Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Delavec za preprosta sadjarska dela

Kratek opis

Delavec za preprosta sadjarska dela ali pomožni delavec v sadjarstvu dela v sadovnjakih pomaga pri sajenju novih nasadov. Namešča ograjo, nosilne konstrukcije, sadi in pozneje obrezuje drevje in obira sadje.
Kaj delavec običajno dela

Pomožni delavec v sadjarstvu ali delavec za preprosta sadjarska opravila pomaga pri delu v sadovnjaku. Tako najprej pomaga pri sajenju novih nasadov, kjer izbrani prostor ogradi in postavi nosilne konstrukcije. Nato sodeluje pri sajenju dreves, obrezuje sadno drevje in obira sadje. Da delavec za preprosta sadjarska opravila pravilno obreže drevje, mora poznati najpomembnejše sorte posameznih sadnih dreves. Z rezom oblikuje gojitvene oblike in tako pozna postopek formiranja najpogostejših gojitvenih oblik sadnih rastlin. Pri posameznih gojitvenih oblikah postavlja opore, ki jih sadno drevje potrebuje. Opravi tudi ročno redčenje sadja. Poleg teh del so v sadovnjaku še druga dela, ki so nujna za uspešno gojenje sadja. Pri integrirani pridelavi sadja zna škropiti s fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS). Pri pravilnem odmerku koncentracije fitofarmacevtskega sredstva mu pomaga odgovorni sadjar.

Delavec mora poznati varnostne ukrepe za pravilno uporabo FFS. Poleg škropljenja sadnega drevja proti boleznim in škodljivcem je potrebna tudi zaščita proti širokolistnim plevelom v travi. Delavec za preprosta sadjarska opravila pozna mehanizacijo za delo v sadovnjaku in jo tudi zna uporabljati. Tako zna kositi travo, ustrezno pognojiti drevje in obdelati tla. Ker je potrebno sadovnjak namakati, zna upravljati z namakalnim sistemom in izvesti manjša popravila naprav. Ravno tako zna namestiti varnostno mrežo proti toči in jo tudi popraviti, če popravila niso večja. Opravlja vsa vzdrževalna dela, med katere sodi tudi vzdrževanje drenaže nasada in vzdrževanje poti ter druge infrastrukture sadovnjaka.

Ko nastopi čas obiranja sadja, ga zna pravilno obrati in skladiščiti. Razlikuje različne vrste zrelosti plodov, pozna spremembe med zorenjem in ob pravi tehnološki zrelosti sadja. Pozna različne vrste embalaže in sadje skladišči v ustrezni embalaži. Ker se pri tem delu uporabljajo tudi 'euro' palete, zna upravljati z viličarjem. Ko je sadje v skladišču, ga pripravi za prodajo in sodeluje pri predelavi sadja. Sodeluje pri razvrščanju sadja po velikosti in pakiranju v konzumno embalažo. Pomaga pri predelavi sadja v sokove, pri žganjekuhi ali pri sušenju jabolčnih krhljev.
Delovna področja

Delavec se zaposli v zadrugah in pri zasebnikih, ki imajo sadovnjake in se ukvarjajo s predelavo sadja. Lahko se zaposli v manjših predelovalnih obratih, kjer dela kot pomožni delavec v proizvodnji in v skladiščih.
Delovni pripomočki

Orodja in delovni pripomočki, s katerimi dela, so sadjarsko orodje (različne sadjarske škarje, žage, motorna žaga), traktor in traktorski priključki (prikolica, škropilnica, kosilnica) in viličar. Pri predelavi sadja zna upravljati z mehanizacijo in pripomočki, ki so potrebni pri predelavi sadja.
Izdelek in storitev

Prednostno delo je pomoč pri pridelavi sadja. Sodeluje tudi pri predelavi sadja in njegovemu skladiščenju.
Znanja in spretnosti

V okviru triletnega izobraževalnega programa lahko dijak naredi izpit za traktor, saj ga pri delu pozneje potrebuje. Za uspešno delo mora poznati temeljno obdelavo tal v sadovnjaku v skladu z varovanjem okolja ter osnove trženja in prodaje.
Psihofizične sposobnosti

Pomembna je dobra telesna kondicija. Delavec mora biti iznajdljiv, samostojen, natančen, imeti mora smisel za organizacijo dela. Poklic je vezan na delo v naravi, kjer so ugodni in mnogokrat tudi neugodni vplivi vremena, na katere mora biti v sadovnjaku pripravljen. Opozoriti je treba na morebitno alergijo na cvetni prah in na zaščitna sredstva, ki se uporabljajo v sadjarstvu.
Interesi

Tako kot vsak poklic tudi poklic delavca za preprosta sadjarska opravila zahteva nenehno strokovno izpopolnjevanje in sledenje novostim na trgu. Zato se udeležuje strokovnih srečanj in obiskuje sejme doma in na tujem, da s pridom prenaša nova spoznanja v vsakdanjo prakso. Na izpopolnjevanjih se srečuje z novostmi v pridelavi sadja, spozna novo mehanizacijo in se nauči, kako se z njo upravlja. Delavec mora imeti skrben odnos do dela in smisel za skupinsko delo.
Razmere za delo

Delo je predvsem vezano na delo v naravi, zato mnogokrat prihaja do neenakomerne porazdelitve delovne obremenitve. V zimskih mesecih je dela nekoliko manj, pretežno pa poteka v zaprtih prostorih (rastlinjaki in plastenjaki). V poletnih mesecih je dela več in lahko poteka večji del dneva.
Nevarnosti

Delavec mora zelo paziti na varnost pri delu, še posebej ko dela s fitofarmacevtskimi sredstvi, na traktorju ter pri delu z orodjem, kot so žage in kosilnice. Vrtnarske škarje in cepilni nož, v kolikor previdno ravna z njimi, ne predstavljajo večje nevarnosti.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Izobraževalni program za delavca za preprosta sadjarska dela traja tri leta. Poznati mora najpomembnejše sadne sorte posameznih sadnih vrst in imeti smisel za delo s sadnim drevjem. Drevje mora znati opazovati in ga z rezjo pravilno oblikovati tako, da doseže kar največjo rodnost. Znati mora delati tudi s traktorjem in traktorskimi priključki.
Druge informacije

Poljubno strokovna sadjarska revija za ohranjanje travniških sadovnjakov ŠUS

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube