Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Voznik tovornjaka

Kratek opis

Voznik tovornjaka ali tovornega vozila dela kot voznik v gradbeništvu, v špediciji za prevoze v tujino ali v dostavni službi podjetja.
Kaj delavec običajno dela

Voznik tovornjaka uporablja tovorno vozilo kot osnovno delovno sredstvo, s katerim izvaja prevozna dela. Voznik poskrbi za prevzem vozila, ki je tehnično pregledano in ima ustrezen potni nalog ter tahograf. S prevzemom vozila prevzame tudi odgovornost do tega vozila in ga pred prevzemom obvezno preventivno pregleda. Sledi vožnja in izvrševanje zahtevanih opravil. Pri delu sodeluje z delovodjem in sodelavci, vzdrževalci cest.
Delovna področja

Delovna področja voznikov tovornjakov so različna. Lahko dela kot voznik v gradbeništvu, v špediciji ali v dostavni službi podjetja.
Delovni pripomočki

Voznik tovornjaka uporablja tahograf. Tahografske kartice omogočajo identifikacijo imetnika kartice na osnovi zapisovalne opreme ter prenos in shranjevanje tako zbranih podatkov. Tahograf se lahko uporabi kot dokazni material v primeru morebitne nesreče ali preverjanja policije. Voznik mora imeti urejeno dokumentacijo tovora. Vestno mora voditi prevozne liste, kjer evidentira lokacijo dela, število prevoženih kilometrov ter opravljenih ur prevoza.
Izdelek in storitev

Storitev voznika je pravočasno opravljena vožnja in dostava prevoznega blaga na izbrano mesto. Skrbi tudi za očiščeno in redno vzdrževano vozilo.
Znanja in spretnosti

Kandidat, ki želi opravljati dela voznika, mora izpolnjevati določene pogoje. Imeti mora:
  • zaključeno poklicno srednjo šolo, zaželena je avtomehanska stroka, ki vozniku omogoča tudi praktičen poseg na vozilu v primeru okvare in
  • vozniški izpit C in E kategorije za vožnjo vozil različne velikosti, predvsem za vožnjo vozil s priključki.
Glede na to, da je voznik soudeleženec v prometu v tovornem vozilu, ki je lahko večje ali manjše, so nujno potrebne tudi delovne izkušnje pri upravljanju s stroji in v komunikaciji z drugimi vozniki.
Psihofizične sposobnosti

Voznik mora biti zdrav z dobrimi psihofizičnimi sposobnostmi, dobrim vidom in sluhom. Ima sposobnost hitrih reakcij v problematičnih prometnih situacijah in je pripravljen za pomoč udeležencem v prometnih nesrečah.
Interesi

Voznik tovornjaka je pripravljen sprejeti odgovornost, ki temelji na realistični oceni svojih sposobnosti. Opredeliti mora posamezne naloge v logičnih korakih in sistematično izvrševati naloge v predpisanih časovnih rokih. Ima sposobnost sodelovanja v skupini z drugimi vozniki in uporabniki transportnih storitev.
Razmere za delo

Voznikovo delo poteka v zaprtem prostoru, to je v kabini vozila, ki je v zimskem času ogrevana, poleti pa klimatsko hlajena. Voznik opravlja tudi vzdrževalna dela v stoječi ali v prisiljenih držah. Ta dela potekajo izven vozila in to pogosto v vlagi, ob izpušnih plinih, v tunelu ter ob neprijetnih vonjavah. Predvsem v pomladanskem, poletnem in jesenskem času voznik opravlja tudi fizična dela, ko so košnja in sekanje podrasti. Poleti je delo večinoma enoizmensko. Pozimi je voznik razporejen v turnuse, kjer lahko dela tudi ponoči ali pa je v pripravljenosti na domu.
Nevarnosti

Delo voznika je izpostavljeno prometnim nesrečam, še večja nevarnost pa se pojavlja pri opravljanju del izven vozila. Delavci so sicer poučeni o gibanju ter zaščiti na cestišču, vendar lahko pride do poškodb zaradi neprevidnosti drugih udeležencev v prometu.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Poklicni voznik mora najprej pridobiti vozniško dovoljenje C in E kategorije. Voznik tovornjaka mora pridobiti poklicno izobrazbo, smer avtomehanik. Alternativa je opravljen tečaj NPK, nacionalne poklicne kvalifikacije za upravljanje tovornega vozila. Voznik tovornjaka pred komisijo Državnega izpitnega centra opravi preizkus znanj in spretnosti, ki jih določa katalog standardov za ta poklic.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube