Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Voznik avtobusa

Kratek opis

Voznik avtobusa dela v podjetju za prevoz potnikov. Dela v skladu z voznim redom in potnikom svetuje o nadaljnjih povezavah in prestopanju.
Kaj delavec običajno dela

Delo voznika je vožnja avtobusa, v primestnem in mestnem prevozu običajno pobira tudi voznino. Pozoren je na vstopanje in izstopanje potnikov. Avtobus speljuje in zavira postopno in ne sunkovito, da se potniki lahko udobno prepeljejo do želene postaje. Avtobusna podjetja od voznikov pričakujejo, da so prek radijske zveze v stiku s komunikacijskim centrom in da sproti poročajo o težavah, ki se pojavijo zaradi del na cestah, prometnih nesreč ali slabega vremena. Komunikacijski center je vozniku v pomoč, še posebej med nočnimi vožnjami. Zakon določa, koliko ur sme voziti posamezen voznik, zato ima na vožnjah na dolge razdalje tudi sovoznika. Voznik odgovarja za prtljago potnikov, ko ti vstopajo ali zapuščajo avtobus ter pomaga starejšim ali invalidnim potnikom. Nekatera avtobusna podjetja ponujajo eno- ali nekajdnevne izlete oziroma počitnice doma in v tujini. Predvsem na podeželju voznik avtobusa v sodelovanju s šolami opravlja tudi prevoz otrok v šolo in domov.
Delovna področja

Voznik avtobusa se zaposli v podjetju za avtobusni prevoz potnikov, v večjih podjetjih in agencijah. Prevaža lahko potnike v mestnem, primestnem in medkrajevnem prometu, včasih tudi na mednarodnih relacijah.
Delovni pripomočki

Pred vožnjo in potem, ko jo konča, voznik pregleda vozilo in opremo. Po daljših potovanjih napiše poročilo o posebnostih na poti, morebitnih nesrečah, o voznem redu in o prodanih vozovnicah ter izroči denar blagajniku v podjetju.
Izdelek in storitev

Storitev voznika avtobusa je varna, zanesljiva in pravočasna vožnja potnikov od začetne do končne postaje avtobusa.
Znanja in spretnosti

Pogoji za pridobitev vozniškega izpita za avtobus, D kategorija, so: dopolnjenih 21 let, vozniško dovoljenje C kategorije in vsaj dve leti izkušenj pri vožnji tovornega vozila s potrdilom delodajalca. Voznik mora spretno usmerjati vozilo v gostem prometu ter v različnih vremenskih razmerah. Voznik, ki pobira voznino, mora znati hitro računati. Vsak voznik mora dobro poznati vozilo in ceste, po katerih vozi.
Psihofizične sposobnosti

Zaradi velike odgovornosti je za voznika, ki prevaža potnike, nujno brezhibno zdravje, odličen vid, dobra telesna gibljivost in psihofizična zmogljivost. Ves čas vožnje mora biti voznik avtobusa zbran ter vseskozi ostati miren in potrpežljiv. Zdravniško spričevalo, ki ga dobi kandidat za voznika na pregledu pri specialistu za medicino dela, prometa in športa, velja dve leti.
Interesi

Voznik avtobusa ima značajske lastnosti, kot so potrpežljivost, zmožnost hitrega odzivanja in delovanja v majhnem prostoru ter vljudnost. Biti mora zanesljiv. Zna dobro razporejati delovni čas in je sposoben delati brez nadzora. To je zanimiv poklic za vse, ki radi potujejo in delajo samostojno, pa jih ne moti izmensko delo ali daljša odsotnost od doma.
Razmere za delo

Delo voznika zahteva več usklajenih telesnih aktivnosti, ki potekajo na sorazmerno majhnem prostoru. Ves čas enak položaj telesa med vožnjo je lahko precej naporen. Voznik običajno dela od 39 do 42 ur na teden. Pogosto dela v izmenah, ki skupno trajajo povprečno 8 ur. Vozniki, ki delajo na dolgih relacijah, so lahko zdoma tudi daljši čas.
Nevarnosti

Na voznika avtobusa prežijo nevarnosti, ki jih poraja vse gostejši promet na cestah. Včasih mu povzročijo nevšečnosti tudi preveč razposajeni potniki. Morebitna hujša okvara avtobusa terja čim hitrejšo organizacijo nadomestnega prevoza. Nevarnost pomeni tudi neprespana noč pred vožnjo ali izbruh bolezni, zato mora biti voznik res zdrav in spočit preden gre na delo.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Voznik avtobusa za prevoz potnikov ima srednjo poklicno izobrazbo, opravljene izpite za vožnjo avtobusa in več let izkušenj v prometu.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube