Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Upravljavec viličarja

Kratek opis

Viličarje uporabljajo v skladiščih, v tovarniških obratih in na drugih mestih za skladiščenje. Upravljavec viličarja dela pri prevzemu, raztovarjanju, notranjem in zunanjem transportu in izdaji blaga.
Kaj delavec običajno dela

Upravljavec viličarja v skladiščih in v proizvodnji s pomočjo viličarja nalaga, prevaža in razlaga različne vrste materiala. Dela povsod tam, kjer je potreben notranji in zunanji transport. Viličarji so različno veliki in narejeni za različne namene. Naloga upravljavca viličarja je, da z vilicami viličarja dvigne na palete naloženo blago v transportni položaj in ga v skladu s predpisi o varnosti pri delu odpelje na določen kraj skladiščenja, proizvodnje ali ga odpremi iz skladišča. Odloži ga tako, da blago zavzame čim manj prostora in ne ovira delovnega procesa. Skrbi za dokumentacijo blaga, vodi evidenco svojega dela in v vsakem trenutku pozna tehnično stanje viličarja, saj je odgovoren za njegovo pravilno in varno delovanje. Preden začne delati, mora vozilo pregledati in odkriti morebitne nepravilnosti. Po končanem delu ga parkira na zanj določen prostor in poskrbi, da se ne viličar ne blago ne kak drug delavec ne poškoduje. Če opazi kakršno koli nepravilnost, je dolžan delo prekiniti in o tem obvestiti nadrejenega.
Delovna področja

Upravljavec viličarja se zaposli v različnih proizvodnih organizacijah, kjer dela pri prevzemu, raztovoru, notranjem in zunanjem transportu in izdaji blaga. To so lahko proizvodna podjetja, trgovske organizacije, kmetijske zadruge, farme, bolnišnice, gradbena podjetja, železnica ali letališče.
Delovni pripomočki

Upravljavci viličarjev upravljajo različne vrste viličarjev, ki so lahko: ročno električni, električni, električno bočni ali motorni. Motorni viličarji so navadno večji in namenjeni za razlaganje, pretovarjanje ali nalaganje blaga večjega obsega in teže, kot je pločevina, deli turbin ali kontejnerji. Za delo v kemično nevarnih in eksplozivno vnetljivih prostorih so viličarji okolju primerno prilagojeni. Za prevoz blaga uporablja lesene in kovinske palete ter različne zaboje in zabojnike. Pri delu uporablja spremljajočo dokumentacijo blaga, dobavnice, tovorne liste in odpremnice, ki jih po opravljenem delu izroči odgovornemu skladiščniku ali vozniku, ki bo odpeljal naloženo blago.
Izdelek in storitev

Storitev upravljavca viličarja pomeni varno, natančno in pravočasno pripeljano blago v skladišče, v proizvodnjo ali na odpremno mesto.
Znanja in spretnosti

Upravljavec viličarja mora imeti ne glede na predhodno izobrazbo opravljen tečaj za upravljavca viličarja in izpit iz varstva pri delu, ki ga periodično opravlja. Pri delu se mora teh predpisov strogo držati. Sposoben je oceniti težo tovora in razdaljo vozne poti ter varno in zanesljivo izvaja prevoze. Delo je lahko enolično, zato zahteva visoko stopnjo koncentracije in potrpežljivost. Biti mora sposoben sodelovanja z vozniki tovornjakov in z drugimi sodelavci.
Psihofizične sposobnosti

Upravljavec viličarja mora vsako leto na zdravniški pregled v ambulanto medicine dela in le pozitivno mnenje mu dovoljuje opravljati ta poklic. Med upravljanjem viličarja je, tako kot pri voznikih motornih vozil, prepovedano uživanje alkoholnih pijač in kajenje.
Interesi

Upravljavec viličarja mora biti zanesljiv, odgovoren delavec s smislom za natančnost in urejenost prostorov.
Razmere za delo

Upravljavec viličarja dela v zaprtih prostorih, pogosto tudi zunaj ne glede na vremenske razmere. Med delom je pogosto na prepihu in je zato možnost obolevanja večja. V proizvodnih prostorih je izpostavljen motečemu hrupu. Občasno dela tudi izven rednega delovnega časa in ob koncu tedna.
Nevarnosti

Pri upravljanju viličarja lahko pride do različnih poškodb in nevarnih situacij. Upravljavec viličarja mora delati pazljivo, kot bi vozil katerokoli drugo prevozno sredstvo. Paziti mora na predpisano hitrost vožnje, na pravilno naložene vilice in na sodelavce, ki se gibljejo v bližini. Dela lahko tudi z nevarnimi, vnetljivimi in eksplozivnimi snovmi. Biti mora sposoben za delo na višini. Ker lahko med delom pride do poškodb, uporablja predpisana zaščitna sredstva, kot so delovna obleka, čevlji, rokavice, vetrovka in po potrebi dežni plašč, in upošteva predpise o varnosti pri delu.
Možnosti zaposlovanja

Upravljavec viličarja se zaposli v različnih skladiščih proizvodnih in trgovskih podjetij, na železnici, na letališču ali v bolnišnici.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Upravljavec viličarja dobi potrebna znanja in spretnosti na tečaju, kjer se usposobi za vožnjo viličarja.
Druge informacije

Več informacij lahko dobite v izobraževalnih zavodih, kjer potekajo tečaji za upravljalce viličarja, npr. Tečaj za viličariste.

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube