Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Fizik

Kratek opis

Fizik izvaja znanstvene raziskave in proučuje fizikalne lastnosti snovi in energij.
Kaj delavec običajno dela

S poznavanjem naravnih zakonov, zgradbe ter lastnosti snovi fizik načrtuje in izvaja znanstvene raziskave, poizkuse in meritve. Z matematičnimi orodji in ob pomoči računalnika gradi teoretične razlage za predmet preiskave. Raziskovanje na znanstveni ravni poteka na univerzah in v raziskovalnih ustanovah in je namenjeno predvsem širjenju in poglabljanju osnovnega znanja. Uporabne raziskave so namenjene odkrivanju in načrtovanju snovi z novimi lastnostmi, novih proizvodnih postopkov in novih merilnih metod. Razvojne raziskave so namenjene načrtovanju novih naprav in tehnologij za neposredno uporabo. V merilnih laboratorijih potekajo rutinske in posebne meritve pri zagotavljanju kvalitete proizvodnih postopkov in pri uvajanju inovacij.

Večina tehnologij in tehnoloških izdelkov je nastala ob bistvenem prispevku fizikov in njihovih raziskav vendar so njihovo izdelavo, uporabo in izboljšave prevzele tehnologije, kot so strojništvo, elektronika in znanost o materialih. Tako so fiziki kot neposredni izvajalci vključeni le v razvoj tehnologij, ki se še niso ustalile, kot na primer v elektrooptiki v proizvodnji in uporabi laserjev, jedrskih tehnologijah, pri uporabi izotopov in curkov delcev, tehnologiji plazme za obdelave površin ter v tehnologijah, ki vključujejo skrajne okoliščine, kot so zelo visoke ali zelo nizke temperature, tlaki in močna električna in magnetska polja.

Fizik pogosto sodeluje s strokovnjaki z drugih področij v uporabnih in razvojnih projektih, kjer s svojim znanjem prispeva predvsem k razvoju merilnih metod in k teoretski obdelavi in razlagi rezultatov. V raziskovalnih skupinah sodeluje s strokovnjaki na področju kemije, biologije, geologije in drugimi. Z obvladovanjem matematičnih orodij se fiziki uveljavljajo na področju računalniške analize in simulacij zapletenih sistemov, kot so ekološki sistemi, prometne in komunikacijske mreže in borzno trgovanje.
Delovna področja

Temeljno delovno področje fizikov je raziskovalna dejavnost in tisti del proizvodnih tehnologij, ki se še niso razvile v samostojna področja. So tudi v največji meri graditelji in upravljavci velikih naprav sodobne merilne tehnologije, ki se uporablja pri številnih tehniških, naravoslovnih in medicinskih meritvah, kot so sinhrotroni, pospeševalniki, nevtronski izviri in generatorji plazme. V medicini sodelujejo kot strokovnjaki za gradnjo in upravljanje sodobnih diagnostičnih naprav, kot so tomografske metode, rentgenografija, ultrazvočne metode in delo z izotopi. Zaposleni so v državnih ustanovah za nadzor merskih naprav in varstvo pred sevanjem. Veliko fizikov se zaposli v šolstvu na vseh stopnjah izobraževanja ter na področju računalništva kot programerji, sistemski inženirji in upravljavci mrež.
Delovni pripomočki

Ne glede na delovno področje si fizika danes težko zamišljamo brez računalnika in posebnih programov, ki jih uporablja pri svojem delu. Običajno potrebuje tudi dostop do strokovne knjižnice, da se lahko sproti seznanja z novostmi na svojem področju.
Izdelek in storitev

Značilni rezultat fizikovega dela je opravljena raziskava in poročilo o njej. Poročila o znanstvenih raziskavah so objavljena v znanstvenih revijah. Rezultati razvojnih raziskav so patenti in izboljšave v delovnem postopku, pogosto tudi novi izdelki. Rezultati rutinskih in posebnih meritev so del diagnostike v medicini in kontrole kakovosti v proizvodnji.
Znanja in spretnosti

Diplomanti so usposobljeni za interdisciplinarno delo ter s tem odlično pripravljeni na tehnološke izzive prihodnosti, za katere je značilna vse večja zabrisanost meja med znanstvenimi panogami. Zato se fiziki zelo dobro znajdejo celo na tako specializiranih področjih, kot so forenzika, krasoslovje in borzna analiza.
Psihofizične sposobnosti

Za delo fizika ni splošnih omejitev ali kontraindikacij.
Interesi

Priporočljiv je dar logičnega, matematičnega razmišljanja in solidna podlaga iz srednješolske matematike. Od fizika se pričakuje sposobnost koncentracije, skrbnost, disciplina in temeljitost pri raziskovalnem in merilnem delu ter zmožnost ustvarjalnega razmišljanja in logične analize.
Razmere za delo

Na nekaterih delovnih mestih je treba upoštevati zaščitne ukrepe za varstvo pred sevanji (rentgenske slikovne naprave, izotopi, pospeševalniki), za varovanje vida (laserska tehnika) ali za delo v območjih visoke napetosti.
Nevarnosti

Na tistih delovnih mestih, kjer obstaja možnost povečanega sevanja, laserskih žarčenj ali visokih napetosti, je treba uporabljati predvideno zaščitno opremo.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.

Fizik v zdravstveni dejavnosti, ki se želi zaposliti v drugi evropski državi, mora kot izvajalec reguliranega poklica pridobiti uradno potrdilo o svojih poklicnih kvalifikacijah. Preverite kako je vaš poklic reguliran v Evidenci reguliranih poklicev.
Izobraževanje

Predvidena izobrazba za fizika je končan dodiplomski ali magisterski program na Fakulteti za matematiko in fiziko. Pogosto se fiziki odločijo še za specialistični študij ali nadaljujejo študij do doktorata.
Druge informacije

Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, Jadranska ulica 19, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube