Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Laboratorijski strežnik

Kratek opis

Laboratorijski strežnik skrbi za higieno v laboratoriju. Na področju zdravstva dela v različnih laboratorijih oziroma zdravstvenih domovih.
Kaj delavec običajno dela

Laboratorijski strežnik skrbi za higieno laboratorijskega okolja. Čisti in razkužuje tla in stene laboratorija, pomožnih prostorov in delovnih površin. Zbira, razvršča in odnaša odpadni material v sterilizacijo oziroma v odpad. Zbira rabljeno laboratorijsko posodo in drobni inventar, ga grobo očisti in pripravi za kemijsko ali strojno čiščenje. Prinaša, odnaša in razvršča laboratorijsko perilo oziroma zaščitna oblačila. Opravlja tudi kurirska dela.
Delovna področja

Laboratorijski strežnik dela v zdravstvu na področju laboratorijske medicine: to je laboratorij medicinske biokemije in hematologije v zdravstvenem domu ali v bolnišnici, mikrobiološki laboratorij, laboratorij transfuzijske medicine, patološki ali citološki laboratorij. Opravila in naloge so podobna v vseh laboratorijih, obstajajo pa razlike glede na velikost laboratorija in glede na osnovno dejavnost.
Delovni pripomočki

Laboratorijski strežnik uporablja različne pripomočke za čiščenje tal in delovnih površin. Glede na velikost laboratorijev so to gobe, krtače, ščetke in metle ali strojni sesalci in čistilci. Pri delu uporablja agresivne detergente, razkužila in topila. Pomembna značilnost je, da so odpadki biološki material (kri, serum, urin, brisi sluznic in mikrobiološka gojišča) in je zato nujna uporaba zaščitne opreme, delovne obleke, zaščitnih rokavic, včasih tudi zaščitnih očal. Strežnik opravlja tudi kurirske naloge, kot je na primer dostava materiala z odjemnega mesta, če to ni v sklopu posameznega laboratorija, in raznos izvidov po oddelkih v bolnišnici.
Izdelek in storitev

Naloga laboratorijskega strežnika je, da je laboratorij čist in primeren za varno delo in da je rabljena steklovina in plastično posodje pravočasno pripravljeno za kemično ali strojno čiščenje.
Znanja in spretnosti

Laboratorijski strežnik mora imeti občutek za čistočo in red. Ker je veliko laboratorijskega inventarja iz stekla, je pomembno, da je ročno spreten, saj pri prenašanju in pospravljanju steklovine lahko naredi škodo in se poškoduje. To pa je pri delu z biološkim materialom lahko zelo nevarno. Za opravljanje poklica se zahteva tečaj higienskega minimuma.
Psihofizične sposobnosti

Laboratorijski strežnik mora imeti občutek za čistočo in red. Ker je veliko laboratorijskega inventarja iz stekla, je pomembno, da je ročno spreten, saj pri prenašanju in pospravljanju steklovine lahko naredi škodo in se poškoduje.
Interesi

Smisel za urejenost in red pripomoreta k učinkovitemu opravljanju dela.
Razmere za delo

Delo laboratorijskega strežnika poteka v zaprtem prostoru. Le malo laboratorijev ima klimatske naprave. Laboratoriji so običajno hrupni zaradi delovanja centrifug, analizatorjev in hladilnih naprav. Delo je izrazito stoječe. Le izjemoma so posamezne delovne faze take, da lahko sedi. Pogosto je delo strežnika popoldansko.
Nevarnosti

Bistvena značilnost dela predstavlja tudi največjo nevarnost. Biološki material, kri, serum, urin in brisi sluznic predstavljajo nevarnost infekcije z boleznimi, kot sta hepatitis in AIDS. Da do tega ne pride, mora strežnik natančno upoštevati navodila za delo in uporabljati zaščitna sredstva, rokavice, halje in drugo zaščitno opremo.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica se zahteva končana osnovna šola. To pomeni, da se strežnik posebnosti laboratorijskega okolja priuči na delovnem mestu.
Druge informacije

Več informacij o delu strežnika v laboratoriju lahko dobite v bolnišničnih in v biokemičnih laboratorijih.

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube