Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Upravljavec žerjava

Kratek opis

Upravljavec žerjava z vodenjem žerjava dviguje in premika tovor. Delo opravlja na krajši razdalji in omogoča premikanje velikih količin tovora.
Kaj delavec običajno dela

Ko delavec upravlja z žerjavom in tovorom, upravlja vozilo z različnimi krmili in vodili. Z njimi premika in obrača žerjav, dviga in spušča ročico ali krak ter premika voziček za dvigovanje, imenovan tudi maček. Žerjav in ročico natančno postavi na mesto in v položaj, da lahko dvigne ali odloži tovor. Ko se nahaja nad mestom za dvig, tovor pritrdi, dvigne in nato vodi na določeno mesto. Med operativnim vodenjem vseskozi spremlja delovanje in stabilnost žerjava, da pravočasno zazna morebitne napake in težave, npr. nihanje žerjava. Obenem ima radijsko zvezo z nadzornikom, ki ga usmerja z navodili. Poleg vodenja žerjava poskrbi tudi za montažo žerjava na delovišču. Pred montažo preuči možne ovire za delo, bližino daljnovodov in drugih žerjavov, trdnost tal, vremenske razmere, moč vetra in opravi izračune stabilnosti.

Žerjav sestavlja skupaj s sodelavci. Ko je zmontiran, ga pregleda, nastavi in preizkusi, kako deluje. Preveri tudi težo in obliko tovora, ki ga mora dvigniti. Skrbi za vzdrževanje žerjava, čisti opremo in podmaže gibljive dele. Po potrebi menja motorno olje in filtre ter opravlja manjša mehanska popravila. Včasih opravlja naloge voznika mobilnega žerjava. Vozilo, tj. poseben tovornjak, na katerem je nameščen žerjav ali dvigalo, prepelje na delovišče in ga tam namesti. Redno se izpopolnjuje na tečajih in seminarjih, kjer pridobiva nova znanja. Sodeluje pri usposabljanju žerjavistov in jim prenaša svoje znanje in izkušnje.
Delovna področja

Žerjavist upravlja žerjav predvsem v gradbeništvu, kovinarstvu, metalurgiji in v transportu. Upravljavca žerjava srečamo na gradbiščih, v proizvodnih halah in v skladišču, v železarni, na kontejnerskem terminalu v pristanišču ali na železnici, v ladjedelnici in drugod.
Delovni pripomočki

Upravljavec žerjava dela na žerjavih, kot so stolpni, tekalni, portalni, mostni in kabelski žerjav. Med njimi so nekateri po dimenzijah in zmogljivostih pravi velikani. Žerjav upravlja s pomočjo krmilnih mehanizmov in sistemov, kot so mehanski vzvodi in pedala, krmilne palice in sistemi na daljinsko vodenje. Pri tem uporablja stikala in gumbe na upravljalni mizi ali plošči za upravljanje. Kot kontrolni sistem uporablja različne inštrumente in naprave, npr. za merjenje vetra, elektronsko opremo za nadzor teže in računalnik. Ker dela na višini in v hrupnem okolju, se z sodelavci sporazumeva preko radijske in telefonske povezave ter z zvočnimi in svetlobnimi signali. Ob slabšem vremenu in ponoči pri delu uporablja tudi reflektorje. Med materiali uporablja maziva za stroje, sredstva za čiščenje, jeklene vrvi, verige, kable, podstavke in utežne bloke. Za mehanična popravila uporablja različna orodja in pripomočke. Njegova dokumentacija obsega tehnične priročnike in servisno knjižico o žerjavu in knjižico s predpisi o varnem delu.
Izdelek in storitev

Žerjavist z žerjavom in dvigalom dviga in pretovarja različne tovore in objekte, kot so: gradbeni elementi, jeklene konstrukcije, stroji in strojna oprema, kontejnerji, čolni in tudi žerjavi sami.
Znanja in spretnosti

Upravljavec žerjava ima opravljen tečaj za upravljanje žerjavov, kar dokazuje s potrdilom o strokovni usposobljenosti in izpitnim kartonom. Za vpis v tečaj mora kandidat izpolnjevati dva pogoja: starost 18 let in zdravstveno sposobnost za delo. Nekatera znanja pridobi že v poklicni gradbeni šoli, smer upravljalec ali strojnik gradbene mehanizacije, kjer spozna tehnologijo dela, delovanje in vzdrževanje strojev in varstvo pri delu. Na tečaju pridobi strokovna znanja o transportu, splošnem poznavanju žerjavov, mazivih in vzdrževanju strojev. Osvoji tudi znanja o prenašanju bremen in signalizaciji, elektriki na žerjavu, tehnologiji dela v dejavnosti, praktičnem delu na žerjavu ter varnosti pri delu.
Praktično delo s strojem opravlja pod vodstvom inštruktorja ali izkušenega upravljavca žerjava. Tečaj zaključi s preizkusom znanja iz strokovno teoretičnih predmetov in s praktičnim izpitom. Teoretično in praktično usposobljenost za varno delo preverja na 2 leti. Če je upravljavec žerjava hkrati tudi voznik vozila, na katerem je mobilni žerjav, potrebuje vozniško dovoljenje za C ali E kategorijo za upravljanje s tovornjaki ali tovornjaki s priklopniki.
Psihofizične sposobnosti

Upravljavec žerjava potrebuje dober vid in dobro koordinacijo oči in rok. Imeti mora spretne roke in prste. Zlasti pri rokovanju s krmili je nujno, da ima "mehko roko". Ker dela na višini, ne sme imeti težav z vrtoglavico oziroma s sluhom. Za vzpenjanje po lestvi in vzdrževalna dela na višini mora biti telesno spreten in vzdržljiv.
Interesi

Upravljavec žerjava je natančen in odgovoren. Poleg tega je komunikativen in pripravljen za skupinsko delo s sodelavci. Zna hitro odreagirati, kar je zaradi dinamike dela in pogostih sprememb v delovnem načrtu zelo pomembno.
Razmere za delo

Upravljavec žerjava dela na prostem, v različnih vremenskih razmerah in na pokritih deloviščih. Dela na višini in na tleh, pogosto ga spremljata močan hrup in umazanija. Žerjav upravlja iz kabine, ki je nameščena na žerjavu, ali na tleh, kadar vodi žerjav na daljavo. Pri delu sedi, ponavlja enake gibe z rokami in prsti, ko upravlja žerjav, stoji, se pripogiba, kleči, pleza po lestvi in se vzpenja po stopnicah. Ročno prenaša tudi težja bremena. Dela sam in v sodelovanju z drugimi delavci. Dela lahko izmensko, ponoči in tudi ob koncu tedna. Velikokrat ima podaljšan delovni čas. Delovišča pogosto menjava in dela tudi v bolj oddaljenih krajih.
Nevarnosti

Dolgotrajno sedenje in ponavljanje gibov lahko povzročita bolečine v mišicah, sklepih in hrbtenici. Delo poteka na višini, zato obstaja možnost padca. Delo je nevarno tudi zaradi električne napeljave in drugih ovir. Posebej nevaren je padec žerjava ali tovora, ker povzroči veliko materialno škodo in življenjsko ogrozi delavce na delovišču in tudi samega upravljavca žerjava. Zato mora dosledno upoštevati vse varnostne predpise in uporabljati zaščitne pripomočke: delovno obleko, obutev, rokavice, varnostni pas in čelado.
Možnosti zaposlovanja

Upravljavec žerjava lahko napreduje na delovno mesto nadzornika. S pedagoško-andragoškimi znanji pridobi kvalifikacije za delo inštruktorja.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Upravljavec žerjava ima opravljen tečaj za upravljanje žerjavov, potrdilo o strokovni usposobljenosti in izpitni karton. Za vpis v tečaj mora kandidat izpolnjevati pogoja: starost 18 let in zdravstveno sposobnost za delo, kar dokaže z zdravniškim spričevalom. Nekatera znanja pridobi v poklicni gradbeni šoli, smer upravljalec ali strojnik gradbene mehanizacije, kjer spozna tehnologijo dela, delovanje in vzdrževanje strojev in varstvo pri delu.
Druge informacije

Center RS za poklicno izobraževanje, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube