojno ali sodeluje v skupini. Samostojno delo mora opraviti temeljito, učinkovito in odgovorno, za delo v skupini mora biti prilagodljiv in komunikativen. Imeti mora pozitiven in skrben odnos do narave. Zagotavlja varno delovno okolje ob upoštevanju predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja.
Razmere za delo

Pomočnik kmetovalca dela na prostem, na dvorišču, na polju, v sadovnjaku ali v gozdu ter v zaprtem prostoru, kot je skladišče, hlev in senik. Izpostavljen je različnim neugodnim vremenskim razmeram, kot je mraz, vročina, veter in dež. Delovna obremenitev je preko leta precej neenakomerna in je odvisna od usmerjenosti kmetije. Včasih je potrebno delo cel dan, pozno v noč in tudi za konec tedna. Za živinorejske obrate velja, da delo poteka izmensko oziroma deljeno zjutraj in zvečer ter ob koncu tedna.
Nevarnosti

Pomočnik kmetovalca je izpostavljen nezgodam in poškodbam zaradi dela s traktorjem in traktorskimi priključki in motorno žago. Zaradi dvigovanja težjih in lažjih bremen ter stalnega tresenja na traktorju so možne težave s hrbtenico. Veliko nevarnost predstavlja kardanska gred, ki omogoča delovanje večine traktorskih priključkov, zato je potrebno praktično in teoretično znanje iz varstva pri delu. Obvezna je uporaba zaščitne obleke. Pri delu v čebelnjaku obstaja nevarnost pikov čebel in zato ni primerno za osebe, ki so alergične na čebelji pik.
Možnosti zaposlovanja

Pomočniki kmetovalca se zaposlujejo na kmetijah ali na kmetijskih posestvih.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za poklic je potrebna nižja poklicna izobrazba ustrezne smeri. Izobraževalni program traja dve leti.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube