Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Mornar

Kratek opis

Mornar dela na ladji pod neposrednim nadzorom vodje krova. Pripravlja ladjo za natovarjanje ali iztovarjanje ter dviga oziroma spušča pokrove skladišč.
Kaj delavec običajno dela

Mornar dela na ladji vse, kar je potrebno za njeno vzdrževanje. To pomeni, da skrbi za vse kovinske in nekovinske dele ladje, jih čisti, pripravlja za barvanje, pere in konzervira ter jih prekriva z zaščitnimi sredstvi. Dela tudi na krovu ladje, na jamborih, v notranjih prostorih ter v prostorih za skupno uporabo, kjer skrbi za vzdrževanje in čiščenje ladijskih prostorov. Pripravlja, pospravlja in vzdržuje jeklene in druge vrvi. Pri privezu, odvezu oziroma na sidrišču sodeluje pod neposrednim nadzorom vodje krova. Pripravlja ladjo za natovarjanje ali iztovarjanje ter dviga oziroma spušča pokrove skladišč. Dvigala upravlja po vsaj enoletnem stažu na ladji. Odpira in zapira skladišča in jih čisti. Čisti tudi rezervoarje in krov. Sodeluje pri zaščiti, pregledih, nadzoru in premiku tovora. Skrbi za opremo na krovu ter za reševalno in protipožarno opremo. Sodeluje pri vkrcavanju hrane in drugega materiala za potrebe osebja na ladji.
Delovna področja

Delo poteka izključno na ladjah. Ob izrednih razmerah opravlja mornar dela kjerkoli na ladji.
Delovni pripomočki

Mornar dela z različnimi orodji, napravami, čistili in kemikalijami.
Izdelek in storitev

Naloga mornarja je, da s svojim delom zagotavlja osnovno vzdrževanje ladje, predvsem krova. Opravlja tudi pomožna dela pri privezu in odvezu ladje ter pri natovarjanju in iztovarjanju tovora.
Znanja in spretnosti

Za mornarja- čistilca stroja ni potrebna posebna kvalifikacija. Zadostuje osnovna šola ter izpit iz varstva pri delu. Zaželena je poklicna šola katerekoli smeri ter starost do 30 let. Po nekajletnih izkušnjah ima možnost napredovanja na kvalificirano delovno mesto krmarja.
Psihofizične sposobnosti

Delavec mora biti popolnoma zdrav in fizično telesno močan. Dobro mora prenašati vročino, vlago, klimatske spremembe in razmere na morju.
Interesi

Delavec mora imeti skrben odnos do dela in ročne spretnosti. Imeti mora sposobnost skupinskega dela, brez težav navezovati stike z ljudmi in se zna prilagoditi življenju na ladji v zelo majhnem kolektivu. Z delom na ladji se izuri v mornarskih veščinah in pridobi izkušenost, ki je pogoj za varno gibanje po ladji, za delo v temi in v slabem vremenu.
Razmere za delo

Mornar dela na prostem in v notranjosti ladje. Delo spremljajo različne vremenske razmere, vibracije, ropot, delo na višini in spremenljivo vreme. Razmere so težavne, delo zahteva velik fizični telesni napor ter prenašanje bremen. Opraviti mora vsa potrebna cepljenja proti nalezljivim tropskim boleznim.
Nevarnosti

To je delovno okolje s povečano nevarnostjo nezgod in z večjo možnostjo obolenj. Zato mora mornar dosledno upoštevati predpise o varstvu pri delu in uporabljati zaščitna sredstva.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica zadostuje osnovna šola ter izpit iz varstva pri delu. Zaželena pa je poklicna šola katerekoli smeri ter starost največ 30 let.
Druge informacije

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper

Splošna plovba, Obala 55, 6320 Portorož

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube