Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Voznik taksija

Kratek opis

Voznik taksija prevaža stranke na želeno mesto za plačilo voznine po določeni tarifi. Vozi svoje ali službeno vozilo.
Kaj delavec običajno dela

Voznik taksija je običajno član društva taksistov, ki prek centrale za naročanje taksija skrbi za koordinacijo med taksisti. Osnovna naloga taksista je, da prepelje stranko na določen kraj: v hotel, na letališče ali na železniško postajo. Na potnika čaka v bližini avtobusne postaje ali bolnišnice in na drugih prometnih točkah, stranka pa ga lahko ustavi tudi med kroženjem po mestu, npr. z dvignjeno roko. V večjih mestih so taksisti povezani prek radijske zveze, dosegljivi so po telefonu, naročila za vožnjo pa običajno prevzame najbližji voznik taksija. Na začetku vožnje taksist vključi taksimeter, ki ga ob prihodu na želeno lokacijo izključi in na podlagi zapisa na taksimetru izstavi stranki račun. Za vožnje na daljših relacijah ali kadar mora čakati se lahko s stranko tudi dogovori o višini plačila. Poleg tega, da poskrbi za urejenost in brezhibnost vozila, pomaga prenesti prtljago do taksija in iz njega.
Delovna področja

Taksist dela v podjetju za prevoz potnikov ali pa kot samostojni podjetnik.
Delovni pripomočki

Poglavitni delovni pripomoček taksista je urejeno osebno vozilo, taksimeter, radijska postaja in prenosni telefon. Stranki izda račun ali potrdilo o opravljeni vožnji.
Izdelek in storitev

Taksistova storitev je prevoz potnikov na želeno mesto.
Znanja in spretnosti

Potrebna znanja za poklic taksista daje končana srednja poklicna šola, najbolje strojne smeri. Za samostojnega podjetnika taksista je pogoj vozniški izpit, potrdilo o nekaznovanosti, stalno prebivališče v Sloveniji, znanje slovenskega jezika, poznavanje mesta in njegovih znamenitosti ter osebno vozilo s štirimi vrati. Izpit za taksista v Ljubljani opravi kandidat pred komisijo mestne občine, ki določi nekaj relacij, ki jih mora taksist prevoziti po najkrajši poti.
Psihofizične sposobnosti

Taksist mora imeti dobre zdravstvene sposobnosti, zdrav vid, sluh in normalno telesno gibljivost. Zdravniškega potrdila za opravljanje poklica ne more dobiti npr. epileptik ali bolnik z duševnimi motnjami. Voznik taksija, katerega veljavnost vozniškega dovoljenja je zaradi zdravstvenih težav omejena, gre pogosto na zdravniški pregled, kjer ugotavljajo njegovo zdravstveno sposobnost za delo.
Interesi

Taksist je spreten voznik, ki je pripravljen tudi na nočno delo in delo med prazniki. V stikih s strankami mora biti ljubezniv, vljuden in potrpežljiv. Zaradi nepredvidljivih okoliščin- zgodi se lahko, da vstopi v njegovo vozilo objestna ali opita stranka, je pomembno, da zna ravnati v razmerah, ko je ogroženo njegovo življenje ali varna vožnja.
Razmere za delo

Taksistov delovni čas traja 8 ur, po potrebah in željah strank ga lahko tudi podaljša. Razpored dela si taksist pretežno določa sam. Vožnja v prometni gneči, ponoči in v slabih vremenskih razmerah zahteva povečano zbranost. Ob slabem vremenu, npr. kadar zapade veliko snega, imajo taksisti po navadi največ dela.
Nevarnosti

Zaradi morebitnih prometnih nesreč preži na taksista, ki mora spoštovati pravila prometne ureditve, veliko nevarnosti. Taksist tvega tudi tedaj, kadar stopi v njegovo vozilo nepredvidljiva, nevarna oseba ali skupina objestnežev. Zato je najboljša samozaščita odklonitev vožnje tistim, ki že s svojo zunanjostjo sporočajo, da nimajo dobrih namenov.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Potrebna znanja za poklic taksista daje končana srednja poklicna šola, najbolje strojne smeri. Poleg vozniškega izpita taksist opravi še izpit o poznavanju turističnih znamenitosti in pridobi licenco za delo.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube